Aktualizacji  opracowanych w 2013 roku środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji oraz poszerzenia ich zakresu o nowe obszary takie jak programy akceleracji, usługi B+R  dokonano m.in. w związku z  zachodzącymi zmianami w działaniu ośrodków i wdrażaniem nowych technologii do realizacji usług dla przedsiębiorstw. Wypracowane przez dziesięcioosobowy zespół ekspertów SOOIPP propozycje zmian zostały przetestowane we współpracy z czterema ośrodkami, które zdecydowały się poddać swoją aktywność ocenie ekspertów. W projekcie udział wzięły: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny w Ełku oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdroju.

Standardy działania OIiP

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce były tworzone w różnym czasie i z różnych powodów. Nie zawsze ich narodzinom towarzyszyły przemyślane przesłanki, wiedza i umiejętności. To sprawiło, że nie ustrzeżono się poważnych błędów w procesie budowy i kształtowania środowiska otoczenia biznesu. Przesłanki te były podstawą do skonstruowania przez SOOIPP projektu ukierunkowanego na rozwój potencjału ośrodków innowacji, poprzez organizację szeregu spotkań przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu, warsztatów podnoszących ich kwalifikacje i dyskusji na temat dobrych praktyk w funkcjonowaniu ośrodków. Spotkania pracowników i zarządzających z ośrodków innowacji stały się bazą do prac nad standardami ich działania

Standardy działania ośrodków innowacji zostały zbudowane przez ekspertów SOOIPP w trakcie kilkumiesięcznych spotkań z przedstawicielami kilkudziesięciu instytucji wsparcia biznesu. Oznacza to, że standardy te zostały opracowane przez tych, którzy najlepiej znają specyfikę tych ośrodków – ich problemy, potrzeby, silne i słabe strony, zagrożenia, których się obawiają, oraz sposobności, które dostrzegają w otoczeniu. To stanowi nieocenioną wartość tej pracy.

Cel standaryzacji

Celem podjętych w tym zakresie działań jest stworzenie wzorcowego, efektywnie działającego ośrodka innowacji (OI), w istniejących warunkach otoczenia społecznego, prawnego i gospodarczego w oparciu o zasoby, jakimi dysponują OI.

Zidentyfikowanie i upowszechnienie standardów działania OI jest ważnym instrumentem wspomagania ich rozwoju. Natomiast w żadnej mierze standardy te nie powinny stanowić narzędzia do jakiejkolwiek negatywnej selekcji, „stygmatyzacji” czy dyskryminacji ośrodków, które nie w pełni je spełniają. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza kolejne zmiany i uzupełnienia w budowie standardów. Również pojawiające się nowe obszary aktywności wymagają opisania zasad realizacji nowych usług.

Jest to bardzo ważną przesłanką do ciągłej pracy nad ich aktualizacją i rozbudową. SOOIPP stale monitoruje rozwój ośrodków i sukcesywnie wprowadza do standardów zmiany związane z ich rozwojem i zmieniającymi się warunkami działania.

Audytorzy SOOIPP

Audytorzy SOOIPP

Wszyscy audytorzy wywodzą się ze środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, poza specjalizacją zawodową dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem tego typu ośrodków.

 

 • Jerzy Bagiński - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP
 • dr Michał Borowy - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP
 • dr inż Wojciech Chwiałkowski - ekspert w zakresie B+R
 • Justyna Cięgotura - ekspert w zakresie komercjalizacji i transferu technologii
 • Barbara Kostyra – ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Jacek Kotra - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech, organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • Elżbieta Książek -  ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • dr inż. Karol Lityński - ekspert w zakresie B+R, komercjalizacji i transferu technologii
 • Marzena Mażewska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji
 • Wojciech Przybylski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Joanna Szmigiel - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • Dr Marek Tomaszewski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji
 • dr Anna Tórz - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech
 • dr hab. prof UŁ Dariusz Trzmielak - ekspert w zakresie komercjalizacji i transferu technologii
 • dr Joanna Rudawska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania ośrodkami innowacji
 • Marek Winkowski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji

Kontakt

SOOIPP w 2015 roku wdrożył system certyfikacji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oparty na ocenie eksperckiej przy zachowaniu całkowitej dobrowolności poddania się temu procesowi przez Ośrodki. Zachęcamy do włączenia się prace zarówno nad standardami jak i nad systemem certyfikacji.

 

Wszystkie sugestie, pytania i inicjatywy prosimy kierować bezpośrednio do Marzeny Mażewskiej - Pełnomocnika Zarządu SOOIPP, koordynującej prace w tym zakresie m.mazewska@sooipp.org.pl 

 

Standardy Działania Ośrodków (pobierz) 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.