Menu
PL EN

Aktywność SOOIPP

Konferencja Smart City 9 - 10 czerwca 2021

2021-06-11 21:23:00

W dniach 9 - 10 czerwca odbyła się Konferencja Wyzwania rozwojowe Polski a ekosystemy innowacji - rola polityki spójności na lata 2021-2027 realizowana przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) będący jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. SOOIPP był partnerem tego przedsięwzięcia jak również gospodarzem jednej z sesji konferencyjnych poświęconej potrójnej helisie, czyli współpracy między nauką, administracją i biznesem.

Więcej

XIV Szkoła Letnia Innowacji

2021-06-04 09:31:00

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line w dniach 2 - 3 września 2021 r.

Więcej

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-02-08 11:12:00

W dniu 4 lutego członkowie SOOIPP spotkali się on-line z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem spotkania było przedstawienia potrzeb środowiska Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w zakresie wzmacniania ich zdolności do świadczenia usług (capacity building), które ma być częścią projektowanego przez Ministerstwa procesu akredytacji ośrodków innowacji.

Więcej

Webinaria dla Instytucji Otoczenia Biznesu

2020-11-25 22:55:00

W ostatnich miesiącach SOOIPP był realizatorem cyklu webinariów dla Instytucji Otoczenia Biznesu dotyczących barier i możliwości ich rozwoju oraz planowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii działań włączających IOB w realizację działań polityki gospodarczej kraju. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem webinariów dostępnych pod załączonym linkiem. https://drive.google.com/drive/folders/1o4LOzk0mXIRdMQgCuuWjvTYfV2fvg4Jc?usp=sharing

Więcej

SOOIPP bierze udział w konsultacjach Strategii Produktywności

2020-11-05 09:14:00

Dobiegają końca konsultacje dokumentu rządowego Strategia produktywności 2030. Członkowie SOOIPP również wzięli udział w tym procesie. Po raz pierwszy od wielu lat dokument programowy wyraźnie odnosi się do Ośrodków Innowacji i wskazuje ich role w rozwoju sektora MSP. Zaangażowanie Stowarzyszenia we współpracę w zakresie kształtowania dokumentów programowych polskiej gospodarki jest jednym z obszarów aktywnego działania. Zachęcamy członków i sympatyków SOOIPP do zaangażowania w przygotowywanie stanowisk środowiska ośrodków w sprawach ich dotyczących. Kontakt biuro@sooipp.org.pl. W załączniku pełna treść dokumentu.

Więcej

Blisko 100 osób wzięło udział w XXXI Konferencji SOOIPP 14-16.10.2020, która w tym roku przybrała formę on-line.

2020-10-26 18:31:00

Jak co roku pierwszy dzień konferencji poświęcony był działalności Stowarzyszenia. W gronie członków indywidualnych i wspierających dyskutowaliśmy kierunki dalszego rozwoju naszej organizacji, Kolejny dzień, obejmował 3 sesje tematyczne: Sesja pierwsza poświęcona kierunkom polityki regionalnej w odniesieniu do ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości dotyczyła miejsca OIiP w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i możliwości ich zaangażowania w planowane działania na poziomie miejskim i regionalnym. Prezentacje z konferencji znajdują się na stronie: https://2020.konferencja-sooipp.pl/

Więcej

Walne zebranie członków SOOIPP

2020-09-16 11:59:00

W dniu 7 września odbyło się Walne zebranie członków SOOIPP w trybie online. W Zebraniu uczestniczyło 32 członków indywidualnych. W trakcie posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe i z działalności za okres 29.05.2020 - 31.08.2020, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ze względów technicznych dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia była nieco utrudniona, tym nie mniej Członkowie mogli ocenić działanie władz Stowarzyszenia i udzielić im absolutorium. Dyskusja programowa w gronie członków indywidualnych i wspierających została przeniesiona na spotkanie przed konferencyjne w dniu 14 października na którą serdecznie zapraszamy. W trakcie zebrania wybrano też władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Więcej

Szkoła Letnia Innowacji 2020

2020-09-12 12:34:00

Za nami kolejna XIII edycja Szkoły Letniej Innowacji - tym razem on line Tematem przewodnim Szkoły była Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości. Wykład inauguracyjny wygłosił prof.zw. dr hab. Andrzej H. Jasiński z Uniwersytetu Warszawskiego pt. Gdzie innowacja spotyka się z marketingiem. Następnie Pani Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, zaprezentowała wyniki badań pt. Innowacyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0.

