Menu
PL EN

Jak zostać członkiem SOOIPP?

Członkami SOOIPP mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Rozdział 3 &3. pkt. 1

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 • korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia.

Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 200 aktywnych członków wśród których odnajdujemy prezesów, dyrektorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji lokalnej, regionalnej i rządowej.
Składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 96 zł rocznie.

Deklaracja członka zwyczajnego

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznające cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. Członkowie wspierający mają prawo brać udział, z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z doradztwa i pomocy. Obecnie posiadamy ponad 50 członków wspierających.
Składka członkowska dla członków wspierających wynosi 600 zł rocznie.

Deklaracja członka wspierającego

Decyzje o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkostwo honorowe SOOIPP zostało dotąd nadane następującym osobom:

 1. Prof. dr hab. Bohdan Gruchman
 2. Heinz Fiedler
 3. Rustam Lalkaka
 4. Prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec
 5. June Lavelle
 6. Dr Jerzy Sękiewicz
 7. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch
 8. Tomasz Niesiołowski
 9. Krystyna Gurbiel
 10. Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
 11. Krzysztof Zasiadły
 12. Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak

Konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK IV O/Poznań
rachunek nr 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