Konferencja organizowana we współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Program i prelegenci:

https://www.sooipp.org.pl/xxxiii-doroczna-konferencja-sooipp

Konferencja dla zarządzających i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, z udziałem zagranicznych gości. 

Konferencja dla zarządzających i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Konferencja dla zarządzających i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, realizowana we współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo - Technologicznym

Realizowana przy współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. W jej trakcie obchodzono jubileusze 10-lecia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz 25-lecia powołania do życia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Konferencja realizowana we współpracy z  Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej (FPT), która  przeprowadziła "StartSmart Conference" w wydarzeniu "Entrepreneurship support reinvented". Konferencja z udziałem przedstawicieli rządu RP oraz wielu zagranicznych ekspertów.

Konferencja współrealizowana z Poznańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym obchodzącym jubileusz 20-lecia istnienia. Konferencja z udziałem zagranicznych gości i ekspertów.

Realizowana we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” przy udziale władz miasta i regionu oraz przedstawicieli klastra Dolina Lotnicza.

Realizowana we współpracy z Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologiczny i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Sesja poświęcona pracy i dorobkowi prof hab. dr Krzysztofowi Matusiakowi.

Konferencja  realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, T-PARK, Politechniką Wrocławską.

Poświęcona roli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy. Realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Gdyńskim Parkiem Naukowo - Technologicznym.

Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE, realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizowana wspólnie z Poznańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym przy udziale Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, F5 Konsulting, oraz grupy ekspertów zagranicznych "SPICE"

realizowana we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Polską Agencją Rozwoju Przedsiebiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Krajowym Punktem Kontaktowym UE.

Przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Agencją Rozwoju Przemysłu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Punktem Kontaktowym UE.

Realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego.

Realizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Przemysłu.

Konferencja poświęcona  roli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizowana dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości przez Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WIP SA.

Organizowana dla ośrodków innowacji i przedsiębiorczości przez Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WIP SA.

Działanie własne SOOIPP we współpracy z departamentem innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Udział wzięło ponad 40 menedżerów ośrodków innowacji.

Działanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

WEBINAR 1. PROBLEMY DOTYKAJĄCE OŚRODKI INNOWACJI, ZAKRES POTRZEBNEGO WSPARCIAL INSTRUMENTY.

WEBINAR 2. NOWE USŁUGI PROINNOWACYJNE JAKICH POTRZEBUJE ŚWIAT, W TYM STRATEGIE PRZETRWANIA COVID-19. 

WEBINAR 3. ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU AKREDYTACJI OI, FUNKCJONALNOŚCI I SPECJALIZACJE TECHNOLOGICZNE OI. 

WEBINAR 4. PLATFORMA INFORMATYCZNA PREZENTUJĄCA POTENCJAŁ OI (FUNKCJE I GŁÓWNE MODUŁY PLATFORMY). 

WEBINAR 5. KOOPERACJA OŚRODKÓW INNOWACJI W OBLICZU STOJACYCH PRZED NIMI WYZWAŃ. 

Udział w webinariach wzięło łącznie ponad 600 przedstawicieli ośrodków innowacji, administracji publicznej i przedsiębiorców.

Realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego  woj. Mazowieckiego, w spotkaniu uczestniczyło około 120 przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, nauki, ośrodków innowacji i organizacji pozarządowych.

Działanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wzięło w nim udział ponad 30 przedstawicieli ośrodków innowacji, którzy wypracowali zarys systemu akredytacji ośrodków innowacji na poziomie konsorcjów.

Dwu dniowe działanie własne SOOIPP realizowane we współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym. W spotkaniu uczestniczyło około 40 przedstawicieli parków technologicznych z całej Polski.

Działania realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Działania realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

1.Moduł 1 -Model Canvas

2. Moduł 2 - Design Thinking

3.Moduł 3- Sieciowanie i giełdy kooperacyjne na gruncie krajowym I zagranicznym

4.Moduł 4 - Szkolenie w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych-tworzenie i pisanie Strategii Rozwoju Firmy

5.Moduł 5- Szkolenie nowoczesne technologie informacyjne oraz zarządzanie strategiczne w tym zarządzanie zasobami ludzkimi , zarządzania finansami

Koordynacja działań ze strony SOOIPP, opracowywanie i dystrybucja informacji wśród ośrodków, nadzór nad realizacją spotkań informacyjnych ; organizacja szkolenia dla PI w Warszawie; dystrybucja informacji przez PI (udostępnienie materiałów, spotkania indywidualne, publikacje na stronie, ankietowanie) ; organizacja i realizacja regionalnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców.

Działanie realizowane na zlecenie International Organization Open Society Institute -Assistance Foundation In Tajikistan dla grupy 10 przedstawicieli funduszy pożyczkowych w Tadżykistanie. 

Zadanie realizowane na zlecenie Krakowskiego parku Technologicznego dla zespołu Małopolskiego Inkubatora technologii Informatycznych w obszarach: I. Kreowanie środowiska innowacyjnego w MPTI, II. Projektowanie działalności gospodarczej lokatorów MPTI, III. Podstawowy kurs broker technologii (w tym ochrona własności intelektualnej), IV. Organizacja i realizacja szkoleń dla klientów MPTI , III. Doradztwo, coaching, mentoring jako narzędzia wsparcia klientów MPTI , opracowanie schematów procedur do usług oraz rekomendacji do ich realizacji.

Wyjazd studyjny do Hiszpanii dla 8 osób, wraz z organizacją uczestnictwa w seminariach tematycznych dotyczących komercjalizacji technologii. Wyjazd studyjny dla 15 osób do Doliny Krzemowej i uczestnictwo w konferencji Polsko Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Stanford.

Spotkania networkingowe dla zarządzających i pracowników ośrodków innowacji służyły wypracowaniu koncepcji środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji w Polsce.

Seminarium realizowane we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiebiorczości, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Działanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim mające na celu wypracowanie założeń do projektu systemowego.

Działanie własne dla członków SOOIPP i administracji publicznej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.