Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

CZŁONKAMI SOOIPP MOGĄ BYĆ OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:

  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
  • korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  • zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia.

Obecnie stowarzyszenie liczy 60 aktywnych członków zwyczajnych, wśród których odnajdujemy prezesów, dyrektorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji lokalnej, regionalnej i rządowej.
Składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 150 zł rocznie.

Deklaracja członka zwyczajnego (pobierz)

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznające cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. Członkowie wspierający mają prawo brać udział, z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z doradztwa i pomocy. 


Obecnie działalność Stowarzyszenia wspiera  ponad 50 członków instytucjonalnych

Składka członkowska dla członków wspierających wynosi 800 zł rocznie.
Deklaracja członka wspierającego (pobierz)


Decyzje o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd. 


Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

  • czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
  • regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
  • przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na wniosek zarządu SOOIPP. 

Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 


Członkostwo honorowe SOOIPP zostało dotąd nadane następującym osobom:
Prof. dr hab. Bohdan Gruchman
Heinz Fiedler
Rustam Lalkaka
Prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec
June Lavelle
Dr Jerzy Sękiewicz
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch
Tomasz Niesiołowski
Krystyna Gurbiel
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Krzysztof Zasiadły
Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak

Prof. dr hab. inż. Jacek Guliński

 

 

Konto Stowarzyszenia:
Santader Bank Polska, II O/Poznań
rachunek nr 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530 

 

PLIKI DO POBRANIA:


deklaracja członka zwyczajnego

deklaracja członka wspierającego

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.