Więcej

XIII edycja Szkoły Letniej Innowacji SOOIPP 3 - 4 września 2020 on line, serdecznie zapraszamy do udziału!

2020-07-09 08:38:00

Tegoroczna SLI organizowana jest w współpracy wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tematem wiodącym Szkoły będą zagadnienia dotyczące Innowacyjności przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno - gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości. Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). Rezultatem Szkoły jest wspólna publikacja artykułów przygotowanych przez jej uczestników (po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów). W tym roku planowana jest publikacja w czasopiśmie z listy MNiSW – 20 pkt., OPTIMUM ECONOMIC STUDIES - http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj . Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm.

Więcej

Już dostępna ! Monografia o przedsiębiorstwach w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce

2020-06-30 23:12:00

Z inicjatywy i nakładem SOOIPP ukazała się monografia autorstwa ekspertów Stowarzyszenia ”Innowacyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0”. Publikacja prezentuje wyniki ponad 10 letnich badań prowadzonych przez SOOIPP nad firmami w parkach i inkubatorach technologicznych. Jej unikatowy charakter wynika przede wszystkim z faktu, że w Polsce poza SOOIPP nikt nie prowadził systematycznych badań na tej grupie przedsiębiorstw w tak długim okresie czasu.

Więcej

Kolejny ośrodek z Certyfikatem SOOIPP

2020-06-29 23:39:00

Spółka DC Centrum z Poznania uzyskała pod koniec czerwca br certyfikat potwierdzający spełnianie środowiskowych standardów działania Ośrodków Innowacji w kategorii rozwijających się Centrów Innowacji. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Zapisz w kalendarzu Konferencja SOOIPP 15-16.10.2020 Warszawa

2020-06-02 18:59:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Dorocznej Konferencji SOOIPP - Forum Menedżerów Innowacji i Przedsiębiorczości, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 października. Mamy nadzieję, że do tego czasu minie zagrożenie epidemiologiczne i będziemy mogli się spotkać, a tematów do dyskusji z pewnością nam nie zabraknie. O szczegółach dotyczących programu konferencji oraz spraw organizacyjnych będziemy informować w kolejnych newsletterach oraz na stronie internetowej SOOIPP.

Więcej

Wystąpienia SOOIPP do władz regionalnych w sprawie sytuacji Ośrodków i firm z sektora MSP w sytuacji kryzysu związanego z pandemią

2020-05-20 18:49:00

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą zarząd SOOIPP podjął działania mające na celu wsparcie władz regionalnych w przygotowaniu instrumentów wsparcia ośrodków i przedsiębiorców w chwili obecnej, jak również w planowaniu nowych działań instrumentów w nadchodzącej perspektywie finansowej. Wystąpiliśmy z pismem do Marszałków wszystkich regionów opracowanym w oparciu o zebrane od zarządzających Ośrodkami Innowacji informacjami. Nasze wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem władz regionalnych. Jego treść znajdziecie Państwo w załączniku. Zachęcamy do przekazywania nam Waszych propozycji kształtowania polityki regionalnej w sferze gospodarczej staramy się przenosić je na poziom regionalny i krajowy poprzez uczestnictwo naszych członków w gremiach doradczych administracji publicznej.

Więcej

Z wielką przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do Partnerów VIII edycji @Startitup!

2019-10-11 15:02:00

Tym samym serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które odbędzie się w Gliwickim Technoparku już 21 listopada (czwartek)! Start It Up to duża dawka wiedzy inspiracji i networkingu. Wydarzenie dedykowane jest startupom, przedsiębiorcom oraz wszystkim tym , którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Wstęp bezpłatny-wystarczy się zarejestrować! www.start-it-up.pl Organizatorem wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”, we współpracy z Akceleratorem Technologicznym Gliwice oraz Obserwatorium Specjalistycznym ICT.

