Menu
PL EN

Aktualności

Relacja z IX edycji Executive Innovation Forum

2021-06-28 12:02:00

17 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się IX edycja konferencji organizowanej przez Executive Club – Executive Innovation Forum. SOOIPP patronował temu wydarzeniu i udzielił medialnego wsparcia. Część merytoryczna wydarzenia objęła trzy panele dyskusyjne oraz sześć wystąpień, a wieczorem, podczas uroczystej Gali, poznaliśmy wyniki dwóch konkursów „Diamenty Innowacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Po ogłoszeniu zwycięzców odbył się wieczorny bankiet.

Więcej

Konferencja Smart City 9 - 10 czerwca 2021

2021-06-11 21:23:00

W dniach 9 - 10 czerwca odbyła się Konferencja Wyzwania rozwojowe Polski a ekosystemy innowacji - rola polityki spójności na lata 2021-2027 realizowana przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) będący jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. SOOIPP był partnerem tego przedsięwzięcia jak również gospodarzem jednej z sesji konferencyjnych poświęconej potrójnej helisie, czyli współpracy między nauką, administracją i biznesem.

Więcej

XIV Szkoła Letnia Innowacji

2021-06-04 09:31:00

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line w dniach 2 - 3 września 2021 r.

Więcej

Działalność B+R w ośrodkach innowacji, wywiad z naszym ekspertem dr Justyną Cięgoturą

2021-05-20 11:47:00

W kolejnej perspektywie finansowej ośrodki innowacji czekają nowe wyzwania stymulowane przez działania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w postaci nowego systemu akredytacji. Jednym z jego obszarów będzie działalność w zakresie usług badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych dla sektora MSP. Poprosiliśmy naszą ekspertkę o wypowiedź jak Ośrodki Innowacji powinny podejść do realizacji usług w ramach tej funkcjonalności.

Więcej

SOOIPP partnerem honorowym trzeciej edycji Nocy Innowacji

2021-05-06 09:18:00

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) zostało partnerem honorowym Nocy Innowacji. To już trzecia odsłona inicjatywy organizowanej w ramach Digital Festival. Celem współpracy jest promocja innowacji powstających w Polsce i współpracy świata nauki z biznesem oraz rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Noc Innowacji to wyjątkowa na skalę światową inicjatywa, która pokazuje, że Polacy są ciekawi nowych technologii oraz pragną zdobywać wiedzę na ich temat. To prawdziwa okazja dla wszystkich, którzy z bliska chcą zobaczyć najnowocześniejsze technologie oraz odwiedzić miejsca, w których królują wyjątkowe rozwiązania. Wydarzenie odbędzie się już po raz trzeci w dniu dziewiątego października 2021 roku w ramach trzeciej edycji Digital Festival. Festiwal jest największą inicjatywą edukacyjno – technologiczą w Polsce, którego głównym celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. Ubiegłoroczna edycja Nocy Innowacji stała się prawdziwie ogólnopolska – dołączyło do niej 14 miast i ponad 30 partnerów, którzy wspólnie zorganizowali niemal 70 wydarzeń i atrakcji.

Więcej

Akredytacja funkcjonalna ośrodków innowacji

2021-05-04 18:32:00

Pod koniec kwietnia odbyło sie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Innowacji z ekspertami SOOIPP przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Tematyka spotkania dotyczyła planowanej akredytacji funkcjonalnej Ośrodków Innowacji oraz zarysu kryteriów oceny potencjału ośrodków do świadczenia usług dla sektora MSP.

Więcej

Udział przedstawiciela SOOIPP w wysłuchaniu publicznym Programu FENG

2021-04-30 18:42:00

W dniu 22 kwietnia odbyło się wysłuchanie publiczne dla programu operacyjnego FENG. Udział w tej on - line procedurze wzięła udział prezes Marzena Mażewska, reprezentująca stanowisko ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. W 5 minutowym wystąpieniu przedstawiła główne uwagi dotyczące konstrukcji Programu. Można zapoznać się z regulaminową prezentacją w załączniku.

Więcej

LIFE dla Biznesu – Inkubator sukcesu. Wywiad z Arturem Lorkowskim – Wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-03-01 14:19:00

Niedawno NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych zorganizował webinarium pod tytułem LIFE dla Biznesu – Inkubator sukcesu, co było celem tego wydarzenia? Chcieliśmy pokazać Program LIFE z innej perspektywy, przedstawić jego zalety nie tylko z punktu widzenia rozwiązywania problemów środowiskowych, ale także podkreślić czysto biznesowe korzyści realizacji projektów LIFE. Zacznijmy zatem od początku, czym jest Program LIFE? To zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który umożliwia między innymi testowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań prośrodowiskowych, a także szerokie ich upowszechnianie.

Więcej

Digital Innovation Hub jako siła napędowa cyfryzacji polskich przedsiębiorstw - wywiad z Bartoszem Józefowskim wicedyrektorem Krakowskiego Parku Technologicznego

2021-02-15 11:35:00

Czym są Digital Innovation Huby? Patrząc czysto pragmatycznie - to nowy typ instytucji otoczenia biznesu, który ma na celu wspieranie biznesu w transformacji cyfrowej. My w hub4industry skupiamy się na transformacji firm produkcyjnych i na tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Komisja Europejska, promując tę nową formę wspierania biznesu, z jednej strony chce przyspieszyć unowocześnianie się europejskiej gospodarki – co samo w sobie jest ważnym priorytetem – a z drugiej doprowadzić do pewnego rodzaju konsolidacji instytucji wspierających biznes albo przynajmniej zwiększenia ich usieciowienia. Trudno nie zgadzać się z taką ideą. Poprzednie perspektywy budżetu europejskiego pozwoliły na zbudowanie infrastruktury biurowej, szkoleniowej, badawczej, w przeróżnych firmach i instytucjach, niestety przy dużym poziomie rozproszenia. Żeby efektywnie wykorzystać te zdobycze ostatnich lat i budować efekt skali, potrzebna jest próba integrowania środowiska. DIH ma być takim integratorem. Wokół „orchestratora”, czyli lidera DIHu, mają się gromadzić centra kompetencyjne, centra transferu technologii, instytuty badawcze, firmy doradcze.

Więcej

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-02-08 11:12:00

W dniu 4 lutego członkowie SOOIPP spotkali się on-line z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem spotkania było przedstawienia potrzeb środowiska Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w zakresie wzmacniania ich zdolności do świadczenia usług (capacity building), które ma być częścią projektowanego przez Ministerstwa procesu akredytacji ośrodków innowacji.

Więcej

Badania naukowe źródłem informacji o ośrodkach i ich klientach wywiad z dr Markiem Tomaszewskim

2021-01-19 18:59:00

Często nie doceniane lub pomijane w procesie planowania działalności tak przedsiębiorstwa jak i instytucji otoczenia biznesu mogą mieć istotne znaczenie dla każdego podmiotu. Jakie korzyści daje uczestnictwo w badaniach i analiza ich wyników. Warto brać pod uwagę w swojej działalności aktywne korzystanie z tego instrumentu będącego jednocześnie elementem monitorowania własnej działalności jak i źródłem wiedzy o konkurentach i partnerach. Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z dr. Markiem Tomaszewskim - adiunktem w Katedrze Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Więcej

Działalnosć B+R w Parkach Technologicznych - wywiad z dr Wojciechem Chwiałkowskim, Kierownikiem Działu Badań i Rozwoju, Elbląskiego Parku Technologicznego

2020-12-30 11:14:00

Czy Ośrodki Innowacji powinny prowadzić działalność B+R? Do kogo skierowana jest taka usługa? Czym się charakteryzuje? Jak powinna wyglądać taka usługa? Moim zdaniem, jedną z głównych usług jakie powinny świadczyć Ośrodki Innowacji jest wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji. Większość ośrodków innowacji została wyposażona w specjalistyczny sprzęt badawczy właśnie w celu realizacji wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie. Działalność badawczo-rozwojowa to usługi wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie ich działalności innowacyjnej. Każda firma prowadząca działalność innowacyjną, czyli taką, która ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacji, szczególnie w obszarze innowacji produktowej oraz procesowej, wykonuje pewne ulepszenia/poprawki/upgrade, które wymagają potwierdzenia empirycznego poprzez wykonanie eksperymentalnych prac doświadczalnych. Działania takie przeprowadza się w laboratorium wyposażonym w specjalistyczną infrastrukturę badawczą a potwierdzenie wprowadzonych zmian uzyskuje się poprzez uzyskanie odpowiednich wyników badań laboratoryjnych.

Więcej

Aktualizacja akredytacji IOB województwa mazowieckiego

2020-12-12 23:03:00

Od początku września eksperci SOOIPP realizowali zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego obejmujące przeprowadzenie 12 audytów działania IOB akredytowanych przez Urząd marszałkowski do realizacji usług dla podmiotów korzystających z dotacji mazowieckiego RPO oraz aktualizację zasad akredytacji IOB związaną ze zmianą warunków funkcjonowania polskiej gospodarki oraz opracowania nowej akredytacji dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Prace zakończono zgodnie z harmonogramem, mamy nadzieję że przygotowane przez zespół rekomendacje co do nowego kształtu regulaminu będą miały pozytywny wpływ na działanie IOB w regionie.

Więcej

Nowy system akredytacji Ośrodków Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

2020-12-01 22:39:00

Prace nad akredytacją Ośrodków Innowacji zakończone, zespół ekspertów w terminie przekazał Ministerstwu komplet dokumentów obejmujących nie tylko opisy i dokumentację do systemów akredytacji funkcjonalnej i konsorcjów do świadczenia usług w systemie one stop shop. W przekazanych materiałach znalazła się koncepcja podejścia systemowego do wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji w realizacji zadań nadchodzącej perspektywy finansowej oraz założenia do systemu monitorowania aktywności ośrodków. W załącznikach znajdziecie Państwo więcej informacji na temat planowanego systemu akredytacji. zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji na ten temat.

