Menu
XXIX Doroczna Konferencja SOOIPP
23-25 maja 2018, Kazimierz nad Wisłą
Zapraszamy na stronę poprzedniej konferencji 2017.konferencja-sooipp.pl
Jak zostać członkiem SOOIPP Co daj członkostwo SOOIPP? Publikacje SOOIPP Raport 2015 Partnerstwa i patronaty Dobre praktyki w ośrodkach innowacji
PL EN

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów.

Główne cele działania SOOIPP to doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju na temat Inicjatywy KE Catching-up regions Inititative 2017-12-11 12:29:00

w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Instytucji Zarządzających RPO związane z inicjatywą KE Catching-up regions Inititative, realizowaną w ramach I edycji w województwie podkarpackim oraz świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Tematyka spotkania dotyczyła również problemów/barier we wdrażaniu RPO w obszarze usług dla MŚP. W trakcie spotkania prezes Marzena Mażewska wystapiła z prezentacją na temat głównych barier w działaniu i rozwoju OI w Polsce, sytuacji sektora IOB w świetle ostatniego badania nad Ośrodkami Innowacji (OI) przeprowadzonego jesienią br. oraz zainteresowanie klientów OI korzystaniem z europejskich środków finansowych w rozwoju firm technologicznych z sektora MSP. Spotkanie dotyczyło rekomendacji CuRI wypracowanych w obszarze usług dla przedsiębiorców. Jednym z celów spotkania było omówienie możliwości wdrożenia rekomendacji w innych regionach w tym obszarze.

Więcej
„Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” 21 listopada 2017 Warszawa 2017-12-06 08:51:00

W dniu 21 listopada 2017 przy współudziale SOOIPP w salach Business Link Stadion Narodowy, odbyło się seminarium i spotkania biznesowe firm włoskich z polskimi startupami, firmami MSP oraz funduszami venture capitals. Celem wydarzenia zatytułowanego „Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” było zainicjowanie współpracy włoskich startupów z firmami z Polski oraz analiza możliwości kooperacji w kontekście działania i współpracy instytucji otoczenia biznesu z obu krajów. W trakcie eventu miało miejsce spotkanie prezesa włoskiego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych APSTI z przedstawicielami 5 polskich parków naukowo-technologicznych: Poznańskim Parkiem Naukowo-Technicznym, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis, Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz stowarzyszeniem SOOiPP.

Więcej
Certyfikaty SOOIPP 2017-10-27 17:53:00

Miło nam poinformować, ze do grona ośrodków, które przeszły audyt w zakresie spełniania środowiskowych standardów działania dołączył w październiku Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Również Białostocki Park Naukowo- Technologiczny przystąpił po 2 latach korzystania z certyfikatu dla ośrodków rozwijających się do audytu dla ośrodków w fazie dojrzałości uzyskując pozytywną ocenę eksperta SOOIPP. Koleżankom i kolegom z obu ośrodków serdecznie gratulujemy !

Więcej
Współpraca SOOIPP z projektem CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe 2017-08-31 08:55:00

Zespół ekspercki SOOIPP we współpracy z Urzedem marszałkowskim woj. lubelskiego podjął prace w zakresie moderowania procesu tworzenia i wypracowania Planu Implementacyjnego na potrzeby projektu CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe. Działania w obszarze klastrów sa spójne z kierunkiem działania SOOIPP i jego członków. Zadanie polegające na realizacji warsztatów oraz opracowaniu planu wdrażania polityki klastrowej w regionie lubelskim zakończone zostanie w marcu 2018 roku.

Więcej

Projekty własne SOOIPP

Katalog parków technologicznych pt. Miejsca szybkiego rozwoju firm Z inicjatywy SOOIPP w maju br. przygotowano i wydano drukiem katalog prezentujący potencjał i osiągnięcia 13 polskich parków technologicznych. Publikacja zawiera szereg ciekawych informacji zarówno dla potencjalnych ich klientów jak i partnerów regionalnych i krajowych. Inicjatywa wydawnicza została sfinansowana ze środków własnych porozumienia 13 parków i SOOIPP jako jej koordynatora. Zachęcamy do zapoznania się z parkami i ich osiągnięciami. BOOK OF LISTS: ZESTAWIENIE POTECJAŁU OŚRODKÓW Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i Warsaw Business Journal po raz kolejny podejmują współpracę nad opracowaniem Book of Lists - 
A Guide to Polish Business & Industry na temat Parków Technologicznych w Polsce. Publikacja w języku angielskim dystrybuowana jest na całym świecie do polskich przedstawicielstw handlowych przy ambasadach, największych izb gospodarczych i innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Baza firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz aktywizacji akademickiej przedsiębiorczości poprzez prowadzenie stałego monitoringu stanu i struktury firm – lokatorów Parków Naukowo Technologicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm odpryskowych (spin-off, spin- out). Za pomocą narzędzia w postaci projektowanej bazy danych firm w Parkach Wnioskodawca chce zwiększyć efektywność kreacji nowych innowacyjnych biznesów oraz skutecznego transferu i komercjalizacji wiedzy do tzw. odpryskowych firm high-tech.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