XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk
2022-05-17

XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk

 

Zapraszamy na

 

XXXIII Konferencję SOOIPP

Forum Menedżerów

 „Funkcjonowanie ośrodków innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń”

 

15-16 września 2022 r.

 

w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

GPNT

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM

Dzień I

15 września 2022 r.

 

Godzina Tematyka Prelegenci
10.00-10.10

Otwarcie - przywitanie

Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.10-10.40

Światowe kryzysy  i ich wpływ na działalność Ośrodków Innowacji

(wystąpienia)

Krzysztof  Gulda - ekspert ds. polityki innowacyjnej, Członek Zarządu UWRC sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Sesja I. Priorytety krajowe i regionalne a finansowanie rozwoju firm i ośrodków innowacji,

sesja poświęcona założeniom finansowania wsparcia Ośrodków Innowacji i MŚP 

Moderatorzy: Jaśmina Zwierz - Project Manager, Gdański Park Naukowo Technologiczny, dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.40-11.30

 

Finansowanie rozwoju i innowacji w sektorze MŚP w nowej perspektywie finansowej

(wystąpienia)

Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Marcin Seniuk - Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Możliwość zaangażowania ośrodków w realizację projektów i usług skierowanych do MŚP

(wystąpienie)

dr Karolina Lipińska- Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11.30-11.45 Wystąpienie przedstawiciela EBN - European Business & Innovation Centre Network Florian Sora – Certification & Impact Manager
 11.45-12.10

Akredytacja ośrodków innowacji jako mechanizm zapewniający korzyści firmom i ośrodkom

(debata)

Agata Wancio - Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego

Marzena Mażewska – Prezes Zarządu SOOIPP

Łukasz Sztern - Inkubator Innowacyjności PW/CZIiTT 

Marcin Kowalski – Przewodniczący Rady EdTech Konfederacji Lewiatan

12.10-12.50

Lunch

Sesja II Europejski Zielony Ład i Transformacja Cyfrowa – strategia długoterminowa czy sprint?

 Zaangażowanie Ośrodków Innowacji w realizację działań w obu obszarach dla rozwoju świadczonych przez siebie usług i wspieranie firm we wdrażaniu nowych technologicznie rozwiązań

Moderatorzy: dr Joanna Rudawska - Wiceprezes SOOIPP, Marek Winkowski - Członek Zarządu SOOIPP

12.50-13.05

„Strefa dobrego klimatu” - podwyższenie efektywności energetycznej w kompleksach parków naukowo-technologicznych

(wystąpienie)

Przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
13.05-13.20

Gotowość rezydentów parków i inkubatorów technologicznych do podejmowania nowych wyzwań technologicznych - wyniki badania SOOIPP

(wystąpienie)

 

dr Joanna Rudawska – Wiceprezes SOOIPP

13.20-13.35

Rola IOB w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu

(wystąpienie)

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

13.35-13.50

Cyfryzacja polskich MŚP - formy pomocy przedsiębiorstwom

(wystąpienie) 

Krzysztof Krzysztofiak - Dyrektor Działu Parku Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

13.50-14.25

Wyzwania  i zagrożenia w unowocześnianiu sektora MŚP

(debata)

dr Anna Pająk - Z-ca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Bartosz Józefowski - Wicedyrektor Działu Parku Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Piotr Józefiak - p.o. Dyrektora Działu Regionalnego Hubu Innowacji Cyfrowych, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

14.25-14.45

Wsparcie Ośrodków Innowacji we wdrażaniu zielonego ładu i Industry 4.0 w MSP dobre praktyki

(wystąpienia)

 

Jerzy Bagiński - Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii

dr Justyna Adamska - Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego

14.45-15.10

Przerwa kawowa

15.10-15.30

Podpisanie porozumienia o współpracy pomorskich ośrodków innowacji 

Sesja III Dobre praktyki w komercjalizacji badań naukowych w strategicznych obszarach polityki UE

Sesja poświęcona promocji rezultatów działania uczelnianych Ośrodków Innowacji w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

15.30-17.00

Wystąpienia

Przedstawiciel CTT Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

mgr. inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska

dr Katarzyna Waligóra Borek -  p.o. Dyrektora Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn - NanoTechIP Sp. z o.o.

dr Michał Borowy - Uniwersytet Warszawski program inkubacji 

17.15-18.30

Walne Zgromadzenie SOOIPP 

19.00

Uroczysta kolacja  (restauracja Piwnica Rajców w podziemiach Dworu Artusa)

 

Dzień II

16 września 2022 r.

