Zespoły eksperckie

W skład zespołów ekspercki SOOIPP wchodzą członkowie indywidualni po złożeniu gotowości zaangażowania w danym obszarze. Prace zespołów odbywają się zgodnie z przyjętym przez zarząd regulaminem (pobierz).

W chwili obecnej funkcjonują trzy zespoły eksperckie: 

Zespół ds. strategicznych kierunków rozwoju IOB
zespół zajmujący się aspektami związanymi z polityką gospodarczą i rolą IOB w jej realizacji. Do zadań członków zespołu należy:

 • opiniowanie projektów legislacyjnych,
 • przygotowywanie stanowisk SOOIPP w sprawach ważnych dla środowiska IOB
 • udział w gremiach doradczych i pracach grup roboczych na poziomie regionalnym i krajowym
 • realizacja zadań eksperckich w zadaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie

Zespół ds. standardów działania ośrodków
zespół zajmujący się aspektami jakości działania ośrodków innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem standardów działania i certyfikacji SOOIPP. Do zadań członków zespołu należy:

 • aktualizacja i rozbudowa środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji
  realizacja audytów w ośrodkach
 • szkolenie audytorów
 • opracowywanie opinii w zakresie organizacji i zarządzania ośrodkami innowacji na potrzeby wystąpień  i stanowisk SOOIPP
 • realizacja zadań eksperckich w zadaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie
   

Zespół ds. badań nad innowacyjnością i przedsiębiorczością
zespół zajmujący się prowadzeniem badań nad innowacyjnością i przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia cyklicznych badawczych projektów własnych SOOIPP.  Do zadań członków zespołu należy:

 • opracowywanie metodologii i realizacja badań,
 • opracowywanie raportów/publikacji z badań,
 • podejmowanie nowych inicjatyw badawczych, włączanie SOOIPP do innych projektów,
 • opracowywanie projektów na sfinansowanie badań
 • realizacja zadań eksperckich w zadaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie

 

Zapraszamy do współpracy: biuro@sooipp.org.p

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.