Więcej

Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe” 7 listopada w Poznaniu pod patronatem SOOIPP

2019-10-11 14:49:00

Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo będzie dotyczyć większości przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego, a zarazem istotnym elementem pakietu świadczeń pracowniczych. Jak każdy nowy program, Pracownicze Plany Kapitałowe rodzą z pewnością wiele pytań, wątpliwości i wyzwań. W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK? Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe? Jak informację o PPK przedstawić pracownikom? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na konferencji, która odbędzie się 7 listopada. w Poznaniu o godz. 9.00 w hotelu Andersia przy Placu Andersa 3. Chcemy skupić się wyłącznie na praktycznych aspektach wdrażania i funkcjonowania PPK. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prelegentów będą mogli Państwo poznać zasady tworzenia Planów, dowiedzieć się w jaki sposób wybrać instytucję zarządzającą, jak również rozstrzygnąć kwestie prawne i podatkowe, związane z uruchomieniem i działaniem PPK. Dopełnieniem spotkania będą krótkie prezentacje renomowanych instytucji finansowych, planujących zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji pozwoli na sprawne wdrożenie PPK w Państwa firmie. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie konferencje.rp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny. Link do strony internetowej (z prośbą o podlinkowanie grafik): https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1414-ppk-przewodnik-pracodawcy. Na stronie internetowej znajduje się też program konferencji.

Więcej

Nowy Raport o parkach technologicznych w Polsce 2019 już dostepny

2019-09-12 09:37:00

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem przygotowanym przez ekspertów SOOIPP na temat potencjału i aktywności parków technologicznych w Polsce w 2019 roku. Raport prezentuje ich potencjał infrastrukturalny, merytoryczny i networkingowy. Ponadto opisuje zasoby przydatne w realizacji polityki Industry 4.0.

Więcej

Patronat SOOIPP nad konferencją: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – wczoraj i dziś , 28 listopada 2019 w Warszawie.

2019-09-05 23:03:00

Stowarzyszenie udzieliło patronatu konferencji organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu skierowanej do przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi informatycznych w planowaniu i zarządzaniu firmą. Spotkanie pomyślane jest w konwencji trzy modułowej prezentującej postępy w technologii ERP mogącej zapewnić przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć wydajność pracowników . Więcej informacji w załącznikach.

Więcej

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie wystartował!

2019-08-28 21:39:00

Ponad 60% Polaków pracuje po godzinach – wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR – Digitally Responsible Company. Coraz trudniej oddzielić życie prywatne od zawodowego – odbieranie służbowych telefonów i odpowiadanie na e-maile poza godzinami pracy powoli staje się normą. Organizatorzy konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie mają nadzieję na ograniczenie skali zjawiska – chcą nagrodzić firmy za dobre praktyki w zakresie Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Zgłoś swoją firmę do konkursu! W ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company organizowany jest pierwszy w Polsce konkurs wyróżniający firmy odpowiedzialne cyfrowo – Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Ideą przewodnią konkursu jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, które wdrażają dobre praktyki cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Więcej

Spotkanie ekspertów SOOIPP

2019-07-24 13:55:00

8 lipca w warszawie odbyło się robocze spotkanie grupy ekspertów SOOIPP poświęcone wypracowaniu systemowych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w nadchodzącej perspektywie finansowej w ramach zaangażowania SOOIPP w prace grupy roboczej . programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Więcej

Już we wrześniu XII edycja Szkoły Letniej Innowacji SOOIPP

2019-07-22 17:47:00

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wraz z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w XIII edycji Letniej Szkoły Innowacji, która w tym roku odbędzie się w Białymstoku w dniach 5-7 września. Zapraszamy do kontaktu: Sprawy organizacyjne: Joanna Szmigiel, tel. 503 075 167, email: biuro@sooipp.org.pl Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl

Więcej

SOOIPP członkiem grupy roboczej MIiR ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 202

2019-05-17 17:04:00

miło nam poinformować, że jako organizacja skupiająca ośrodki innowacji zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach rządowej grupy roboczej do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 2021-2027. To zaproszenie nakłada na nas zobowiązanie aktywnego uczestnictwa w pracach tego zespołu. Liczymy na Państwa współpracę przy kształtowaniu nowej perspektywy finansowej dla działań proinnowacyjnych.