Więcej

Webinaria dla Instytucji Otoczenia Biznesu

2020-11-25 22:55:00

W ostatnich miesiącach SOOIPP był realizatorem cyklu webinariów dla Instytucji Otoczenia Biznesu dotyczących barier i możliwości ich rozwoju oraz planowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii działań włączających IOB w realizację działań polityki gospodarczej kraju. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem webinariów dostępnych pod załączonym linkiem. https://drive.google.com/drive/folders/1o4LOzk0mXIRdMQgCuuWjvTYfV2fvg4Jc?usp=sharing

Więcej

SOOIPP bierze udział w konsultacjach Strategii Produktywności

2020-11-05 09:14:00

Dobiegają końca konsultacje dokumentu rządowego Strategia produktywności 2030. Członkowie SOOIPP również wzięli udział w tym procesie. Po raz pierwszy od wielu lat dokument programowy wyraźnie odnosi się do Ośrodków Innowacji i wskazuje ich role w rozwoju sektora MSP. Zaangażowanie Stowarzyszenia we współpracę w zakresie kształtowania dokumentów programowych polskiej gospodarki jest jednym z obszarów aktywnego działania. Zachęcamy członków i sympatyków SOOIPP do zaangażowania w przygotowywanie stanowisk środowiska ośrodków w sprawach ich dotyczących. Kontakt biuro@sooipp.org.pl. W załączniku pełna treść dokumentu.

Więcej

Jak to się zaczęło? Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości liczy już blisko 30 lat. Powstało w roku 1992, kiedy to powstawały w Polsce pierwsze inkubatory innowacji i prz

2020-11-03 18:35:00

Pierwsze ośrodki w Polsce powstałaby na przełomie lat 1990/1991, było to między innymi Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości S.A. w Poznaniu, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Centrum Zaawansowanych Technologii w Celestynowie, Centrum Innowacji w Gdańsku, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości, Toruński Inkubator Przedsiębiorczości. Tworzyli je między innymi Krzysztof Zasiadły, Adam Tomiczek, Kazimierz Kozłowski, Marek Rutkowski, dr inż. Janusz Bucki, dr inż. Karol Lityński, można powiedzieć prekursorzy w tym obszarze.

Więcej

Blisko 100 osób wzięło udział w XXXI Konferencji SOOIPP 14-16.10.2020, która w tym roku przybrała formę on-line.

2020-10-26 18:31:00

Jak co roku pierwszy dzień konferencji poświęcony był działalności Stowarzyszenia. W gronie członków indywidualnych i wspierających dyskutowaliśmy kierunki dalszego rozwoju naszej organizacji, Kolejny dzień, obejmował 3 sesje tematyczne: Sesja pierwsza poświęcona kierunkom polityki regionalnej w odniesieniu do ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości dotyczyła miejsca OIiP w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i możliwości ich zaangażowania w planowane działania na poziomie miejskim i regionalnym. Prezentacje z konferencji znajdują się na stronie: https://2020.konferencja-sooipp.pl/

Więcej

Zarejestruj się na XXX I Doroczną Konferencję SOOIPP

2020-10-04 11:34:00

Zapraszamy do udziału w XXXI Dorocznej Konferencji SOOIPP pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się on-line w dniach 14-15.10.2020 r. https://2020.konferencja-sooipp.pl/

Więcej

Walne zebranie członków SOOIPP

2020-09-16 11:59:00

W dniu 7 września odbyło się Walne zebranie członków SOOIPP w trybie online. W Zebraniu uczestniczyło 32 członków indywidualnych. W trakcie posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe i z działalności za okres 29.05.2020 - 31.08.2020, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ze względów technicznych dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia była nieco utrudniona, tym nie mniej Członkowie mogli ocenić działanie władz Stowarzyszenia i udzielić im absolutorium. Dyskusja programowa w gronie członków indywidualnych i wspierających została przeniesiona na spotkanie przed konferencyjne w dniu 14 października na którą serdecznie zapraszamy. W trakcie zebrania wybrano też władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Więcej

Szkoła Letnia Innowacji 2020

2020-09-12 12:34:00

Za nami kolejna XIII edycja Szkoły Letniej Innowacji - tym razem on line Tematem przewodnim Szkoły była Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości. Wykład inauguracyjny wygłosił prof.zw. dr hab. Andrzej H. Jasiński z Uniwersytetu Warszawskiego pt. Gdzie innowacja spotyka się z marketingiem. Następnie Pani Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, zaprezentowała wyniki badań pt. Innowacyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0.

Więcej

XIII edycja Szkoły Letniej Innowacji SOOIPP 3 - 4 września 2020 on line, serdecznie zapraszamy do udziału!

2020-07-09 08:38:00

Tegoroczna SLI organizowana jest w współpracy wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tematem wiodącym Szkoły będą zagadnienia dotyczące Innowacyjności przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno - gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości. Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). Rezultatem Szkoły jest wspólna publikacja artykułów przygotowanych przez jej uczestników (po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów). W tym roku planowana jest publikacja w czasopiśmie z listy MNiSW – 20 pkt., OPTIMUM ECONOMIC STUDIES - http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj . Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm.

Więcej

Już dostępna ! Monografia o przedsiębiorstwach w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce

2020-06-30 23:12:00

Z inicjatywy i nakładem SOOIPP ukazała się monografia autorstwa ekspertów Stowarzyszenia ”Innowacyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0”. Publikacja prezentuje wyniki ponad 10 letnich badań prowadzonych przez SOOIPP nad firmami w parkach i inkubatorach technologicznych. Jej unikatowy charakter wynika przede wszystkim z faktu, że w Polsce poza SOOIPP nikt nie prowadził systematycznych badań na tej grupie przedsiębiorstw w tak długim okresie czasu.

Więcej

Kolejny ośrodek z Certyfikatem SOOIPP

2020-06-29 23:39:00

Spółka DC Centrum z Poznania uzyskała pod koniec czerwca br certyfikat potwierdzający spełnianie środowiskowych standardów działania Ośrodków Innowacji w kategorii rozwijających się Centrów Innowacji. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Zapisz w kalendarzu Konferencja SOOIPP 15-16.10.2020 Warszawa

2020-06-02 18:59:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Dorocznej Konferencji SOOIPP - Forum Menedżerów Innowacji i Przedsiębiorczości, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 października. Mamy nadzieję, że do tego czasu minie zagrożenie epidemiologiczne i będziemy mogli się spotkać, a tematów do dyskusji z pewnością nam nie zabraknie. O szczegółach dotyczących programu konferencji oraz spraw organizacyjnych będziemy informować w kolejnych newsletterach oraz na stronie internetowej SOOIPP.

Więcej

Wystąpienia SOOIPP do władz regionalnych w sprawie sytuacji Ośrodków i firm z sektora MSP w sytuacji kryzysu związanego z pandemią

2020-05-20 18:49:00

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą zarząd SOOIPP podjął działania mające na celu wsparcie władz regionalnych w przygotowaniu instrumentów wsparcia ośrodków i przedsiębiorców w chwili obecnej, jak również w planowaniu nowych działań instrumentów w nadchodzącej perspektywie finansowej. Wystąpiliśmy z pismem do Marszałków wszystkich regionów opracowanym w oparciu o zebrane od zarządzających Ośrodkami Innowacji informacjami. Nasze wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem władz regionalnych. Jego treść znajdziecie Państwo w załączniku. Zachęcamy do przekazywania nam Waszych propozycji kształtowania polityki regionalnej w sferze gospodarczej staramy się przenosić je na poziom regionalny i krajowy poprzez uczestnictwo naszych członków w gremiach doradczych administracji publicznej.

Więcej

Webinarium dotyczące ochrony własności intelektualnej w projektach programu Horyzont 2020, ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)_28.05.2020

2020-04-27 08:50:00

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Europejskim IP Helpdesk organizuje webinarium dotyczące ochrony własności intelektualnej w projektach programu Horyzont 2020, ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) IP Management in H2020 - with a special focus on MSCA 28.05.2020r. o godz. 1030. http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/ Zapraszam do udziału członków SOOIPP. Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji o tym wydarzeniu na Państwa stronie internetowej. W programie m.in. istotne problemy dotyczące własności intelektualnej we wnioskach i projektach MSCA, umowy grantowe, prawa własności do istniejącej wiedzy (background) i wyników badań (results), odpowiedzi na pytania. Webinarium w języku angielskim. Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres fundacja@frp.lodz.pl lub https://register.gotowebinar.com/register/3512940057179351823

Więcej

Rusza II edycja nowatorskiego projektu szkoleniowo–doradczego pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI

2020-02-11 18:22:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w II edycji nowatorskiego projektu szkoleniowo–doradczego pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI), którego celem jest wyposażenie właścicieli, menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, wzmacnia umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym oraz generuje innowacje przez pracowników przedsiębiorstw.

Więcej

Z wielką przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do Partnerów VIII edycji @Startitup!

2019-10-11 15:02:00

Tym samym serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które odbędzie się w Gliwickim Technoparku już 21 listopada (czwartek)! Start It Up to duża dawka wiedzy inspiracji i networkingu. Wydarzenie dedykowane jest startupom, przedsiębiorcom oraz wszystkim tym , którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Wstęp bezpłatny-wystarczy się zarejestrować! www.start-it-up.pl Organizatorem wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”, we współpracy z Akceleratorem Technologicznym Gliwice oraz Obserwatorium Specjalistycznym ICT.

Więcej

Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe” 7 listopada w Poznaniu pod patronatem SOOIPP

2019-10-11 14:49:00

Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy nowy program, Pracownicze Plany Kapitałowe rodzą z pewnością wiele pytań, wątpliwości i wyzwań. W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK? Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe? Jak informację o PPK przedstawić pracownikom? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na konferencji, która odbędzie się 7 listopada. w Poznaniu o godz. 9.00 w hotelu Andersia przy Placu Andersa 3. Chcemy skupić się wyłącznie na praktycznych aspektach wdrażania i funkcjonowania PPK. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prelegentów będą mogli Państwo poznać zasady tworzenia Planów, dowiedzieć się w jaki sposób wybrać instytucję zarządzającą, jak również rozstrzygnąć kwestie prawne i podatkowe, związane z uruchomieniem i działaniem PPK. Dopełnieniem spotkania będą krótkie prezentacje renomowanych instytucji finansowych, planujących zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji pozwoli na sprawne wdrożenie PPK w Państwa firmie. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie konferencje.rp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do strony internetowej (z prośbą o podlinkowanie grafik): https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1414-ppk-przewodnik-pracodawcy. Na stronie internetowej znajduje się też program konferencji.

