Menu
PL EN

Publikacje SOOiPP

 • A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczosci w Polsce - Raport 2014, SOOIPP, Poznań/Warszawa 2015
 • M. Mażewska, A. Milczarczyk, A. Szynka, Raport o firmach działających w Parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce, w 2013 roku, SOOIPP, Poznań 2014
 • M. Mażewska, A. Milczarczyk (red.) Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, SOOIPP, Poznań/Warszawa, 2013
 • M. Mażewska, Raport o firmach działających w Parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce, SOOIPP, Poznań 2013
 • J. Buko (red.) Przedsiebiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki, – SOOIPP - Annual 2013, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 795, Ekonomiczne Problemy Usług nr 109, Szczecin 2013
 • J. Guliński, M. Mażewska (red.), Krzysztof B. Matusiak, Idee i pasje, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań/Łódź/Warszawa 2013
 • J. Buko (red.) Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce – SOOIPP - Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 717, Ekonomiczne Problemy Usług nr 93, Szczecin 2012 t.4.
 • J. Buko (red.) Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw – SOOIPP - Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 716, Ekonomiczne Problemy Usług nr 92, Szczecin 2012 t.3.
 • J. Buko (red.) Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym – SOOIPP - Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 715, Ekonomiczne Problemy Usług nr 91, Szczecin 2012 t.2.
 • J. Buko (red.), kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach – SOOIPP - Annual 2012, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług nr 90, Szczecin 2012 t.1.
 • P. Niedzielski, K. B. Matusiak (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy – SOOIPP - Annual 2010, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Szczecin 2011 t.2.
 • P. Niedzielski, K. B. Matusiak (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy – SOOIPP - Annual 2010, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Szczecin 2011 t.1.
 • P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak (red.), Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, SOOIPP-Annual – 2009, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Szczecin 2010
 • P. Niedzielski, K. Poznańska, K. B. Matusiak (red.), Kapitał ludzki Nauka – Innowacje – Przedsiębiorczość, SOOIPP-Annual – 2008, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Szczecin 2009
 • K. B. Matusiak, A. Bąkowski (red.) Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008
 • K. B. Matusiak (red), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, wyd. II zmienione, PARP, Warszawa 2008
 • P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz (red.), Nauka – Innowacje – Gospodarka. SOOIPP-Annual – 2007, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Szczecin 2007
 • P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska (red.), Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007
 • G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP Annual – 2006, Łódź - Poznań - Warszawa – Wrocław 2006
 • K. B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006.
 • P. Głodek, Transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom 1, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006
 • P. Głodek, Finansowanie innowacji. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom 2, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006
 • M. Łazewski, M. Gołębiowski M., Własność intelektualna. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom 3, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006
 • Wstęp do akademicznowo pitriemnictwa, SOOIPP, Lviv 2006.
 • Metodyka robit pri pobudowi Regionalnoj Innovacijnoj Strategii Chersonskoj Obłasti, Warszawa – Łódź – Kalisz 2006
 • K.B. Matusiak, M. Mażewska, K. Zasiadły, Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biblioteczka Rynku Pracy, Warszawa 2005
 • Instrumenti pidtrimki innovacijnocti malich i srednich pidpriemstw. Doswid Polszi ta Ewropejskowo Sojuszy, SOOIPP, Poznań - Kiew 2005
 • J. Guliński, K. Zasiadły, (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Światowe doświadczeniach, PARP Warszawa 2005
 • J. Guliński, K. Zasiadły (red.) Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, MGiP, Warszawa 2005
 • J. Męcina, M. Mażewska, Kucharski M., Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes. Poradnik metodyczny dla pracowników instytucji rynku pracy, Warszawa 2005
 • K.B. Matusiak, M. Mażewska, Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes. Vademecum przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
 • K.B. Matusiak, M. Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • K. B. Matusiak, Business incubators in Poland, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 3, 2003, nr ½, s. 87-98.
 • K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2001
 • Instrumenty transferu i pobudzania innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Inkubator, Łódź 2001
 • K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Czynniki sukcesu wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001
 • J. Guliński, B.M. Marciniec, Innowacje. Podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie, Wyd. Poznańskie , Poznań 2000
 • B. Marciniec, J. Guliński (red.) Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa, Wyd. Poznańskie, Poznań 1999
 • Lokalny system wspierania przedsiębiorczości, MPiPS, Warszawa 1998
 • K.B. Matusiak, E. Stawasz (red), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Łódź/Żyrardów 1998
 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomoc w samozatrudnieniu, MPiPS, Warszawa 1997
 • Inkubator Przedsiębiorczości, Pomoc w samozatrudnieniu, MPiPS, Warszawa 1997
 • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Pomoc w samozatrudnieniu, MPiPS, W-wa 1997. (współautor)
 • K. Zasiadły (red), Samozatrudnienie wśród bezrobotnych, MPiPS, MBOR Warszawa 1996
 • K.B. Matusiak, K Zasiadły, J. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP-Anual 1996, Poznań 1996
 • K.B. Matusiak, Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju regionalnego, Fundacja Inkubator, Łódź 1995
 • B. Groß, K. Zasiadły (red.): Technologie- und Gründerzentren in Polen; Weidler, Berlin 1995
 • M. Fic (red.), Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw, Zielona Góra 1994

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