Menu
PL EN

Co daje członkostwo SOOIPP

  • Uczestnictwo w jedynej w Polsce sieci instytucji otoczenia biznesu. SOOIPP umożliwia nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy parkami technologicznymi, inkubatorami technologicznymi, centrami transferu technologii, akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami przedsiębiorczości i centrami innowacji.
  • Dostęp do bieżącej informacji o inicjatywach ważnych dla ośrodków i ich pracowników, możliwość korzystania z zasobów informacyjnych SOOIPP ( w tym z biblioteki).
  • Kontakt z gronem ekspertów. Członkowie SOOIPP są ekspertami m.in. z zakresu zarządzania ośrodkami innowacji, transferu technologii, inkubacji przedsiębiorstw, przedsiębiorczości akademickiej. Reprezentują środowisko naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorstwa.
  • Możliwość aktywnego uczestnictwa w zespołach eksperckich, pracach badawczych, opracowywaniu koncepcji działania nowych ośrodków.
  • Możliwość zabierania głosu w ważnych dla środowiska ośrodków innowacji kwestiach. SOOIPP jest konsultantem społecznym zapraszanym przez ministerstwa i agencje rządowe do zabierania stanowiska w sprawie kluczowych dla działalności ośrodków innowacji dokumentów takich jak projekty programów operacyjnych, projekty aktów legislacyjnych.
  • Zniżki członkowskie. Podmiotom i osobom zrzeszonym w SOOIPP przysługują zniżki na opłaty związane z uczestnictwem w organizowanych przez SOOIPP przedsięwzięciach (m.in. w konferencjach i szkoleniach).
  • Dostęp do wyników badań. SOOIPP opracowuje raporty, prowadzi badania ośrodków i ich klientów, których wyniki udostępnia promując tym samym ośrodki. Ponadto zaangażowane w badania ośrodki uzyskują zindywidualizowaną informację zwrotną.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