Więcej

Żegnamy naszego kolegę Jurka Koszałkę

2019-09-16 08:50:00

Koleżanki i Koledzy, z ogromnym żalem informujemy, że po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega i wieloletni członek Komisji Rewizyjnej SOOIPP, dr inż. Jerzy Koszałka. Przez wiele lat aktywnie służył Stowarzyszeniu i jego członkom swoją wiedzą i doświadczeniem wspierając Ośrodki Innowacji w ich rozwoju. Pogrążeni w żalu składamy z serca płynące wyrazy współczucia rodzinie Jurka, Zarząd i Komisja Rewizyjna SOOIPP

Więcej

Nowy Raport o parkach technologicznych w Polsce 2019 już dostepny

2019-09-12 09:37:00

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem przygotowanym przez ekspertów SOOIPP na temat potencjału i aktywności parków technologicznych w Polsce w 2019 roku. Raport prezentuje ich potencjał infrastrukturalny, merytoryczny i networkingowy. Ponadto opisuje zasoby przydatne w realizacji polityki Industry 4.0.

Więcej

Patronat SOOIPP nad konferencją: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – wczoraj i dziś , 28 listopada 2019 w Warszawie.

2019-09-05 23:03:00

Stowarzyszenie udzieliło patronatu konferencji organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu skierowanej do przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu i zarządzaniu firmą. Spotkanie pomyślane jest w konwencji trzy modułowej prezentującej postępy w technologii ERP mogącej zapewnić przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć wydajność pracowników . Więcej informacji w załącznikach.

Więcej

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie wystartował!

2019-08-28 21:39:00

Ponad 60% Polaków pracuje po godzinach – wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR – Digitally Responsible Company. Coraz trudniej oddzielić życie prywatne od zawodowego – odbieranie służbowych telefonów i odpowiadanie na e-maile poza godzinami pracy powoli staje się normą. Organizatorzy konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie mają nadzieję na ograniczenie skali zjawiska – chcą nagrodzić firmy za dobre praktyki w zakresie Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Zgłoś swoją firmę do konkursu! W ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company organizowany jest pierwszy w Polsce konkurs wyróżniający firmy odpowiedzialne cyfrowo – Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Ideą przewodnią konkursu jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, które wdrażają dobre praktyki cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Więcej

Nabór wniosków pożyczkowych w Funduszu OPEN wstrzymany

2019-08-23 21:44:00

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych przewidzianych w ramach podstawowego naboru do projektu Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”, w dniu 23.08.2019 o godzinie 23:59 zostanie wstrzymany nabór wniosków. Wszystkie zarejestrowane wnioski do dnia 23.08.2019 do godziny 23:59 zostaną przez nas rozpatrzone. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, w związku z możliwością wydłużenia procedury oceny wniosków. O wznowieniu naboru wniosków poinformujemy z odpowiednim uprzedzeniem. Mamy nadzieje, że wszystkie osoby zainteresowane naszym Projektem, będą mogły wziąć w nim udział w jak najbliższym czasie w ramach dostępnych środków, pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych pożyczek.

Więcej

Spotkanie ekspertów SOOIPP

2019-07-24 13:55:00

8 lipca w warszawie odbyło się robocze spotkanie grupy ekspertów SOOIPP poświęcone wypracowaniu systemowych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w nadchodzącej perspektywie finansowej w ramach zaangażowania SOOIPP w prace grupy roboczej . programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Więcej

Już we wrześniu XII edycja Szkoły Letniej Innowacji SOOIPP

2019-07-22 17:47:00

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wraz z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w XIII edycji Letniej Szkoły Innowacji, która w tym roku odbędzie się w Białymstoku w dniach 5-7 września. Zapraszamy do kontaktu: Sprawy organizacyjne: Joanna Szmigiel, tel. 503 075 167, email: biuro@sooipp.org.pl Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl

Więcej

XXX doroczna Konferencja SOOIPP „Forum Menedżerów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości”.

2019-06-30 17:54:00

W imieniu uczestników i organizatorów tegorocznej konferencji, która miała miejsce w dniach 30-31 maja 2019 roku w Warszawie, pragniemy przekazać Państwu wnioski z debat konferencyjnych. Tegoroczne spotkanie dotyczyło zarówno spraw związanych z perspektywami rozwojowymi Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, jak i ich bieżącymi problemami oraz barierami w ich działaniu. Liczymy, że załączony materiał będzie dla Pana wsparciem merytorycznym w Państwa działaniu.

Więcej

Zmiana w biurze SOOIPP

2019-06-13 17:49:00

Po ponad 6 latach współpracy odchodzi p. Sylwia Wyganowska, która odpowiadała za pracę biura SOOIPP i kontakty z Państwem. Bardzo dziękujemy Pani Sylwii za wspólnie spędzony czas, realizację różnych projektów i wiele cierpliwości. Opiekę nad biurem przejmie Pani Joanna Szmigiel. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wspierać ją w realizacji zadań i aktywnie współpracować z naszym biurem.

Więcej

Ponad 7 500 wniosków złożonych do Projektu OPEN

2019-06-03 17:45:00

W ciągu półtora roku działania Funduszu aplikacje pożyczkowe złożyło ponad 7 500 osób, biorąc pod uwagę, że jest sporo bezpłatnych form kształcenia cieszy nas to zainteresowanie. Analiza wysokości udzielonych pożyczek wskazuje, że średnia pożyczka ma wartość ok 10 000 zł jest zaciągana na okres 38 miesięcy. Największe zainteresowanie jest w obszarze szkoleń programowania i MBA, z rozwoju hobby najczęściej korzystają osoby zainteresowane awiacją. Każdy zainteresowany może znaleźć informacje o zasadach udzielania pożyczek na stronie internetowej lub bezpośrednio w biurze projektu w dziale Informacje o pożyczkach tel.: 87 565 14 11, e-mail: kontaktopen@frp.pl

Więcej

XXX doroczna Konferencja SOOIPP „Forum Menedżerów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości”.

2019-06-03 17:42:00

Konferencja odbyła się w dniach 30-31 maja 2019 w Warszawie. Na konferencji wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Mazowsza. w jej trakcie omówiono nowe trendy w działaniu ośrodków, zagadnienia związane z definicją IOB, kwestie pomocy publicznej w działaniu Ośrodków i źródła i sposoby finansowania usług dla MSP.

Więcej

SOOIPP członkiem grupy roboczej MIiR ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 202

2019-05-17 17:04:00

miło nam poinformować, że jako organizacja skupiająca ośrodki innowacji zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach rządowej grupy roboczej do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 2021-2027. To zaproszenie nakłada na nas zobowiązanie aktywnego uczestnictwa w pracach tego zespołu. Liczymy na Państwa współpracę przy kształtowaniu nowej perspektywy finansowej dla działań proinnowacyjnych.

Więcej

Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe” 22 maja br. w Poznaniu

2019-04-18 20:26:00
Konferencja  „Pracownicze Plany Kapitałowe”  22 maja br. w Poznaniu

SOOIPP jest jednym z patronów akcji informacyjnej prowadzonej przez Rzeczpospolitą wspierając upowszechnianie informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Docelowo do ich uruchomienia zobowiązana będzie większość krajowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych.

Więcej

Patronat SOOIPP nad Programem „TOP CDR – Digitally Responsible Company”

2019-03-25 12:17:00
Patronat SOOIPP nad Programem „TOP CDR – Digitally Responsible Company”

Program „TOP CDR –Digitally Responsible Company jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach zgodnie z ideą cyfrowej odpowiedzialności biznesu (Corporate Digital Responsibility). Program jest inicjatywą Rady Ekspertów złożonej z przedstawicieli środowisk akademickich oraz specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do udziału w programie zapraszamy firmy, instytucje, NGOs działające na terenie Polski. W ramach programu zaplanowano konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.

Więcej

Spotkanie z regionalnymi IZ RPO w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2019-01-28 09:19:00

W dniu 17 stycznia odbyło się w MIiR spotkanie przedstawicieli środowiska OIiP z regionalnymi przedstawicielami Instytucji zarządzających RPO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków innowacji reprezentujący parki technologiczne, centra transferu technologii i centra innowacji, przedstawiciele Porozumienia Centrów Transferu Technologii i spółek celowych.

Więcej

Projekt OPEN - ciągły nabór wniosków pożyczkowych

2019-01-28 08:50:00

Nowy rok rozpoczął się pomyślnie dla Funduszu, już prawie 1000 pożyczek zostało udzielonych, ich średnia wartość to niecałe 9 tys. zł. Wśród pożyczkobiorców są osoby sięgające po pożyczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy na studia MBA i certyfikowane szkolenia zagraniczne, ale też takie które pożyczają kilka tysięcy złotych na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie uprawnień na przykład lotniczych czy kierowania pojazdami.

Więcej

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

2019-01-28 08:38:00

W zeszłym tygodniu zakończyły się konsultacje dotyczące dokumentu rządowego - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. SOOIPP włączył się do nich przedstawiając stanowisko w sprawie wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Dla zainteresowanych zamieszczamy dokumenty przesłane do Ministerstwa i Rozwoju. Zachęcamy wszystkich członków i zarządzających ośrodkami do współpracy w działaniach na rzecz środowiska OIiP.

Więcej

Aktywność na rzecz ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

2018-10-28 14:14:00

Październik był równie owocny w działania ukierunkowane na wsparcie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości jak wrzesień. Członkowie Zarządu uczestniczyli w spotkaniach w Ministerstwach Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego środowiska IOB.

Więcej

Nowi członkowie wspierający w SOOIPP

2018-10-18 18:11:00

Grono członków wspierających naszego Stowarzyszenia zasiliły w październiku Park Naukowo - Technologiczny w Opolu oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Cieszymy się z tego, że aktywność SOOIPP jest dostrzegana przez Ośrodki i możemy liczyć na ich zaangażowanie. Witamy zatem w naszym gronie i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w realizacji wspólnych działań.

