Menu
PL EN

Audyty ośrodków

Ocena działania OIiP

Jakość świadczonych przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Coraz częściej spotykamy się z oczekiwaniem wysokiej jakości usług zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji finansujących usługi dla sektora MSP. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom SOOIPP stawia do Państwa dyspozycji możliwość dokonania weryfikacji zgodności Waszych działań z ustalonym przez środowisko zakresem działania dla danego rodzaju ośrodka oraz sposobu organizacji i świadczenia przez Was usług.

Jest to szczególnie istotne w kontekście "wycofywania" funduszy strukturalnych z dotychczasowych obszarów finansowania oraz wprowadzenie nowych funduszy strukturalnych (2014 - 2020). Ośrodki będą stawały się coraz bardziej zależne od finansowania przez podmioty lokalne lub sektor MSP, w związku z tym powinna rosnąć ich własna zdolność do generowania zasobów na realizację stawianych przed nimi zadań. W nadchodzącej perspektywie finansowej zorientowanie na klienta będzie nabierało coraz większego znaczenia.

Ocena działania OIiP jest skierowany do różnych rodzajów ośrodków i ma na celu:

1. Ustalenie czy ośrodek spełnia warunki działania danego rodzaju aktywności w oparciu o analizę: misji ośrodka, zakresu działania i rezultatów jego działania (według przyjętych w standardach kryteriów dla poszczególnych typów). Przyjmuje się, że, wiodące znaczenie w ocenie ma zakres działania i jego rezultaty.

2. Określenie poziomu spełnienia standardów dla danego rodzaju ośrodka (według wypracowanych przez środowisko i zaakceptowanych przez zarząd SOOIPP list standardów).

Instytucja prowadząca może wystąpić o przeprowadzenie oceny dla dowolnej liczby prowadzonych rodzajów ośrodków, na każdy z nich otrzyma po dokonaniu ewaluacji przez eksperta SOOIPP dokument potwierdzający spełnianie standardów. W takim przypadku stosuje się procedurę łączenia oceny z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania poszczególnych rodzajów aktywności. Każde przeprowadzenie oceny jest indywidualnie uzgadniane z władzami zainteresowanej instytucji.

Ze wzgledu na różne poziomy rozwoju ośrodków przyjmuje się potwierdzenie standardu dla ośrodków w fazie rozwoju (do 3 lat działania) oraz dojrzałych (powyżej 3 lat działania).

Potwierdzenie spełnienia standardów IOB będzie wydawane na okres 2 lat. Dokument potwierdzający wystawia się na 1 rok, po roku ośrodek zobowiązuje się przekazać informacje o rezultatach swojego działania w danym roku. W wypadku nie przekazania danych w wyznaczonym terminie potwierdzenie spełniania standardów wygasa. Jeśli dane zostaną przekazane wystawia się potwierdzenie na następny rok.

Wniosek o przeprowadzenie oceny, regulamin potwierdzenia spełnienia standardów SOOIPP i dokumenty dotyczące poszczególnych rodzajów ośrodków znajdziecie Państwo w załącznikach.

Każdy ośrodek może przeprowadzić wstępną autoewaluację wykorzystując do tego listę weryfikacyjną standardów działania dla odpowiedniego rodzaju ośrodka.

Szczegółowych informacji udziela biuro SOOIPP, mail: biuro@sooipp.org.pl, tel.+48 22 4658416, tel. kom.: 503 075 167

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