FENG 2021-2027 - nowa wersja programu
2022-07-27

FENG 2021-2027 - nowa wersja programu

W dniu 20 lipca br. została przekazana do Komisji Europejskiej (KE) uzgodniona z KE wersja projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021 – 2027 (FENG). Główne zmiany w stosunku do wersji przekazanej do KE w dniu 16 marca br. wynikają z uwzględnienia wyników formalnych negocjacji programu z KE.  Najistotniejsze zmiany wprowadzone  w obszarze merytorycznym  FENG, wynikające z negocjacji z KE polegają na:

  • uzupełnieniu opisu grup wsparcia Priorytetu 1. FENG o informację, że maksymalnie 25% alokacji tego priorytetu zostanie przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych samodzielnie przez duże przedsiębiorstwa;
  • uzupełnieniu opisu działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji, a także opisów działań międzyregionalnych, transgranicznych i transnarodowych w ramach celów szczegółowych realizowanych w FENG;
  • zweryfikowaniu listy wskaźników rezultatu i produktu oraz, w niektórych przypadkach, zmianie ich wartości docelowych. Zmiany dotyczyły również załącznika do programu: Metodologii szacowania wskaźników FENG;
  • uzupełnieniu opisu instrumentu polegającego na współfinansowaniu Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (TEF AI) – wskazano, że jego celem jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji. 
  • uzupełnieniu opisu priorytetu 4. FENG (Pomoc techniczna), m.in. o informacje dotyczące działań wspierających realizację procesów wdrażania, niezbędnych do osiągnięcia najwyższej skuteczności interwencji;
  • uzupełnieniu opisu części dotyczącej komunikacji o Programie, poprzez szczegółowe wskazanie planowanych zadań komunikacyjno-informacyjnych oraz grup odbiorców tych zadań;
  • dostosowaniu niektórych opisów w FENG do limitu znaków obowiązujących we wzorze programu, przy czym nie miało to wpływu na zakres działań planowanych do realizacji w programie;
  • zaktualizowaniu niektórych danych finansowych FENG (podział alokacji na kody interwencji, na lata wdrażania, wartość kwot elastyczności).

Przesłana do Komisji Europejskiej wersja programu FENG do pobrania w pdf. LINK

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.