Więcej

Seminarium dla działów B+R w Parkach Technologicznych Opole, 28 - 29 września 2018

2018-10-01 19:54:00

Park Naukowo Technologiczny w Opolu był współgospodarzem pierwszego spotkania tematycznego dla przedstawicieli działów B+R w parkach i inkubatorach technologicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 ośrodków. Celem spotkania było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między działami B+R w różnych ośrodkach, prezentacja ich potencjałów i zdiagnozowanie najtrudniejszych obszarów w świadczeniu usług dla sektora MSP.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2018-09-21 19:50:00

W dniu 20 września 2018 r. na zaproszenie Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków dla przedyskutowania następujących zagadnień: 1. Oceny skuteczności i prawidłowości działania obecnie stosowanych instrumentów wsparcia sektora MSP oraz wskazanie aktualnych potrzeb przedsiębiorców i sposobów ich zaspokojenia. 2. IOB-y jako "narzędzia" do realizacji celów regionalnej polityki, jak efektywnie zorganizować ich wykorzystanie. 3. Wskazanie pożądanych działań dla wzmocnienia ośrodków we wspieraniu sektora MSP.

Więcej

Spotkanie członków wspierających SOOIPP w Toruńskim Parku Technologicznym

2018-09-16 19:16:00

Na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia w dniach 10/11 września w Toruńskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie członków wspierających SOOIPP. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedstawicieli członków - głównie reprezentujących parki i inkubatory technologiczne. Celem spotkania było wyznaczenie dalszych kierunków działania Stowarzyszenia oraz przedstawienie propozycji podejmowania wspólnych działań przez członków w obszarach istotnych dla środowiska IOB. W imieniu Zarządu, prezes Marzena Mażewska zaprezentowała dotychczasowe działania oraz dokonała krótkiej prezentacji wyników badania nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości przeprowadzonego przez zespół ekspertów SOOIPP w 2017 roku.

Więcej

XII LETNIA SZKOŁA INNOWACJI 2018 „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – współpraca w zakresie B+R”

2018-09-16 18:04:00

Dwunasta edycja Szkoły Leniej Innowacji organizowana przez SOOIPP we współpracy ze środowiskiem naukowym już za nami. Świetne trzy dni ciekawych prezentacji i jeszcze ciekawszych dyskusji nad nimi w gronie naukowców od wielu lat zajmujących się innowacjami i rozwojem regionalnym. Zgodnie z tradycją SLI spośród przedstawionych prezentacji grono profesorskie wybrało najciekawsze honorując je wyróżnieniem. Wśrod wyróżnionych znaleźli się: dr Anna Spoz za prezentację „Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw a sharing economy”, Joanna Krzymianowska-Kozłowska za prezentację i koncepcję pracy doktorskiej „Modele komercjalizacji wynalazków włókienniczych i know- how oparte na wytwarzaniu nowych wyrobów dla wybranych sektorów” oraz Filip Tuźnik za analizę wyników badań-naukowych i prezentację „Czynniki wpływające na stan współpracy małych i średnich firm z jednostkami naukowo-badawczymi”. Serdecznie gratulujemy!

Więcej

Szkoła Letnia Innowacji w Toruniu już 9-11 września 2018

2018-08-10 09:40:00

Wszystkich naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami innowacji i przedsiębiorczości zapraszamy wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego do Torunia na XII edycję Letniej Szkoły Innowacji SOOIPP. Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Więcej

Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 w Katowicach

2018-08-08 13:34:00

W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe: • Innowacyjna medycyna • Przemysł 4.0, • Od odpadów do zasobów • Przyszłość transportu Więcej o Forum: http://euroforum.iztech.pl/

Więcej

zadbaj o rozwój osobisty! Zajrzyj w po-po-jutrze i wybierz innowację dla siebie

2018-07-30 15:18:00

Prace nad innowacjami społecznymi w projekcie Po-po-jutrze, współtworzonym przez PPNT oraz Sense consulting właśnie dobiegły końca. Teraz przyszedł czas na korzystanie z rozwiązań wypracowanych dla osób dorosłych z ograniczonym dostępem do edukacji, menedżerów, trenerów i dla wszystkich tych, którzy chcieliby zadbać o rozwój osobisty.

Więcej

XXIX Doroczna Konferencja SOOIPP za nami

2018-05-28 18:30:00

W dniach 23-25 maja br. w Puławach i Kazimierzu Dolnym odbyła się XXIX Doroczna Konferencja SOOIPP pt. ROZWÓJ FIRM SEKTORA MSP. Współorganizatorem konferencji był Puławski Park Naukowo - Technologiczny a partnerem merytorycznym Urząd Patentowy RP. Honorowego patronatu udzieliły nam Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W załączniku wnioski z debat i dyskusji konferencyjnych.

Więcej

Raport SOOIPP 2018

2018-05-28 18:09:00

Wszystkich zainteresowanych rezultatami z badania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przeprowadzonego przez nas pod koniec 2017 zapraszamy do zapoznania się z Raportem opracowanym przez zespół ekspercki w składzie: Aleksander Bakowski, Marzena Mażewska, Joanna Rudawska, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak.

Więcej

Konkurs Innofirma Parkowe Orły 2018 rozstrzygnięty

2018-05-28 17:48:00

Zgodnie z tradycją podczas XXIX Dorocznej Konferencji SOOIPP odbyło się wręczenie statuetki parkowych "Orłów 2018". W tym roku Kapituła wybrała tylko jednego laureata spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Napiferyn Biotech - rezydenta łódzkiego Bionanoparku.

Więcej

Publikacje SOOIPP

2018-05-23 18:20:00

Miło nam zaprezentować publikację SOOIPP związane ze Szkoła Letnią Innowacji, zawierającą artykuły opracowane przez profesorów, doktorów i doktorantów uczestniczących w kolejnej edycji Szkoły. Niebawem zaprosimy Państwa na kolejną edycję SLI 2018, tymczasem życzymy ciekawej lektury.

Więcej

Rusza konkurs Innofirma-Parkowe Orły 2018

2018-03-15 14:48:00

Po rocznej przerwie wznawiamy konkurs dla firm w parkach, inkubatorach technologicznych i akademickich. Kolejna edycja konkursu jest ukierunkowana na wyszukanie przedsiębiorstw najszybciej rozwijających się o dużym technologicznym potencjale. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały rozesłane do parków i inkubatorów. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Ośrodkami których dotyczy ich rezydencja. Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegóły w regulaminie konkursu.

Więcej

Ruszył projekt OPEN ! Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dorosłych

2018-02-15 10:02:00

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia, trwające nie dłużej niż 24 miesiące) w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związanego z obecną aktywnością zawodową.

Więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju na temat Inicjatywy KE Catching-up regions Inititative

2017-12-11 12:29:00

w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Instytucji Zarządzających RPO związane z inicjatywą KE Catching-up regions Inititative, realizowaną w ramach I edycji w województwie podkarpackim oraz świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Tematyka spotkania dotyczyła również problemów/barier we wdrażaniu RPO w obszarze usług dla MŚP. W trakcie spotkania prezes Marzena Mażewska wystapiła z prezentacją na temat głównych barier w działaniu i rozwoju OI w Polsce, sytuacji sektora IOB w świetle ostatniego badania nad Ośrodkami Innowacji (OI) przeprowadzonego jesienią br. oraz zainteresowanie klientów OI korzystaniem z europejskich środków finansowych w rozwoju firm technologicznych z sektora MSP. Spotkanie dotyczyło rekomendacji CuRI wypracowanych w obszarze usług dla przedsiębiorców. Jednym z celów spotkania było omówienie możliwości wdrożenia rekomendacji w innych regionach w tym obszarze.

Więcej

„Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” 21 listopada 2017 Warszawa

2017-12-06 08:51:00

W dniu 21 listopada 2017 przy współudziale SOOIPP w salach Business Link Stadion Narodowy, odbyło się seminarium i spotkania biznesowe firm włoskich z polskimi startupami, firmami MSP oraz funduszami venture capitals. Celem wydarzenia zatytułowanego „Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” było zainicjowanie współpracy włoskich startupów z firmami z Polski oraz analiza możliwości kooperacji w kontekście działania i współpracy instytucji otoczenia biznesu z obu krajów. W trakcie eventu miało miejsce spotkanie prezesa włoskiego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych APSTI z przedstawicielami 5 polskich parków naukowo-technologicznych: Poznańskim Parkiem Naukowo-Technicznym, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis, Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz stowarzyszeniem SOOiPP.

Więcej

Certyfikaty SOOIPP

2017-10-27 17:53:00

Miło nam poinformować, ze do grona ośrodków, które przeszły audyt w zakresie spełniania środowiskowych standardów działania dołączył w październiku Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Również Białostocki Park Naukowo- Technologiczny przystąpił po 2 latach korzystania z certyfikatu dla ośrodków rozwijających się do audytu dla ośrodków w fazie dojrzałości uzyskując pozytywną ocenę eksperta SOOIPP. Koleżankom i kolegom z obu ośrodków serdecznie gratulujemy !

