Obowiązek informacyjny


Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w związku z tym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest:

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46

 
KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: biuro@sooipp.org.pl  

 
POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA
Zawarcie i wykonanie umowy oraz jej realizacja - art. 6 ust. 1 lit. b

Przechowywanie/archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów dla celów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c

Prowadzenia statystyk (w tym internetowych) - art. 6 ust. 1 lit. f ( usprawnienie prowadzonej przez nas działalności)

Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia  i innych podmiotów z sektora Instytucji Otoczenia Biznesu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. a

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków
podmiotom obsługujących nas na nasze zlecenie (np. usługi biura rachunkowego, usługi hostingu, rejestracja domen)
 
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia oraz zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dane dla celów informacyjnych/promocyjnych - do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu lub zakończenia działalności przez Stowarzyszenie.

 
UPRAWNIENIA
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Ponadto macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.