Więcej

Patronat SOOIPP nad Programem „TOP CDR – Digitally Responsible Company”

2019-03-25 12:17:00
Patronat SOOIPP nad Programem „TOP CDR – Digitally Responsible Company”

Program „TOP CDR –Digitally Responsible Company jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach zgodnie z ideą cyfrowej odpowiedzialności biznesu (Corporate Digital Responsibility). Program jest inicjatywą Rady Ekspertów złożonej z przedstawicieli środowisk akademickich oraz specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do udziału w programie zapraszamy firmy, instytucje, NGOs działające na terenie Polski. W ramach programu zaplanowano konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.

Więcej

Spotkanie z regionalnymi IZ RPO w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2019-01-28 09:19:00

W dniu 17 stycznia odbyło się w MIiR spotkanie przedstawicieli środowiska OIiP z regionalnymi przedstawicielami Instytucji zarządzających RPO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków innowacji reprezentujący parki technologiczne, centra transferu technologii i centra innowacji, przedstawiciele Porozumienia Centrów Transferu Technologii i spółek celowych.

Więcej

Projekt OPEN - ciągły nabór wniosków pożyczkowych

2019-01-28 08:50:00

Nowy rok rozpoczął się pomyślnie dla Funduszu, już prawie 1000 pożyczek zostało udzielonych, ich średnia wartość to niecałe 9 tys. zł. Wśród pożyczkobiorców są osoby sięgające po pożyczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy na studia MBA i certyfikowane szkolenia zagraniczne, ale też takie które pożyczają kilka tysięcy złotych na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie uprawnień na przykład lotniczych czy kierowania pojazdami.

Więcej

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

2019-01-28 08:38:00

W zeszłym tygodniu zakończyły się konsultacje dotyczące dokumentu rządowego - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. SOOIPP włączył się do nich przedstawiając stanowisko w sprawie wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Dla zainteresowanych zamieszczamy dokumenty przesłane do Ministerstwa i Rozwoju. Zachęcamy wszystkich członków i zarządzających ośrodkami do współpracy w działaniach na rzecz środowiska OIiP.

Więcej

Aktywność na rzecz ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

2018-10-28 14:14:00

Październik był równie owocny w działania ukierunkowane na wsparcie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości jak wrzesień. Członkowie Zarządu uczestniczyli w spotkaniach w Ministerstwach Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego środowiska IOB.

Więcej

Seminarium dla działów B+R w Parkach Technologicznych Opole, 28 - 29 września 2018

2018-10-01 19:54:00

Park Naukowo Technologiczny w Opolu był współgospodarzem pierwszego spotkania tematycznego dla przedstawicieli działów B+R w parkach i inkubatorach technologicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 ośrodków. Celem spotkania było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między działami B+R w różnych ośrodkach, prezentacja ich potencjałów i zdiagnozowanie najtrudniejszych obszarów w świadczeniu usług dla sektora MSP.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2018-09-21 19:50:00

W dniu 20 września 2018 r. na zaproszenie Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków dla przedyskutowania następujących zagadnień: 1. Oceny skuteczności i prawidłowości działania obecnie stosowanych instrumentów wsparcia sektora MSP oraz wskazanie aktualnych potrzeb przedsiębiorców i sposobów ich zaspokojenia. 2. IOB-y jako "narzędzia" do realizacji celów regionalnej polityki, jak efektywnie zorganizować ich wykorzystanie. 3. Wskazanie pożądanych działań dla wzmocnienia ośrodków we wspieraniu sektora MSP.

Więcej

Szkoła Letnia Innowacji w Toruniu już 9-11 września 2018

2018-08-10 09:40:00

Wszystkich naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami innowacji i przedsiębiorczości zapraszamy wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego do Torunia na XII edycję Letniej Szkoły Innowacji SOOIPP. Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Więcej

Raport SOOIPP 2018

2018-05-28 18:09:00

Wszystkich zainteresowanych rezultatami z badania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przeprowadzonego przez nas pod koniec 2017 zapraszamy do zapoznania się z Raportem opracowanym przez zespół ekspercki w składzie: Aleksander Bakowski, Marzena Mażewska, Joanna Rudawska, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak.