 

 Godzina Tematyka Prelegenci

Sesja IV. Inkubacja i akceleracja jako instrumenty przyspieszające rozwój innowacyjnych projektów 

sesja ukierunkowana na wypracowanie stanowiska co do interpretacji zjawisk i pojęć w obszarze wspierania MSP przez OI służąca przygotowaniu  rekomendacji w zakresie kształtowania instrumentów finansowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych

Moderator: Roman Niedzielski - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

9.30-10.00

Środowiskowe standardy działania Ośrodków Innowacji w obszarze inkubacji i akceleracji

(wystąpienie)

dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.00-10.50

Akceleracja a inkubacja - czym się różnią, jakie wyzwania niosą dla ośrodków - doświadczenia

(debata)

Marcin Seniuk - Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice"

Piotr Koral - Prezes Zarządu Grupy Investin

Łukasz Rut - Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior

Radosław Wika - Dyrektor, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

10.50-11.10

Dyskusja

 
11.10-11.30

Przerwa kawowa

Sesja V Partnerstwo sposobem na rozwój i zwiększenie efektywności działania ośrodków

Moderator: Jaśmina Zwierz - Project Manager GPNT

11.30-11.50

Możliwości jakie stwarza partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach

(wystąpienie)

Elżbieta Książek - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego
11.50-12.10

Doświadczenia w poszukiwaniu partnerów do wspólnym przedsięwzięć w kraju i za granicą

(wystąpienie)

Jarosław Parzuchowski - Prezes, Klaster ICT Interizon
12.10-13.00

Bariery i ograniczenia w tworzeniu/przystępowaniu do partnerstw, jak je pokonywać?

(debata)

Anna  Borkowska - Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Anna Różycka - Zastępca Dyrektora Działu Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Artur Siczek -  Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Świerk", Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Marek Cieślak - Prezes Zarządu Bionanopark 

13.00-13.40

Lunch

Sesja VI Funkcjonowanie ośrodków w sytuacjach krytycznych – dobre praktyki 

Moderator: Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

13.40-14.00

Wsparcie realizowanej przez OI w zmianach modeli biznesowych na rzecz przedsiębiorstw dotkniętych sytuacjami kryzysowymi

(wystąpienie)

dr inż. Piotr Kubiński- Dyrektor Biura Strategii i Marketingu, DOZAMEL sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym

14.00-14.40

Inkubacja i zatrudnienie w ośrodkach uchodźców z Ukrainy - propozycje programów wspierających

(wystąpienie)

Odpowiedzialność społeczna biznesu w czasie pandemii

(wystąpienie)

Łukasz Rut -  Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior

 

Justyna Pater-Synówka - Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków Wrocławskiego Parku Technologicznego

14.45-15.00      ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgodnie z naszą dotychczasową praktyką dla członków indywidualnych i wspierających przewidzieliśmy zniżkę w opłacie za Konferencję.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest podstawą do wystawienia faktury.

 

Zapraszamy do rejestracji!

  

Formularz zgłoszeniowy LINK

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro SOOIPP (pon.-czw., w godz.: 10.00-15.00)

tel.: ​+48 503 075 167

e-mail: biuro@sooipp.org.pl

 

Do zobaczenia!

PRELEGENCI I MODERATORZY:

PRELEGENCI I MODERATORZY:

Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w zakresie wdrażania innowacji. Specjalistka w dziedzinie marketingu, nowoczesnej komunikacji, zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz liczne kontakty w sieciach ośrodków innowacji. Certyfikowany Innovation Coach oraz trener w obszarze nowoczesnych narzędzi marketingowych, biznesu oraz innowacyjności. Na co dzień praktyk z zakresu zarządzania, komunikacji i projektów.

Ekspert w zakresie przygotowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadający szerokie kompetencje i osiągnięcia w zarządzaniu transferem technologii oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania studiów wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE.  Zaangażowany w procesy zwiększania efektywności działalności IOB poprzez monitorowanie i korygowanie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie standardu ich świadczenia.

 

Ekolog, społecznik i radny miasta Katowice. Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej, Akademia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Warszawskiego. Od szeregu lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem inkubatorów i parków technologicznych oraz zarządzania projektami europejskimi.