Więcej

POLSKA - WŁOCHY: Focus na Startup i parki technologiczne

2017-10-27 17:29:00

Warszawskie biuro Italian Trade Agency we współpracy z Ambasadą Włoch oraz polskim i włoskim Ministerstwami Rozwoju, Fundacją Start-Up Poland, Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, włoskim Stowarzyszeniem Parków Naukowych i Technologicznych oraz Krajową Izbą Gospodarczą organizuje w dniu 21 listopada 2017 r. w centrum konferencyjnym stadionu PGE Narodowy w Warszawie spotkanie mające na celu poznanie i zbadanie możliwości współpracy i interakcji między włoskimi i polskimi start-upami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej

Konferencja „Masters and Robots” organizowana przez Fundację Digital University już 26-28 października 2017

2017-10-13 18:11:00

Konkurs dla członków wspierających rozstrzygnięty - nagroda w postaci 2 karnetów wstępu na konferencję obejmujących zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat powędrowały do Parku Naukowo Technologicznego w Ełku. Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wrażeń z konferencji. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje na stronie www.digitaluniversity.pl/blog/konferencja-masters-and-robots/

Więcej

Patronat SOOIPP nad Konferencją „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University

2017-09-23 22:34:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP objął patronatem konferencję „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University. Uważamy, że przedsięwzięcie to może zainteresować Waszych klientów. Przedsięwzięcie jest zakrojone na szeroką – międzynarodową skalę stwarzającą pole do zdobycia nowej wiedzy i kontaktów. Więcej informacji znajdziecie Państwo w liście organizatorów zapraszającym do udziału i na stronie internetowej Konferencji. Dla członków wspierających SOOIPP (którzy opłacili składki) przygotowaliśmy wraz z organizatorami konkurs, w którym nagrodą będą 2 karnety wstępu na konferencję obejmujące zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat O WARTOŚCI blisko 8 tys. złotych

Więcej

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r. za nami

2017-09-18 12:20:00

W dniach od 5 do 7 września 2017 roku odbyła się w Zielonej Górze XI Letnia Szkoła Innowacji. W tym roku współorganizatorem konferencji był Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, Pani Elżbiety Anny Polak oraz Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana dr hab. Piotra Kułyka prof. UZ. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była: współpraca nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji.

Więcej

Współpraca SOOIPP z projektem CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe

2017-08-31 08:55:00

Zespół ekspercki SOOIPP we współpracy z Urzedem marszałkowskim woj. lubelskiego podjął prace w zakresie moderowania procesu tworzenia i wypracowania Planu Implementacyjnego na potrzeby projektu CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe. Działania w obszarze klastrów sa spójne z kierunkiem działania SOOIPP i jego członków. Zadanie polegające na realizacji warsztatów oraz opracowaniu planu wdrażania polityki klastrowej w regionie lubelskim zakończone zostanie w marcu 2018 roku.

Więcej

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r.

2017-08-31 08:12:00

Tegoroczna SLI organizowana we współpracy z Zakładem Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczyć będzie tematyki współpracy nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji. Patronatu honorowego temu wydarzeniu udzielili Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Piotr Kułyka, prof. UZ. Partnerami merytorycznymi są również Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie

2017-07-13 20:11:00

Miło nam poinformować, ze Stowarzyszenie sformalizowało prowadzoną od dłuższego czasu współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie poprzez zawarcie umowy o współpracy i wzajemnej reprezentacji interesów w Polsce i na Ukrainie. Nasz partner nie raz wspierał SOOIPP w naszych działaniach na Ukrainie, mamy nadzieję że umowa przyczyni się do intensyfikacji wspólnych działań.

Więcej

SOOIPP Patronem V Targów IT Future Expo

2017-07-13 12:29:00

Miło nam poinformować iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce objęło patronatem wydarzenie V Targi IT Future Expo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach. Już po raz piąty spotkamy się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbędą się informatyczne targi - IT Future Expo. Wydarzenie z sukcesem wpisało się w coroczny kalendarz najważniejszych imprez branży IT. To jedyne targi informatyczne o charakterze B2B w Polsce. Dzięki tej formie wydarzenie stało się przestrzenią networkingową, jak również idealną platformą nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń. Informacja o wydarzeniu na stronie: http://itfuture.pl/

Więcej

XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP

2017-06-04 09:11:00

W dniu 22.05.2017 odbyło się XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP., podczas którego zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SOOIPP za 2016 rok. Walne miało charakter wyborczy, zostały wybrane nowe władze Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020. W skład nowo wybranego Zarządu weszły następujące osoby : Marzena Mażewska-Prezes Zarządu ; Anna Tórz - Wiceprezes Zarządu; dr Dariusz Trzmielak - Wiceprezes Zarządu ; Barbara Kostyra- Skarbnik Zarządu; Łukasz Sztern- Sekretarz Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Małgorzata Snarska- Świderska -Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ; Aleksander Bąkowski - członek Komisji Rewizyjnej oraz Jerzy Koszałka- członek Komisji Rewizyjnej.

Więcej

XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami

2017-06-04 09:04:00

W tym roku w Olsztynie w dniach 22-24 Maja odbyła się XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP organizowana we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Tematem przewodnim konferencji były aspekty efektywnego wdrażania innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych. W trakcie konferencji dyskutowano problemy związane z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabrakło również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W konferencji wzięli udział przedstawicielstw handlowych ambasady Republiki Włoch i Austrii oraz przedstawiciele z 15 Instytucji rządowych i samorządowych z całej Polski. Podczas Konferencji miało również miejsce ogłoszenie obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspominkową kolację, której atmosfera była równie koleżeńska jak za pierwszych lat działania SOOIPP, co organizatorów ogromnie ucieszyło.

Więcej

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju w ramach realizacji projektu Ministerstwa Rozwoju RP pomocy rozwojowej dla Ukrainy

2017-05-08 14:52:00

Projekt "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów" w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od marca br. SOOIPP jest zaangażowany w realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącego wsparcia Ukrainy w kształtowaniu, realizacji i monitorowaniu rozwoju regionalnego. Zespół ekspertów z zakresu polityki regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji oraz monitoringu i ewaluacji pracuje nad opracowaniem rekomendacji i wytycznych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, konstrukcji Krajowego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego oraz wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji tych zadań. W zadanie włączona jest organizacja misji eksperckich na Ukrainie i warsztatów dla uczestników ukraińskich w zakresie planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i regionalnym.

Więcej

SOOIPP patronem Investate Poland 2017, 21 - 22 kwietnia 2017 Nadarzyn k/Warszawy

2017-05-08 14:50:00

Targi INVESTATE POLAND 2017 to jedyna w kraju tego typu prestiżowa impreza o ogromnym znaczeniu dla branży inwestycyjnej. Targi skierowane są do inwestorów nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Z inicjatywy Stowarzyszenia w targach na wspólnym z SOOIPP stoisku miały okazję wziąć udział parki zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, ale też obserwowaniem jak przygotowuje się oferty inwestycyjne i prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. W organizacji i obsłudze stoiska wzięły udział Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny, Elbląski park Technologiczny i Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Podczas targów prezentowali zarówno strefowe lub miejskie tereny inwestycyjne, jak również ofertę usługową swoich laboratoriów.

Więcej

Spotkanie parków i inkubatorów technologicznych

2017-01-19 18:24:00

Wczoraj odbyło się spotkanie 30 przedstawicieli parków i inkubatorów technologicznych oraz instytucji zainteresowanych współpracą ze środowiskiem OI. Główne tematy dotyczyły podsumowania prowadzonych wspólnie w 2016 roku inicjatyw i działań na rzecz środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Agencji promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Ambasady Republiki Włoskiej p. Antonio Mafodda i p. Izabela Laskowska oraz p. Arkadiusz Lewicki z KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Więcej

Upowszechnienie efektynych komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

2016-11-28 00:19:00

21 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja "Efektywna Komercjalizacja Innowacyjnych Rozwiązań Technologicznych" poświęcona czynnikom sukcesu i barierom w efektywnej komercjalizacji wiedzy i technologii, wykorzystująca nowe technologie poprzez utworzenie telemostów z sześcioma parkami technologicznymi w Polsce: Elbląskim i Kieleckim Parkiem Technologicznym, Puławskim, Olsztyńskim i Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz Technoparkiem Gliwice. Nowa formuła realizacji tego typu spotkań miała na celu zainspirowanie ośrodków innowacji do wykorzystywania nowych technologii w świadczeniu usług dla biznesu. W konferencji uczestniczyło łącznie ok 120 uczestników reprezentujących zarówno środowiska naukowe i studenckie, jak i ośrodki innowacji. Prelegenci Centrów Transferu Technologii i uczelnianych spółek celowych podzielili się doświadczeniami z realizacji procesów komercjalizacyjnych uwieńczonych sukcesem. Na stronie http://www.sooipp.org.pl/n/128 można zapoznać się z relacją z części spotkania, pobrać prezentacje i publikację pt. Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jej realizacja była możliwa dzięki finansowaniu zadania publicznego finansowanego przez MNiSW. link do relacji z Konferencji: https://youtu.be/3tuXWpDbOD0

Więcej

SOOIPP patronem kolejnej konkursu Innovators Under 35 Poland edycji 2017

2016-11-20 11:00:00

Stowarzyszenie kontynuuje współpracę z organizatorami europejskiego konkursu dla młodych innowatorów. Tak jak w tym roku będziemy upowszechniać informacje o konkursie i aktywnie współdziałać w jego realizacji. Zakończenie tegorocznej edycji będzie miało miejsce podczas Summit Europe of Innovators under 35 - europejskiego spotkania społeczności Innovators under 35 gromadzące finalistów wszystkich 6 edycji konkursu oraz międzynarodowych partnerów. Całodniowa konferencja, połączona z warsztatami i networkingiem odbędzie się 24 Listopada br. w Barcelonie.

Więcej

Aktywność Punktów Informacyjnych o Funduszu PO IG prowadzonym przez BGK

2016-09-17 20:36:00

Ulokowane w 16 parkach technologicznych w całej Polsce PI podjęły aktywną współpracę z bankami i przedsiębiorcami mającą na celu przybliżenie firmom zasad korzystania z instrumentów zwrotnych przy udziale bezpłatnych gwarancji. Wiedza o tego rodzaju instrumentach wśród firm jest stosunkowo mała, co powoduje że nie przejawiają one zainteresowania z tej oferty. Od 9 września PI ruszyły z realizacją spotkań informacyjnych mających przybliżyć funkcjonowanie Funduszu Gwarancyjnego i zasady korzystania z gwarancji. Pierwsze spotkania odbyły się w Rzeszowie - Park Aeropolis oraz we Wrocławiu we Wrocławskim Parku Technologicznym, w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy kontakty do PI i zachęcamy do nawiązania współpracy lub upowszechnienia wiedzy o możliwości skorzystania z konsultacji wśród firm z sektora MSP. Oferta Funduszu ważna jest do końca roku więc warto się nią zainteresować.