Więcej

Konkurs Innofirma Parkowe Orły 2018 rozstrzygnięty

2018-05-28 17:48:00

Zgodnie z tradycją podczas XXIX Dorocznej Konferencji SOOIPP odbyło się wręczenie statuetki parkowych "Orłów 2018". W tym roku Kapituła wybrała tylko jednego laureata spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Napiferyn Biotech - rezydenta łódzkiego Bionanoparku.

Więcej

Publikacje SOOIPP

2018-05-23 18:20:00

Miło nam zaprezentować publikację SOOIPP związane ze Szkoła Letnią Innowacji, zawierającą artykuły opracowane przez profesorów, doktorów i doktorantów uczestniczących w kolejnej edycji Szkoły. Niebawem zaprosimy Państwa na kolejną edycję SLI 2018, tymczasem życzymy ciekawej lektury.

Więcej

Rusza konkurs Innofirma-Parkowe Orły 2018

2018-03-15 14:48:00

Po rocznej przerwie wznawiamy konkurs dla firm w parkach, inkubatorach technologicznych i akademickich. Kolejna edycja konkursu jest ukierunkowana na wyszukanie przedsiębiorstw najszybciej rozwijających się o dużym technologicznym potencjale. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały rozesłane do parków i inkubatorów. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Ośrodkami których dotyczy ich rezydencja. Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegóły w regulaminie konkursu.

Więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju na temat Inicjatywy KE Catching-up regions Inititative

2017-12-11 12:29:00

w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Instytucji Zarządzających RPO związane z inicjatywą KE Catching-up regions Inititative, realizowaną w ramach I edycji w województwie podkarpackim oraz świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Tematyka spotkania dotyczyła również problemów/barier we wdrażaniu RPO w obszarze usług dla MŚP. W trakcie spotkania prezes Marzena Mażewska wystapiła z prezentacją na temat głównych barier w działaniu i rozwoju OI w Polsce, sytuacji sektora IOB w świetle ostatniego badania nad Ośrodkami Innowacji (OI) przeprowadzonego jesienią br. oraz zainteresowanie klientów OI korzystaniem z europejskich środków finansowych w rozwoju firm technologicznych z sektora MSP. Spotkanie dotyczyło rekomendacji CuRI wypracowanych w obszarze usług dla przedsiębiorców. Jednym z celów spotkania było omówienie możliwości wdrożenia rekomendacji w innych regionach w tym obszarze.

Więcej

„Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” 21 listopada 2017 Warszawa

2017-12-06 08:51:00

W dniu 21 listopada 2017 przy współudziale SOOIPP w salach Business Link Stadion Narodowy, odbyło się seminarium i spotkania biznesowe firm włoskich z polskimi startupami, firmami MSP oraz funduszami venture capitals. Celem wydarzenia zatytułowanego „Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” było zainicjowanie współpracy włoskich startupów z firmami z Polski oraz analiza możliwości kooperacji w kontekście działania i współpracy instytucji otoczenia biznesu z obu krajów. W trakcie eventu miało miejsce spotkanie prezesa włoskiego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych APSTI z przedstawicielami 5 polskich parków naukowo-technologicznych: Poznańskim Parkiem Naukowo-Technicznym, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis, Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz stowarzyszeniem SOOiPP.

Więcej

Certyfikaty SOOIPP

2017-10-27 17:53:00

Miło nam poinformować, ze do grona ośrodków, które przeszły audyt w zakresie spełniania środowiskowych standardów działania dołączył w październiku Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Również Białostocki Park Naukowo- Technologiczny przystąpił po 2 latach korzystania z certyfikatu dla ośrodków rozwijających się do audytu dla ośrodków w fazie dojrzałości uzyskując pozytywną ocenę eksperta SOOIPP. Koleżankom i kolegom z obu ośrodków serdecznie gratulujemy !