 

Od 2015 roku związana zawodowo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi.  Odpowiada za pozyskane dla uczelni fundusze krajowe i międzynarodowe w zakresie komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych oraz w zakresie pobudzania przedsiębiorczości studentów. Koordynowała działania związane z przystąpieniem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako Associate Partner EIT Health do European Instytute of Innovation and Technology.  Aktywnie uczestniczy w działaniach spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwijania ekosystemu wsparcia innowacji w Gdyni i w regionie pomorskim. Zaangażowana w liczne inicjatywy sieciujące pomorskie instytucje otoczenia biznesu (m. in. przedsięwzięcie TRIPOLIS, mające na celu profesjonalizację działalności IOB na rzecz przedsiębiorców), a także stymulujące rozwój MŚP w innowacyjnych branżach gospodarki (Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, Pomorski Broker Eksportowy). Propagatorka idei Smart City i rozwiązań przemysłu 4.0 w samorządach. Jurorka w wielu konkursach skierowanych do przedsiębiorców, naukowców i studentów. Członkini Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

Innovation Coach – doradca dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Koordynator i trener programów akceleracyjnych Inkubatora UW, takich jak: Spin-off Academy, Move On, Starter, czy Digital Health. Wieloletnie doświadczenie w transferze technologii – life science. Specjalizuje się w innowacjach i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Opracował oraz sprawował nadzór autorski nad realizacją projektów o łącznej wartości blisko 1 mln euro, służących współpracy nauka-biznes, audytom technologicznym, badaniu potrzeb rynku, stworzeniu ofert wdrożeniowych oraz realizacji prac przedwdrożeniowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych. 

Od 2006 r. związany z projektami unijnymi w obszarze wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2013 r. pełni rolę konsultanta ośrodka Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., odpowiedzialny m.in. za realizację usług z zakresu wspierania zarządzania innowacjami (w tym cyfrowymi) i analiz modeli biznesowych. W latach 2020 – 2022 manager Sekcji Wspierania Cyfryzacji Regionalnej Gospodarki w TARR S.A. odpowiedzialny za rozwój IoT North Poland Hub. Absolwent kierunków: ochrona środowiska i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w WSB.

Ekspert z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych. Posiada 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno - prywatnego. 10 lat doświadczenia z procesami akceleracji i inkubacji innowacyjnych projektów technologicznych, wsparcia dla zespołów startupów, inwestycji kapitałowych w wytypowane spółki technologiczne z różnych branż. Posiada bogate doświadczenie w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału prywatnego jak i publicznego, znajomości krajowych i europejskich programów grantowych i inwestycyjnych. Bliska współpraca z gronem prywatnych inwestorów, w tym partnerów amerykańskich w zakresie inwestycji kapitałowych na rynku polskim i CEE.

Od 26 lat w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Odpowiadała za proces tworzenia strategii rozwoju PPNT. Była konsultantką dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności B+R+I oraz transferu technologii. Od 20 lat specjalizuje się w kwestiach regionalnej polityki innowacji oraz instrumentów transferu wiedzy.  Uczestniczyła w opracowaniu, następnie w ewaluacji strategii RIS i RS3 dla Wielkopolski i innych województw. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Innowacyjnych Regionów Europy w Luksemburgu. W latach 2008-2014 zastępca dyrektora PPNT. Uczestniczy, w tym koordynuje, w licznych projektach międzynarodowych dotyczących wspierania innowacji. Była członkiem rad nadzorczych innowacyjnych start-upów.

Od 2000 roku zajmuje się kształtowaniem krajobrazu gospodarczego województwa pomorskiego jako osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Obecnie koordynuje prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, jak również odpowiada za realizację regionalnych programów strategicznych w zakresie gospodarki oraz efektywności energetycznej. Członkini zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii oraz Pomorskiej Rady Inwestycyjnej. Publikuje i prowadzi wykłady w zakresie zarządzania projektami, procesów innowacyjnych oraz funduszy UE.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i  iIOB.  Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań.

Z PPNT Fundacji UAM związany od 2011 roku, obecnie kieruje Zespołem Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT oraz nadzór nad spółkami portfelowymi, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Jest doświadczonym trenerem w zakresie modeli biznesowych, biznesplanów oraz rozwijania kreatywności. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach IC Solutions i KPMP Solutions. 

W Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości odpowiada za koordynację współpracy z Krajową Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych oraz realizację projektów wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw. Projektuje i prowadzi szkolenia w zakresie dojrzałości transformacyjnej firm. Koordynator i członek Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. zagadnień przemysłu 4.0, foresightu oraz budowania kompetencji organizacyjnych z wykorzystaniem metod studiów nad przyszłością.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informatycznie”. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo - rozwojowymi z branży informatycznej. Członek Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej oraz Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego. Jeden z inicjatorów powołania Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, jednego z polskich kandydatów na European Digital Innovation Hubs.

