Po 10 latach pracy jako Prezes SOOIPP Pani Marzena Mażewska postanowiła oddać funkcję prezesa stowarzyszenia.

Pani Marzena Mażewska jest członkiem stowarzyszenia od ponad 20 lat, w tym czasie pełniła w nim różne funkcje m.in. wiceprezesa, a przez ostatnie 10 lat prezesa SOOIPP.  Jej doświadczenie i wiedza w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego były dla stowarzyszenia niezwykle cenne Koordynowała i współrealizowała kilkadziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i IOB.  Jest również autorką ponad 100 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań.

Podczas jej prezesury stowarzyszenie szeroko działało na rzecz ekosystemów innowacji w kraju jak i za granicą. Wspierało rozwój przedsiębiorczości m.in.: na Ukrainie i w Tadżykistanie. Ekspertyzy i rekomendacje stowarzyszenia były ważnym elementem w kształtowaniu regulacji prawnych i dokumentów programowych związanych z rozwojem i działalnością Ośrodków Innowacji na poziomie krajowym i regionalnym.

Jako prezes SOOIPP Pani Marzena Mażewska zorganizowała 10 dorocznych konferencji stowarzyszenia, na których omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące środowiska Ośrodków Innowacji, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w których uczestniczyły setki osób związanych ze środowiskiem OI, przedstawiciele Ministerstw, agencji rządowych, samorządów i przedsiębiorstw. Podczas kilu z nich wręczono nagrody „Parkowe Orły” firmom, działającym w parkach i inkubatorach technologicznych o największym potencjale innowacyjnym oraz zdolnościach działania na rynkach zagranicznych.  SOOIPP rekomendował także innowacyjne firmy działające w Parkach do nagrody gospodarczej Prezydenta RP.

Zorganizowano osiem edycji Szkoły Letniej Innowacji dla młodych naukowców, zajmujących się tematami związanymi z przedsiębiorczością i innowacyjnością, podczas których mogli podzielić się oni pomysłami na prace naukowe, zasięgnąć opinii ekspertów i znaleźć inspirację do dalszych badań.

W czasie kadencji Marzeny Mażewskiej przedstawiciele SOOIPP przygotowali wiele wystąpień merytorycznych, brali udział w Komitetach Monitorujących na poziomie regionalnym i na poziomie krajowym.  Powstało kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz dotyczących Ośrodków Innowacji i rozwoju polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. SOOIPP przygotował 6 raportów dotyczących Ośrodków Innowacji i firm działających w parkach i inkubatorach, których Marzena Mażewska była współautorem.

Pani Marzena Mażewska miała również wielki wkład w opracowanie w 2013 r.  środowiskowych standardów działania ośrodków innowacji i przeprowadzenie ich aktualizacji oraz poszerzenie zakresu o nowe obszary. Dzięki realizowanym przez te lata audytom, SOOIPP przyczynił się do wzrostu jakości usług świadczonych przez różnego typu Ośrodki Innowacji: parki naukowo-technologiczne, Centra Transferu Technologii, Inkubatory i Ośrodki Szkoleniowo- Doradcze.

To tylko część z wkładu Pani Marzeny Mażewskiej w działalność stowarzyszenia przez te lata. Za co z całego serca dziękujemy. Mamy nadzieję, że dalej będzie wspierać zarząd SOOIPP swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej rady będą dla nas bardzo cenne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu SOOIPP Pani Marzenie Mażewskiej powierzono funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Standardów Działania Ośrodków Innowacji.

Walne zgromadzenie członków SOOIPP w dniu 15.09.2022 r. wybrało nowego Prezesa SOOIPP, którym został dr inż. Piotr Kubiński. O planach na przyszłość SOOIPP nowego Prezesa już niebawem, obserwujcie nasz profil!

FOT.: Archiwum SOOIPP, GPN-T

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.