Aktualizacja standardów działania OI  opracowanych w 2013 roku środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji została przeprowadzona na przełomie 2021/2022 roku. Została ona dokonana m.in. w związku z zachodzącymi zmianami w działaniu ośrodków i wdrażaniem nowych technologii do realizacji usług dla przedsiębiorstw.

W ramach aktualizacji opracowano również standardy dla nowych obszarów działania ośrodków takich jak programy akceleracji, usługi B+R oraz demonstratory technologii.

Wypracowane przez dziesięcioosobowy zespół ekspertów SOOIPP propozycje zmian zostały przetestowane we współpracy z czterema ośrodkami, które zdecydowały się poddać swoją aktywność ocenie ekspertów. W projekcie udział wzięły: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny w Ełku oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdroju.

Standardy działania OIiP

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce były tworzone w różnym czasie i z różnych powodów. Niestety nie ustrzeżono się błędów w procesie budowy i kształtowania środowiska instytucji otoczenia biznesu. To stało się podstawą do skonstruowania przez SOOIPP projektu ukierunkowanego na rozwój potencjału ośrodków innowacji, poprzez organizację szeregu spotkań przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu, warsztatów podnoszących ich kwalifikacje i dyskusji na temat dobrych praktyk w funkcjonowaniu ośrodków. Spotkania pracowników i zarządzających z ośrodków innowacji stały się bazą do prac nad standardami ich działania

Standardy działania ośrodków innowacji zostały zbudowane przez ekspertów SOOIPP w trakcie kilkumiesięcznych spotkań z przedstawicielami kilkudziesięciu instytucji wsparcia biznesu. Oznacza to, że standardy te zostały opracowane przez tych, którzy najlepiej znają specyfikę tych ośrodków – ich problemy, potrzeby, silne i słabe strony, zagrożenia, których się obawiają, oraz sposobności, które dostrzegają w otoczeniu. To stanowi nieocenioną wartość tej pracy.

Definicja Ośrodków Innowacji

Bazą do wdrażania standardów była definicja Ośrodka Innowacji wypracowana przez zespół ekspertów SOOIPP na potrzeby systemu akredytacji IOB na Mazowszu w 2016 roku precyzująca pojęcie tego rodzaju podmiotu.

Ośrodek Innowacji/Przedsiębiorczości to podmiot prowadzący - bez względu na formę prawną - działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Cel standaryzacji

Celem podjętych w tym zakresie działań jest stworzenie wytycznych dla wzorcowego, efektywnie działającego ośrodka innowacji (OI), w istniejących warunkach otoczenia społecznego, prawnego i gospodarczego w oparciu o posiadane zasoby.

Zidentyfikowanie i upowszechnienie standardów działania OI jest ważnym instrumentem wspomagania ich rozwoju. Natomiast w żadnej mierze standardy te nie powinny stanowić narzędzia do jakiejkolwiek negatywnej selekcji, „stygmatyzacji” czy dyskryminacji ośrodków, które nie w pełni je spełniają. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza kolejne zmiany i uzupełnienia w budowie standardów. Również pojawiające się nowe obszary aktywności wymagają opisania zasad realizacji nowych usług.

Jest to bardzo ważną przesłanką do ciągłej pracy nad ich aktualizacją i rozbudową. SOOIPP stale monitoruje rozwój ośrodków i sukcesywnie wprowadza do standardów zmiany związane z ich rozwojem i zmieniającymi się warunkami działania.

Audytorzy SOOIPP

Audytorzy SOOIPP

 

 • Jerzy Bagiński - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP
 • dr Michał Borowy - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP
 • dr inż Wojciech Chwiałkowski - ekspert w zakresie B+R
 • Justyna Cięgotura - ekspert w zakresie komercjalizacji i transferu technologii
 • Dr Bartłomiej Grobelski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji rozwoju firm deep tech
 • Barbara Kostyra – ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Jacek Kotra - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech, organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • Elżbieta Książek -  ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • Marzena Mażewska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • Łukasz Rut – ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji i akceleracji
 • Joanna Szmigiel - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Dr Marek Tomaszewski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • dr Anna Tórz - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech
 • dr hab. prof UŁ Dariusz Trzmielak - ekspert w zakresie komercjalizacji i transferu technologii
 • dr Joanna Rudawska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania ośrodkami innowacji
 • Tomasz Urbanowicz – ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Marek Winkowski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji

Kontakt

SOOIPP w 2015 roku wdrożył system certyfikacji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oparty na ocenie eksperckiej przy zachowaniu całkowitej dobrowolności poddania się temu procesowi przez Ośrodki. Zachęcamy do włączenia się prace zarówno nad standardami jak i nad systemem certyfikacji.

 

Wszystkie sugestie, pytania i inicjatywy prosimy kierować bezpośrednio do Marzeny Mażewskiej - Pełnomocnika Zarządu SOOIPP, koordynującej prace w tym zakresie m.mazewska@sooipp.org.pl 

 

Standardy Działania Ośrodków (pobierz) 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.