Więcej

Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji

2016-09-14 22:07:00

od sierpnia 2016 SOOIPP realizuje zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegające na zebraniu, opracowaniu i upowszechnieniu osiągnięć komercjalizacyjnych ośrodków innowacji, szczególnie CTT i uczelnianych S.C. W zadaniu wzięły udział zarówno Centra Transferu Technologii, uczelniane Spółki Celowe jak i parki technologiczne. Zebraliśmy 15 ciekawych opisów dobrych praktyk z większości regionów. Zostaną one upowszechnione w wersji elektronicznej i drukowanej. W połowie listopada w Warszawie odbędzie się konferencja prezentująca DB wśród instytucji naukowych i ośrodków innowacji. Planujemy realizację jej części w formie transmisji on-line do wybranych regionalnych ośrodków innowacji. Zapraszamy do współpracy zainteresowane tego typu transmisją ośrodki. Kontakt z biurem SOOIPP: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Ułatwienia w korzystaniu z instrumentu FG BGK

2016-08-28 20:46:00

BGK z przyjemnością informuje, że od miesiąca sierpnia br. banki kredytujące stopniowo wprowadzają do swojej oferty możliwość obejmowania gwarancjami FG POIG także nowych kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku. Nadal pozostaje też możliwość skorzystania z tych gwarancji na kredyty udzielane w ramach nowych umów: o kredyty obrotowe, udzielane na okres do 27 miesięcy i inwestycyjne, do 99 miesięcy.

Więcej

Patronat Związku Banków Polskich nad ogłoszonym przez BGK konkursem dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG i działaniami wspierajacymi realizowanych przez SOOIPP

2016-07-29 16:58:00

Miło nam poinformować, że ZBP objął patronatem konkurs BGK dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG. Związek Banków Polskich wspiera działania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypromowania oferty Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Oferta ułatwia przedsiębiorcy z sektora MŚP dostęp do finansowania w formie kredytów objętych bezpłatną gwarancją wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi jakie Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dzięki sformalizowanej współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).

Więcej

SOOIPP opracowuje system akredytacji IOB dla regionu Mazowsza

2016-07-17 19:59:00

Oferta Stowarzyszenia została wybrana do realizacji przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Grupa ekspertów SOOIPP w ciągu najbliższych tygodni będzie pracować nad rozbudowanym systemem akredytacji i monitoringu działań mazowieckich IOB. zadanie odpowiedzialne i wcale nie łatwe do wykonania, mamy nadzieję że będzie uwieńczone sukcesem w postaci sprawnie działającego narzędzia.

Więcej

Efektywny instrument wsparcia innowacyjnej aktywności firm z sektora MŚP. Gwarancja BGK udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2016-07-17 18:35:00

SOOIPP w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i siecią 16 regionalnych Ośrodków Innowacji uruchamia działania w obszarze upowszechniania wśród przedsiębiorców i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości wiedzy o gwarancjach bankowych i zwrotnych instrumentach finansowych. Działania mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom wiedzy na temat zwrotnych instrumentów finansowych ze środków europejskich jakie są obecnie i będą w najbliższym czasie do ich dyspozycji.

Więcej

SOOIPP patronem „Investing in Poland” 2016

2016-07-12 22:07:00

„Investing in Poland” to anglojęzyczny przewodnik po Polsce dla Inwestorów z kraju i zagranicy. Wydawcą publikacji jest Valkea Media SA, który wydaje również Warsaw Business Journal. Rocznik ma na celu prezentację oraz popularyzację potencjału gospodarczego Polski wśród polskich i zagranicznych inwestorów oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy gospodarczej.Zawiera m.in.: - najważniejsze informacje na temat Polski oraz jej potencjału inwestycyjnego, - sekcję prawniczą wraz z ekspertyzami prawnych aspektów inwestowania w Polsce, - zbiór najistotniejszych – z punktu widzenia inwestora – danych makroekonomicznych, - informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych w Polsce. Premiera magazynu zaplanowana jest na październik 2016r.

Więcej

Uczestnictwo przedstawicieli SOOIPP w spotkaniu przedstawicieli regionów i Ministarstwa Rozwoju na temat realizacji RPO

2016-07-04 19:15:00

W dniach 29 czerwca - 1 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Rozwoju dotyczące wdrażania działań RPO w nowej perspektywie finansowej. Do udziału spotkaniu Departament Regionalnych Programów Operacyjnych zaprosił pp. Marzenę Mażewską i Annę Tórz powierzając im zadanie zaprezentowania propozycji ujednoliconych definicji IOB i standardów jakości działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkanie było prowadzone w formie seminaryjnej, dyskutowano podejścia do zaangażowania IOB w realizację działań RPO w poszczególnych regionach. Uczestnicy wskazywali na potrzebę wypracowania ujednoliconego podejścia definicyjnego do IOB, usług pro rozwojowych oaz standardów ich świadczenia.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innovators Under 35 Poland wyróżnionych przez MIT Technology Review

2016-06-27 07:35:00

Miło nam poinformować o wynikach konkursu Innovators Under 35 Poland, którego SOOIPP był aktywnym partnerem. Trwający kilka tygodni nabór kandydatów zaowocował wyborem 10 najlepszych zdaniem ekspertów konkursu młodych innowatorów w Polsce. Są wśród nich rezydenci polskich parków technologicznych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Szczegółowe informacje w załączniku.

Więcej

Wnioski z XXVII Dorocznej Konferencji SOOIPP

2016-06-16 17:45:00

Jak każdego roku konferencyjne prezentacje i dyskusje były przyczynkiem do sformułowania wniosków i propozycji środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w odniesieniu do środowiska gospodarczego i administracji publicznej. Dokument taki w imieniu uczestników Konferencji Zarząd SOOIPP przekazał na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przesłane zostaną również do Sejmu i Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałków polskich województw. W załączniku treść pisma przesłanego do Pana Premiera.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016

2016-05-16 10:24:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 05.05.2016r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - IC Solution, Poznański Park Naukowo-Technologiczny II miejsce - Centrum Konsultingowo - Usługowe Mobitech Marcin Sokół, Gdański Park Naukowo Technologiczny; III miejsce - International Institute Of Visual Art sp. z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Spotkanie z podsekretarzem stanu MNiSW dr Piotrem Dardzińskim

2016-05-03 20:38:00

W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie min. Piotra Dardzińskiego z prezes Marzeną Mażewską. Spotkanie było poświęcone prezentacji środowiska ośrodków innowacji i określenia obszarów współpracy. SOOIPP od wielu lat współpracuje z MNiSW wspierając inicjatywy ministerstwa w środowisku ośrodków. Bierze też udział w konsultowaniu dokumentów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo. Pan Minister przyjął zaproszenie do uczestnictwa w konferencji SOOIPP w dniu 17 maja. Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami ośrodków przy okrągłym stole będzie dobrą okazją do bliższego ich poznania.

Więcej

O akredytacji OI i działaniu 2.3.1. na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR, w ramach Komitetu Minitorującego

2016-04-15 18:31:00

W dniu 14 kwietnia przedstawiciele SOOIPP , Marzena Mażewska i Jerzy Bagiński zaprezentowali uwagi i rekomendacje dotyczące tych dwóch elementów realizacji PO IR na posiedzeniu grupy roboczej. Materiały sporządzono we współpracy z kilkunastoma ośrodkami, które zechciały podzielić się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami w tym zakresie. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Załączamy obie prezentacje. O skuteczności naszego wystąpienia dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Ministerstwo Rozwoju przygotuje samodzielnie i przedstawi swoją propozycję systemu akredytacji w połowie maja. Co do kształtu działania 2.3.1. dowiedzieliśmy się, że zapewne zostanie w niezmienionym kształcie.

Więcej

Kolejne certyfikaty SOOIPP dla ośrodków innowacji

2016-04-02 22:00:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu SOOIPP z dnia 29 marca na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty spełniania środowiskowych standardów działania w grupie parków technologicznych. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Elbląski Park Technologiczny oraz jeden z najstarszych parków w Polsce Wrocławski Park Technologiczny. Mamy nadzieję, że współpraca z audytorami przyczyni się do zwiększenia efektywności działania ośrodków. Zapraszamy inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Największa impreza B2B branży informatycznej w Polsce, już 8 Września 2016 na Stadionie PGE Narodowy!

2016-03-15 10:12:00

IV Targi IT Future Expo - poznaj nowinki i technologie IT. Rozwijaj firmę i wyprzedź konkurencję! __________________________________________________________________________________________________________ Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na największe targi informatyczne w Polsce. Będą Państwo mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami, trendami oraz innowacjami informatycznymi na rynku Polskim, jak również zaczerpnąć informacji i opinii o prezentowanych produktach przez ponad 100 firm. IT Future Expo koncentruje przedstawicieli i wystawców z szeroko pojętej branży informatyczno-technologicznej, dzięki czemu na targach można spotkać kontrahentów nie tylko z naszego kraju, lecz również z za granicy. Impreza ma charakter branżowy. Targi kierujemy zatem do wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Więcej

Druga edycja konkursu Lider Fotoniki

2016-02-25 12:48:00

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki”. „Lider Fotoniki” to innowacyjny w swojej formule konkurs przeznaczony dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni , prowadzących badania z zakresu fotoniki. W konkursie udział może wziąć każdy, kto w okresie od 1 października 2014 roku, do 30 września 2015 roku obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Więcej

Partnerstwo SOOIPP z MIT Technology Review

2016-02-13 18:15:00

Stowarzyszenie podpisało umowę o partnerstwie z MIT Technology Review organizatorem europejskiego konkursu Innovators Under 35. Celem projektu Innovators Under 35 Europe 2016 jest odnajdywanie młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. SOOIPP włączy się w promowanie tej inicjatywy wśród osrodków innowacji i ich klientów będzie też miało możliwość zgłoszenia kandydata w tym konkursie.

Więcej

SOOIPP uczestnikiem posiedzeń sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

2016-02-13 18:03:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP uzyskał akceptację Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniach Komisji. W poprzedniej kadencji również aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Innowacyjności i Transferu Technologii. Możliwość uczestnictwa w tych posiedzeniach zwieksza naszą wiedzę co do kierunkó planowanych działań w polityce gospodarczej.

Więcej

Konkurs InnoFirma - Parkowe Orły 2016, zapraszamy serdecznie do udziału !

