Ocena działania OIiP - Audyty ośrodków

Jakość usług świadczonych przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Coraz częściej spotykamy się z oczekiwaniem wysokiej jakości usług zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji finansujących usługi dla sektora MSP. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom SOOIPP stawia do Państwa dyspozycji możliwość dokonania weryfikacji zgodności Waszych działań z ustalonym przez środowisko ośrodków zakresem działania dla danego obszaru aktywności oraz sposobu organizacji i świadczenia przez Was usług jako całości działania.

 
Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanego wdrożenia nowego systemu akredytacji ośrodków innowacji jak również sposobu finansowania usług dla MSP. Ośrodki będą stawały się coraz bardziej zależne od finansowania z poziomu regionalnego lub sektor MSP na zasadach komercyjnych. W nadchodzącej perspektywie finansowej zorientowanie na klienta będzie nabierało coraz większego znaczenia.

 

Ocena działania OIiP ma na celu:

 1. Ustalenie czy ośrodek spełnia warunki działania danego rodzaju aktywności w oparciu o analizę: misji ośrodka, zakresu działania i rezultatów jego działania (według przyjętych w standardach kryteriów dla poszczególnych ich rodzajów). Przyjmuje się, że, wiodące znaczenie w ocenie ma zakres działania i jego rezultaty.
 2. Określenie poziomu spełnienia standardów wypracowanych przez środowisko i zaakceptowanych przez zarząd SOOIPP list standardów przez oceniany ośrodek.

Instytucja prowadząca może wystąpić o przeprowadzenie oceny dla dowolnej liczby prowadzonych rodzajów aktywności, jeśli jest ich więcej niż jeden po dokonaniu ewaluacji przez eksperta SOOIPP otrzyma raport dotyczący całości działania i potwierdzający spełnianie standardów w określonych rodzajach działania. Każde przeprowadzenie oceny jest przed jej rozpoczęciem indywidualnie uzgadniane z władzami zainteresowanej instytucji.

Potwierdzenie spełnienia standardów IOB jest wydawane na okres 2 lat. 


Wniosek o przeprowadzenie oceny, regulamin potwierdzenia spełnienia standardów SOOIPP i dokumenty dotyczące poszczególnych rodzajów ośrodków znajdziecie Państwo w załącznikach. Przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie audytu każdy podmiot może przeprowadzić wstępną autoewaluację wykorzystując do tego listę weryfikacyjną standardów działania dla odpowiedniego rodzaju aktywności.


Szczegółowych informacji udziela biuro SOOIPP, mail: biuro@sooipp.org.pl , tel.+48  503 075 167

 

 

DO POBRANIA:

 • Wzór umowy audytu ośrodka (pobierz)
 • Kompetencje audytora (pobierz)
 • Standardy działania Centrów Transferu Technologii (pobierz)
 • Standardy działania Centrów Innowacji (pobierz)
 • Standardy działania Parków Naukowo-Technologicznych/Technologicznych (pobierz)
 • Standardy działania Inkubatorów Przedsiębiorczości (pobierz)
 • Standardy działania Inkubatorów Technologicznych (pobierz)
 • Standardy działania Ośrodków Szkoleniowo Doradczych(pobierz)
 • Standardy realizacji programów akceleracji (pobierz)
 • Standardy realizacji usług B+R (pobierz)
 • Regulamin certyfikacji spełniania środowiskowych standardów działania  przez OIiP (pobierz)

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.