Od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współpracowała z samorządami i IOB przy obsłudze zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i realizowanych przez MŚP. Posiada doświadczenie w budowaniu relacji biznesowych, wspieraniu rozwoju firm i zarządzaniu projektami unijnymi. Obecnie odpowiedzialna za Bałtycki Port Nowych Technologii, członek zespołu oceniającego wnioski firm zainteresowanych wejściem do Parku Konstruktorów w Gdyni, uczestniczy w realizacji projektu URBAN TECH.

Przez wiele lat zawodowo związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym, kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator metodyki Design Thinking, Lean Management, zarządzania projektami. 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami w zakresie startupów, innowacji społecznych, digitalizacji, podnoszenia kwalifikacji. Ekspert w projektach dot. ekosystemów wsparcia innowacji, m.in. koncepcji parków na Ukrainie, Uzbekistanie. Autorka licznych publikacji dotyczących innowacji, ośrodków innowacji, transferu technologii, orientacji przedsiębiorczej firm.

Certyfikowany Trener Biznesu. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie kapitału społecznego firm startup. Zastępca dyrektora ds. rozwoju Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dyrektor Parku Technologicznego Interior. Koordynator projektu „Lubuski Bon na innowacje” największego w historii regionu projektu grantowego współpracy nauki i biznesu. Ekspert ds. innowacyjności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Centrum Polska Cyfrowa. Ekspert ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ds. startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ambasador Fundacji Startup Poland. Specjalizuje się w transferze technologii, współpracy nauki i biznesu, rozwoju firm startup i kooperacji biznesowej. Maratończyk, podróżnik i taternik.

Bierze czynny udział od 2018 r. w realizacji największych projektów B+R prowadzonych przez NCBJ (m.in. „Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” oraz projekt PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach). Ma duże doświadczenie we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu nad akceleracją biznesów małych i średnich polskich firm o wysokim stopniu innowacyjności, głównie z branży wysokich kosmicznych, jak również czynnie uczestniczy w programach akceleracyjnych inicjowanych przez regionalne instytucje z otoczenia biznesu. W pracy codziennej koordynuje proces transferu innowacyjnych technologii ze świata nauki, głównie nauk fizycznych, do szeroko rozumianego przemysłu.

Praktyk w zakresie pomocy publicznej i de minimis. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna m.in. za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i de minimis w ramach POIG 2007 – 2013 oraz projektów regionalnych, członek zespołu opiniującego wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na co dzień wspiera firmy Wrocławskiego Parku Technologicznego prowadzące działalność badawczo - rozwojową lub innowacyjną w zakresie aplikowania o wsparcie na projekty z FE. Buduje długofalowe relacje ze środowiskiem biznesu i nauki.

Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych. Mentor w międzynarodowych hackathonach i programach akceleracyjnych – Data4Healthy Recovery, Eu:Africa The Journey. Ekspertka i konsultantka w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych pracująca dla ministerstw, samorządów i Banku Światowego. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Z wykształcenia ekonomista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej potwierdzone realizacją kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych oraz doświadczeniem w zarządzaniu zespołami projektowymi. Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym europejskich. Praktyk w transferze technologii oraz w realizacji projektów B+R. Twórca programów akceleracyjnych i inkubacyjnych m.in. w ramach projektu scale-up Space3ac Intermodal Transportation. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz jest członkiem Rady Pomorskiego Klastra ICT Interizon.

Prezes zarządu WIN TECH Consulting sp z o.o. Przez 15 lat wiceprezes zarządu, dyrektor d.s. Inwestycji, Badań i Rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Był ekspertem lokalnym Banku Światowego, przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wiceprzewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2007 r. do 2020 przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, członek Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego, członek Rady ZIT dla obszaru Wrocławia. Autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Absolwentka prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Obecnie zajmuje się wspieraniem start-upów  w rozwoju projektów badawczo-rozwojowych poprzez świadczenie i organizację usług doradczych w zakresie prezentacji projektów biznesowych oraz zarządzania w przedsiębiorstwie. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na podyplomowych studiach menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykorzystuje jako mentor biznesowy, ekspert w zakresie wystąpień publicznych, kierownik programowy konferencji dla środowiska star-upowego i biznesu, przewodniczący komisji oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a także juror w konkursach dla start-upów.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.