2016-02-10 12:37:00

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości ogłasza konkurs INNOFIRMA Parkowe Orły 2016 r. To już VI edycja konkursu, w tym roku pozyskaliśmy do współpracy takie instytucje jak: Polsko Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council), Fundacja MIT Forum Poland oraz International Development Ireland. Aplikacje za pośrednictwem ośrodków innowacji mozna składać do 14 marca 2016. Dokumenty konkursowe w załącznikach.

Więcej

Certyfikaty spełniania środowiskowych standardów jakości działania ośrodków

2016-02-04 09:32:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu z dnia 25 stycznia na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty w kategorii ośrodków będących w fazie rozwoju. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny w kategorii Parków Technologicznych oraz Park Naukowo - Technologiczny w Ełku w kategorii Inkubator Technologiczny. Wyróznionym gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju, a inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Zaangażowanie SOOIPP w projekt akceleracji start-upów na licencji Massachustes Institute of Technology

2016-01-25 18:30:00

Na początku stycznia br. doszło do odpisania umowy między Fundacją MIT Forum Poland realizatorem programu akceleracyjnego dla startupów opartego na licencjii słynnej amerykańskiej uczelni - Massachustes Institute of Technology. program jest skierowany do młodych ludzi mających pomysł na innowacyjne przedsiewzięcie. W ramach działań projektowych realizowane będzie wsparcie merytoryczne, działania sieciujące i warsztaty przygotowujące do ubiegania się o środki finansowe na projekt. Pierwsza edycja programu akceleracji będzie również służyła ocenie możliwości adaptowania takich rozwiązań w Polsce.

Więcej

SOOIPP partnerem MIT ENTERPiSE Forum Poland

2016-01-15 11:05:00

MIT Enterprise Forum Poland prowadzony przez Fundację o tej samej nazwie to program akceleracji, który pomoże start-upom sprostać wyzwaniom związanym z komercjalizacją technologii. MIT Enterprise Forum powstała w 1978r. i jest jedyną globalną, nienastawioną na zysk organizacją nakierowaną na wspieranie przedsiębiorczości technologicznej, która jest afiliowana przy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Polski Oddział Forum rozpoczął działalność na początku 2016 roku uruchamiając program akceleracyjny pomagający przedsiębiorcom technologicznym na wczesnym etapie rozwoju swoich pomysłów osiągnąć sukces oferując im wsparcie trenerów, mentorów i ekspertów dziedzinowych.

Więcej

Zapisz w Kalendarzu!

2015-12-19 21:52:00

XXVII Doroczna Konferencja SOOIPP odbędzie się w dniach 17-19 maja 2016 w Warszawie. Więcej szczegółów w styczniowym newsletterze i na stronie SOOIPP.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli SOOIPP w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 21:19:00

W dniu 16 grudnia przedstawiciele Zarządu SOOIPP spotkali się z Panią Jadwigą Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialną miedzy innymi za innowacje. Przedstawiliśmy naszą organizację i zadeklarowaliśmy gotowość wsparcia działań ministerstwa w zakresie wykorzystania infrastruktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W rozmowa w trakcie spotkania dotyczyła między innymi wykorzystania potencjału ośrodków innowacji w realizacji Programó Operacyjnych.

Więcej

Audyty SOOIPP w ośrodkach

2015-12-19 21:01:00

Od początku 2015 r. SOOIPP udostepnia ośrodkom innowacji i przedsiębiorczości mozliwość dokonania oceny ich działalności w oparciu o przyjęte przez środowisko instytucji wsparcia standardy działania. Jak dotąd ocenie poddano pięć parków technologicznych, trzy inkubatory technologiczne, jeden inkubator przedsiębiorczości i jeden dział CTT. Eksperci SOOIPP oprócz dokonania oceny działania ośrodków służą zarządom ośrodków radą i informacją, dzielą się doświadczeniem. Spotkania takie są również okazją do nawiązania bliższej współpracy z innymi ośrodkami. W tym roku certyfikaty spełniania standardów uzyskały następujace ośrodki: Poznański Park Naukowo - Technologiczny, Białostocki Park Naukowo - Technologiczny, Inqbator PPNT oraz dział PPNT - centrum Transferu Technologii.

Więcej

Akredytacja ośrodków innowacji w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 20:53:00

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne. System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Więcej informacji pod linkiem: http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-akredytacje-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne

Więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r.

2015-12-02 12:02:00

Za Ministerstwem infrastruktury i rozwoju informujemy, że dn. 27 listopada br. został zatwierdzony Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych naborów. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Programu pod poniższym adresem: http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Więcej

Eksperci SOOIPP uczestniczyli w uruchomieniu inkubatora biotechnologii w Zagrzebiu, Chorwacja.

2015-11-22 22:10:00

W dniu 28.09.2015 r. uroczyście otwarte zostało centrum komercjalizacji technologii inkubacji firm biotechnologicznych: „BIOCentar” w Zagrzebiu. W otwarciu uczestniczył Premier Republiki Chorwacji Zoran Milanović. BIOCentrum dysponuje wyspecjalizowaną powierzchnią laboratoryjną oraz biurową, z której mogą korzystać firmy start-up, oraz MŚP. Ponadto centrum oferuje firmom usługi laboratorium procesów bio-technologicznych spełniające wymogi GLP.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-10-31 17:07:00

Od 26 października trwają konsultacje propozycji ststemu akredytacji OI w Ministerstwie Gospodarki, na stronie ministerstwa http://www.mg.gov.pl/node/25291 zamieszczono dokument do konsultacji. W trybie konsultacji bezpośrednich SOOIPP przesłał do MG pismo w imieniu osrodków zawierajace nasze uwagi i postulaty. Członkowie SOOIPP będą angażowali sie w dalsze prace nad przygotowaniem tego systemu. Zachęcamy do zgłaszaniu uwag i sugestii również do biura SOOIPP e-mail: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym - Wrocław

2015-10-31 16:01:00

W dniu 30 października we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie regionalne organizowane wspólnie przez Bank Światowy i SOOIPP dotyczące zaangażowania osrodków innowacji w proces Przedsiebiorczego Odkrywania (PPO) oraz akredytacji OI do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR.

Więcej

BPN-T z certyfikatem SOOIPP

2015-10-20 15:55:00

BPN-T pierwszym techno-parkiem w Polsce Wschodniej, który otrzymał certyfikat potwierdzający spełnianie standardów określonych dla ośrodków innowacji.

Więcej

IX LETNIA SZKOŁA INNOWACJI

2015-09-20 20:35:00

W dniach 14-16 września 2015 r.w Pobierowie odbyła się kolejna IX już edycja SLI. Przedmiotem dyskusji naukowców i przedsiebiorców w niej uczestniczących były Inteligentne specjalizacje.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym

2015-09-06 12:16:00

W dniu 7 września w Gliwicach odbędzie się seminarium poświęcone aktywnemu włączeniu Ośrodków innowacji w proces monitorowania realizacji Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Targi INNO – Tech Expo 2015

2015-09-06 12:06:00

Już po raz trzeci SOOIPP wspiera inicjatywę Świętokrzyskiego Centrum Transferu Techologii, które w dniach 15 – 16 października na terenie Targów Kielce odbędą się targi INNO – Tech Expo 2015. Tradycyjnie już targi to impreza łącząca świat biznesu z osiągnięciami nauki. Wystawę, na której ofertę prezentować będzie ponad 100 firm warto polecić przedsiębiorcom, wynalazcom, inwestorom i młodym naukowcom. Więcej szczegółów na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm.

Więcej

Otwarcie Inkubatora Przedsiebiorczości w gliwickim Technoparku

2015-09-06 12:04:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP udzielił medialnego patronatu ważnemu wydarzeniu w jednym z najaktywniejszych ośrodków w regionie śląskim. 23 września 2015 r. odbędzie się uroczyste otwarcie nowego budynku Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Nowy budynek Technoparku Gliwice to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w sercu Gliwic -przy ul. Wincentego Pola. Z powierzchni biurowych korzystają firmy głównie z branży IT i ICT.

Więcej

Wizyta Studyjna przedstawicieli Fundacji Open Society Institute z Tadżykistanu w Polsce

2015-09-06 11:50:00

W dniach 23 – 29 sierpnia SOOIPP gościł w Polsce przedstawicieli Branch Office of International Organization Open Society Institute- Assistance Foundation In Tajikistan. Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli Fundacji z doświadczeniami w działaniu polskich IOB, a szczególnie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W trakcie wizyty uczestnicy brali udział w dwudniowym seminarium wprowadzającym, które prowadzili przedstawiciele SOOIPP i Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Współrealizatorami Study Tour były: Toruński Park Technologicznych, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, oraz Lubelska Fundacja Rozwoju. Wszystkim organizacjom, które zechciały przyjąć naszych gości i podzielić się doświadczeniem serdecznie dziękujemy.

Więcej

DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uzyskało certyfikaty ISO 20000 oraz ISO 27001.

2015-09-06 09:00:00

ISO 20000 i 27001 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym - DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uzyskało certyfikaty ISO 20000 oraz ISO 27001. Certyfikaty te świadczą o wysokim poziomie usług, bezpieczeństwie informacji oraz jakości zarządzania usługami IT. Eksperci DataCenter opracowali i wdrożyli Zintegrowany System Zarządzania Usługami IT oraz Bezpieczeństwa Informacji. Należy podkreślić, że Certyfikat ISO 20000 posiadają obecnie zaledwie cztery serwerownie w Polsce.

Więcej

Szkoła letnia Innowacji 2015

2015-07-08 14:25:00

Zapraszamy naukowców, doktorantów i inne osoby zaangażowane w działalność badawczą o obszarze innowacji do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej SLI w Pobierowie w dniach 12 - 14 września.

Więcej

Nowa edycja Book of List 2015

2015-06-25 21:46:00

Miło nam poinformować, że ukazała się już nowa edycja corocznej publikacji Book of List 2015 zawierająca między innymi dane dotyczące największych powierzchniowo parków technologicznych. Wydaie zawiera też informacje o parkowych firmach, które w ostatnich 3 latach uzyskały laury w konkursach krajowych i zagranicznych. SOOIPP od kilku lat współpracuje z wydawcą Warsaw Business Journal, który tą anglojęzyczną publikację dystrybuuje w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy do odbiorców na całym świecie. Są to głównie izby gospodarcze za granicą, polskie ambasady i przedstawicielstwa handlowe oraz stowarzyszenia przedsiębiorców.

