Definicja Ośrodków Innowacji na posiedzeniu grupy KM FENG

W dniu 10 października z inicjatywy SOOIPP odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki na temat ujednolicenia definicji Ośrodka Innowacji, które w urzędowych regulacjach mają obecnie rozbieżną treść. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komitetu Monitorującego oraz zaproszeni przez nas  goście - przedstawiciele Ośrodków Innowacji: dr Justyna Adamska - dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, Anna Borkowska - dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego, Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego "TechnoPark" Gliwice, Gabriela Konopka - Cupiał - dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aleksandra Brudkiewicz - dyrektor CTT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jacek Wawrzynowicz - dyrektor CTT Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu,  Piotr Józefiak - członek zarządu SOOIPP, Piotr Kubiński - prezes zarządu SOOIPP.

Podczas obrad przedstawiliśmy ideę działania ośrodków innowacji oraz przesłanie będące podstawą do ich stanowienia i działania na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz wnioskowaliśmy o wydanie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jednego rozporządzenia w tej sprawie. W naszej opinii nie powinno być tak, że do każdego działania finansowanego ze środków publicznych może być tworzona inna definicja Ośrodka Innowacji w zależności od tego jaką koncepcję będzie miał zespół wdrażający działanie. Uważamy, że dobrze zdefiniowane grupy podmiotów mogą być łącznie lub rozdzielnie zapraszane do realizacji zadań finansowanych z europejskich i krajowych  środków budżetowych.  Pozwoli to z jednej strony efektywnie realizować zadania przez instytucje wdrażające, z drugiej zaś uniknąć zamieszania związanego z koniecznością wpisywania się niejednokrotnie w kilka równolegle obowiązujących definicji. 

Uważamy również, że wsparcie rozwojowe powinno być skierowane na podmioty niedziałające komercyjnie, ponieważ mają one zdecydowanie mniejsze zasoby na rozwój swoich usług aniżeli podmioty działające dla zysku.  

Nasze stanowisko było wyrazem poglądów zarówno środowiska SOOIPP, jak i PACTT, co wyraźnie wybrzmiało w trakcie spotkania. 

W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wskazywali na fakt, że nasze stanowisko odnosi się do więcej niż jednego programu operacyjnego i wymaga konsultacji z innymi instytucjami zarządzającymi. Środowisko Ośrodków innowacji jest otwarte na dialog i gotowe do przedstawienia argumentów za ujednoliconą definicją również wobec innych krajowych i regionalnych instytucji zarządzających.
Drugim tematem posiedzenia była prezentacja systemu akredytacji ośrodków innowacji przedstawiona przez p. Dyrektor Agatę Wancio z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Podstawowym obszarem dyskusji w tym zakresie była nowa definicja ośrodków innowacji uprawnionych do ubiegania się o akredytację. Jej treść wskazuje, że ośrodki innowacji nieposiadające osobowości prawnej ( z wyjątkiem CTT) nie będą mogły ubiegać się o uzyskanie akredytacji MRiT. 

Posiedzenie zakończono postanowieniem dalszej dyskusji nad zagadnieniem definicji Ośrodków Innowacji w ramach KM FENG. Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach w tym zakresie. Jednocześnie prosimy  o poparcie naszego stanowiska co do kształtu takiej definicji oraz przyjęcia, że będzie ona taka sama zarówno na poziomie krajowych programów operacyjnych, jak i regionalnych.

Nasze stanowisko i formularz poparcia można znaleźć  pod linkiem - LINK lub w pdf

Prezentacja z grupy roboczej "Infrastruktura wsparcia sektora MSP w Polsce" LINK

Prezentacja systemu akredytacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii - LINK

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.