Menu
PL EN

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów.

Główne cele działania SOOIPP to doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Aktualności

LIFE dla Biznesu – Inkubator sukcesu. Wywiad z Arturem Lorkowskim – Wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-03-01 14:19:00

Niedawno NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych zorganizował webinarium pod tytułem LIFE dla Biznesu – Inkubator sukcesu, co było celem tego wydarzenia? Chcieliśmy pokazać Program LIFE z innej perspektywy, przedstawić jego zalety nie tylko z punktu widzenia rozwiązywania problemów środowiskowych, ale także podkreślić czysto biznesowe korzyści realizacji projektów LIFE. Zacznijmy zatem od początku, czym jest Program LIFE? To zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który umożliwia między innymi testowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań prośrodowiskowych, a także szerokie ich upowszechnianie.

Więcej
Digital Innovation Hub jako siła napędowa cyfryzacji polskich przedsiębiorstw - wywiad z Bartoszem Józefowskim wicedyrektorem Krakowskiego Parku Technologicznego 2021-02-15 11:35:00

Czym są Digital Innovation Huby? Patrząc czysto pragmatycznie - to nowy typ instytucji otoczenia biznesu, który ma na celu wspieranie biznesu w transformacji cyfrowej. My w hub4industry skupiamy się na transformacji firm produkcyjnych i na tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Komisja Europejska, promując tę nową formę wspierania biznesu, z jednej strony chce przyspieszyć unowocześnianie się europejskiej gospodarki – co samo w sobie jest ważnym priorytetem – a z drugiej doprowadzić do pewnego rodzaju konsolidacji instytucji wspierających biznes albo przynajmniej zwiększenia ich usieciowienia. Trudno nie zgadzać się z taką ideą. Poprzednie perspektywy budżetu europejskiego pozwoliły na zbudowanie infrastruktury biurowej, szkoleniowej, badawczej, w przeróżnych firmach i instytucjach, niestety przy dużym poziomie rozproszenia. Żeby efektywnie wykorzystać te zdobycze ostatnich lat i budować efekt skali, potrzebna jest próba integrowania środowiska. DIH ma być takim integratorem. Wokół „orchestratora”, czyli lidera DIHu, mają się gromadzić centra kompetencyjne, centra transferu technologii, instytuty badawcze, firmy doradcze.

Więcej
Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 2021-02-08 11:12:00

W dniu 4 lutego członkowie SOOIPP spotkali się on-line z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem spotkania było przedstawienia potrzeb środowiska Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w zakresie wzmacniania ich zdolności do świadczenia usług (capacity building), które ma być częścią projektowanego przez Ministerstwa procesu akredytacji ośrodków innowacji.

Więcej
Nowy system akredytacji Ośrodków Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 2020-12-01 22:39:00

Prace nad akredytacją Ośrodków Innowacji zakończone, zespół ekspertów w terminie przekazał Ministerstwu komplet dokumentów obejmujących nie tylko opisy i dokumentację do systemów akredytacji funkcjonalnej i konsorcjów do świadczenia usług w systemie one stop shop. W przekazanych materiałach znalazła się koncepcja podejścia systemowego do wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji w realizacji zadań nadchodzącej perspektywy finansowej oraz założenia do systemu monitorowania aktywności ośrodków. W załącznikach znajdziecie Państwo więcej informacji na temat planowanego systemu akredytacji. zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji na ten temat.

Więcej
Webinaria dla Instytucji Otoczenia Biznesu 2020-11-25 22:55:00

W ostatnich miesiącach SOOIPP był realizatorem cyklu webinariów dla Instytucji Otoczenia Biznesu dotyczących barier i możliwości ich rozwoju oraz planowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii działań włączających IOB w realizację działań polityki gospodarczej kraju. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem webinariów dostępnych pod załączonym linkiem. https://drive.google.com/drive/folders/1o4LOzk0mXIRdMQgCuuWjvTYfV2fvg4Jc?usp=sharing

Więcej

Projekty własne SOOIPP

Fundusz OPEN co dalej ? W sierpniu 2019 Fundusz zakończył nabór wniosków na pożyczki finansujące kształcenie osób dorosłych. W trakcie realizacji projektu udzielono ponad 2000 pożyczek głownie na finansowanie szkoleń w obszarze IT oraz studiów podyplomowych. Po rozliczeniu projektu z instytucją finansującą podjęta zostanie decyzja co do ponownego uruchomienia udzielania pożyczek. Więcej informacji na stronie https://open.frp.plsoo Pożyczki na kształcenie z Projektu OPEN soo Katalog parków technologicznych pt. Miejsca szybkiego rozwoju firm BOOK OF LISTS: ZESTAWIENIE POTECJAŁU OŚRODKÓW Baza firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