Więcej

Wnioski z XXVI konferencji SOOIPP

2015-06-25 21:45:00

Prezentujemy Państwu wnioski końcowe z naszej Konferencji, opracowane na podstawie zebranych wśród jej uczestników opinii i postulatów. Tak jak w poprzednich latach przesłaliśmy je do instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki społeczno - gospodarczej, w tym miedzy innymi do parlamentarzystów, ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Nauki i szkolnictwa Wyższego, Agencji Rządowych (NCBR i PARP) oraz administracji samorządowej szczebla reginalnego. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony naszych partnerów w budowie efektywnego ecosystemu innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej

Badanie firm w Parkach i inkubatorach technlogicznych

2015-06-25 21:35:00

Po krótkiej przerwie wznawiamy badanie firm w parkach i inkubatorach, zapraszamy do współpracy wszystkie ośrodki. NIe trzeba chyba nikogo przekonywać, że upowszechnianie rezultatów działania ośrodków jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na atmosferę wokół zagadnień związanych z ich działaniem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ośrodków w tym roku poza stałą bazą danych o profilach działania przedsiębiorstw będziemy pytac firmy o ich potrzeby w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego. Przypominamy, że ośrodki, które wezmą udział w badaniu będą mogły korzystać z dostępu do danych o swoich firmach i dokonywać porównań do średniej parkowej. Zapraszamy do współpracy

Więcej

Prezentacja osiagnięć ośrodków innowacji na spotkaniu w SGGW

2015-06-03 22:33:00

W dniu 28 maja 2015 odbyła się konferencja w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez CTT Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez ośrodki innowacji w Polsce. W konferencji wzieło udział ponad 100 osób ze srodowiska naukowców i przedsiebiorców. Przedstawione rezultaty działania ośrodków spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach.

Więcej

Pierwszy certyfikat spełniania standardów działania OI

2015-05-27 15:02:00

Tegoroczna konferencja SOOIPP była również okazją dla wręczenia Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu certyfikatu potwierdzającego spełnianie środowiskowych standardów działania ośrodkó innowacji. Przyznanie certyfikatu zostało potwierdzone uchwała zarządu SOOIPP w oparciu o ocenę ekspercką audytora. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej

XXVI Doroczna Konferencja SOOIPP

2015-05-27 12:22:00

XXVI Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami. W tym roku również jubileuszowa dla naszego Partnera Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, który obchodzi 20 – lecie działania. W spotkaniu wzięło udział prawie 170 osób z krajowych i zagranicznych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, świata nauki, biznesu i administracji publicznej. Spotkanie obfitowało w ciekawe prezentacje i dyskusje, a także służyło twórczemu wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia uczestników. Bardzo dużą frekwencją cieszyły się warsztaty PwC i Deloitta poruszające tematy ważne dla ośrodków innowacji.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innofirma - Parkowe Orły 2015

2015-05-27 12:20:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2015, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.04.2015r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - FancyFon S.A., Gdański Park Naukowo Technologiczny; II miejsce - FP Instruments Sp. z o.o., Technopark – Gliwice; III miejsce - Svanvid Sp z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Kapituła przyznała również cztery wyróżnienia: Gremitech Grzegorz Piec, Kielecki Park Technologiczny; IC Solutions, Poznański Park Naukowo-Technologiczny; Monster&Devices Home Sp. z o.o., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Zielonej Górze; Vermiculite Poland, Park Naukowo Technologiczny w Ełku. Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Seria „Alerty Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego”.

2015-04-04 21:23:00

Akademia Leona Koźmińskiego wydaje serię publikacji dotyczących aspektów przedsiębiorczości w postaci krótkich tematycznych artykułów. Witryna Centrum Przedsiębiorczości ALK www.cp.kozminski.edu.pl, zawiera więcej publikacji poświęconych polskiej i międzynarodowej przedsiębiorczości.Publikacja w załaczniku, ciekawej lektury.

Więcej

Prezentacja osiągnięć komercjalizacyjnych parków technologicznych na konferencji w Elbląskim Parku Technologicznym

2015-03-30 21:27:00

W dniu 30 marca 2015 odbyła się konferencja zamykająca projekt „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez parki technologiczne w Polsce. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach w tym zakresie.

Więcej

Newsletter SOOIPP

2015-03-25 22:34:00

Koleżanki i Koledzy, zapraszamy do zapisywania się do naszego newslettera. Ale też do przesyłania do nas informacji o Waszych osiagnięciach, planach oraz organizowanych przez Was inicjatywach. Planujemy wydawanie informatora w cyklu miesięcznym a w nagłych wypadkach częściej. Dociera do nas wiele ciekawych informacji, jak dotąd rozsyłaliśmy je drogą mailową mamy nadzieję, że nowy sposób komunikacji okaże się bardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy i do lektury

Więcej

II edycja IT Future Expo 2015! Największa impreza targowa branży informatycznej w Polsce, już 10 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie

2015-03-23 13:15:00

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na największe targi informatyczne w Polsce. Targom towarzyszyć będzie wielka Gala - IT FUTURE AWARDS, podczas której wyłonimy Laureatów Konkursu - LIDERZY IT 2015. W czasie trwania targów odbędzie się również konferencja - IT FUTURE CONGRESS, podzielona na dwie sesje tematyczne. W tym roku po raz pierwszy i równolegle do IT Future Expo, zostaną zorganizowane targi - IT CAREER SUMMIT, w specjalnie wydzielonej strefie, na promenadzie Stadionu Narodowego. Strefa Kariery IT będzie doskonałą możliwością dla specjalistów branży informatycznej, którzy poszukują nowych wyzwań na ścieżce swojej kariery zawodowej.

Więcej

Raport SOOIPP 2015 - ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

2015-03-11 16:24:00

Miło mi poinformować, że zespół ekspertów SOOIPP zakończył prace nad kolejnym raportem dotyczącym stanu i problemów funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Opracowanie zawiera pogłębione analizy dotyczące 11 rodzajów ośrodków oraz przekrojową analizę stanowiącą rozdział wprowadzający. Publikacja uzyskała pozytywną recenzję prof. Piotra Niedzielskiego z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, który napisał: wysoko oceniam zaprezentowane wyniki badania. Wnikliwa analiza ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, wzbogacona o dane pochodzące z poprzednich raportów (cykliczność badań) oraz ewolucja klasyfikacji IOB odzwierciedlająca bieżącą specyfikę infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości, to mocne strony recenzowanego opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem dotyczącym prawie 700 ośrodków działających w Polsce. Link do Raportu w lewym dolnym rogu strony.

Więcej

I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

2015-02-16 14:04:00

już w kwietniu 15 kwietnia 2015 roku serwis Tereny Inwestycyjne Info zaprasza na I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych, wydarzenie któremu honorowego patronatu udzielił SOOIPP. W trakcie spotkania odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”.

Więcej

Innofirma - Parkowe Orły 2015

2015-02-16 13:47:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP przy wsparciu pozyskanych patronów w postaci PwC, Warsaw Business Journal i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego kontynuuje organizację konkursu dla innowacyjnych firm lokatorów polskich parków i inkubatorów. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, dokumentacja konkursowa została rozesłana do wszystkich znanych nam parków i inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w konkursie. Lista laureatów naszego konkursu zostanie zamieszona w publikacji Book of list http://www.bookoflists.pl/, podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Więcej

Wirtualna biblioteka OIiP

2015-01-05 17:23:00

Koleżanki i koledzy serdecznie zapraszamy do współtworzenia wirtualnej biblioteki Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wiele ośrodków przygotowało i wdrożyło ciekawe rozwiązania, zarówno w zarządzaniu organizacjami, jak i w kształtowaniu usług dla klientów. Warto aby z wiedzy tej mogli korzystać wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje działania i lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zachcecie Państwo przekazać nam informacje o Waszych osiągnięciach.

Więcej

Raport o firmach w parkach i inkubatorach technologicznych w 2014 roku

2014-12-11 17:17:00

Zachecamy do zapoznania się z Raportem o firmach w parkach i inkubatorach technologicznych. Tegoroczne badanie poza stałymi obszarami badania obejmowało współpracę firm ze środowiskiem naukowym, korzystanie z funduszy europejskich i wsparcia osrodków innowacji. Będziemy wdzięczni za uwagi i sugestie dotyczące tej publikacji ale również wskazanie kierunków badania firm w 2015 roku

Więcej

Parki w informatorach Warsaw Business Journal Group

2013-06-22 10:27:00

Miło nam zawiadomić, że w tegorocznej edycji informatorów Warsaw Business Journal Group, Przewodniku po polskim biznesie i gospodarce "Book of lists" oraz "Investing in Poland 2013" dzięki współpracy SOOIPP z wydawcą publikacji znalazły się listy adresowe i krótkie charakterystyki polskich parków technologicznych. Od tego roku uruchomiono również elektroniczną bazę danych dostępną pod adresem: http://www.bookoflists.pl. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z bazą jak i publikacjami.

Więcej

Monografia o Krzysztofie B. Matusiaku

2013-05-30 13:25:00

Koleżanki i Koledzy, staraniem i nakładem środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości SOOIPP wydał monografię poświęconą działalności wieloletniego prezesa SOOIPP Krzysztofa B. Matusiaka. Monografia Krzysztof B. Matusiak, idee i pasje została wydana przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w porozumieniu z przedstawicielami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, którzy współpracowali z K. B. Matusiakiem, i którzy po dziś dzień nie mogą się pogodzić z jego przedwczesnym odejściem. Publikacja jest próbą przybliżenia tym, którzy go nie znali sylwetki K. B. Matusiaka nie tylko jako naukowca i społecznika, ale również mentora i przyjaciela. Z kolei ci, którzy mieli okazję bliżej go poznać, chcieli, by monografia ta wyrażała ich szacunek dla działań przez niego podejmowanych oraz stanowiła świadectwo jego osiągnięć.

Więcej

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