Więcej

POLSKA - WŁOCHY: Focus na Startup i parki technologiczne

2017-10-27 17:29:00

Warszawskie biuro Italian Trade Agency we współpracy z Ambasadą Włoch oraz polskim i włoskim Ministerstwami Rozwoju, Fundacją Start-Up Poland, Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, włoskim Stowarzyszeniem Parków Naukowych i Technologicznych oraz Krajową Izbą Gospodarczą organizuje w dniu 21 listopada 2017 r. w centrum konferencyjnym stadionu PGE Narodowy w Warszawie spotkanie mające na celu poznanie i zbadanie możliwości współpracy i interakcji między włoskimi i polskimi start-upami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej

Konferencja „Masters and Robots” organizowana przez Fundację Digital University już 26-28 października 2017

2017-10-13 18:11:00

Konkurs dla członków wspierających rozstrzygnięty - nagroda w postaci 2 karnetów wstępu na konferencję obejmujących zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat powędrowały do Parku Naukowo Technologicznego w Ełku. Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wrażeń z konferencji. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje na stronie www.digitaluniversity.pl/blog/konferencja-masters-and-robots/

Więcej

Patronat SOOIPP nad Konferencją „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University

2017-09-23 22:34:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP objął patronatem konferencję „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University. Uważamy, że przedsięwzięcie to może zainteresować Waszych klientów. Przedsięwzięcie jest zakrojone na szeroką – międzynarodową skalę stwarzającą pole do zdobycia nowej wiedzy i kontaktów. Więcej informacji znajdziecie Państwo w liście organizatorów zapraszającym do udziału i na stronie internetowej Konferencji. Dla członków wspierających SOOIPP (którzy opłacili składki) przygotowaliśmy wraz z organizatorami konkurs, w którym nagrodą będą 2 karnety wstępu na konferencję obejmujące zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat O WARTOŚCI blisko 8 tys. złotych

Więcej

Współpraca SOOIPP z projektem CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe

2017-08-31 08:55:00

Zespół ekspercki SOOIPP we współpracy z Urzedem marszałkowskim woj. lubelskiego podjął prace w zakresie moderowania procesu tworzenia i wypracowania Planu Implementacyjnego na potrzeby projektu CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe. Działania w obszarze klastrów sa spójne z kierunkiem działania SOOIPP i jego członków. Zadanie polegające na realizacji warsztatów oraz opracowaniu planu wdrażania polityki klastrowej w regionie lubelskim zakończone zostanie w marcu 2018 roku.

Więcej

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r.

2017-08-31 08:12:00

Tegoroczna SLI organizowana we współpracy z Zakładem Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczyć będzie tematyki współpracy nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji. Patronatu honorowego temu wydarzeniu udzielili Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Piotr Kułyka, prof. UZ. Partnerami merytorycznymi są również Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie

2017-07-13 20:11:00

Miło nam poinformować, ze Stowarzyszenie sformalizowało prowadzoną od dłuższego czasu współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie poprzez zawarcie umowy o współpracy i wzajemnej reprezentacji interesów w Polsce i na Ukrainie. Nasz partner nie raz wspierał SOOIPP w naszych działaniach na Ukrainie, mamy nadzieję że umowa przyczyni się do intensyfikacji wspólnych działań.

Więcej

SOOIPP Patronem V Targów IT Future Expo

2017-07-13 12:29:00

Miło nam poinformować iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce objęło patronatem wydarzenie V Targi IT Future Expo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach. Już po raz piąty spotkamy się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbędą się informatyczne targi - IT Future Expo. Wydarzenie z sukcesem wpisało się w coroczny kalendarz najważniejszych imprez branży IT. To jedyne targi informatyczne o charakterze B2B w Polsce. Dzięki tej formie wydarzenie stało się przestrzenią networkingową, jak również idealną platformą nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń. Informacja o wydarzeniu na stronie: http://itfuture.pl/

Więcej

XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP

2017-06-04 09:11:00

W dniu 22.05.2017 odbyło się XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP., podczas którego zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SOOIPP za 2016 rok. Walne miało charakter wyborczy, zostały wybrane nowe władze Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020. W skład nowo wybranego Zarządu weszły następujące osoby : Marzena Mażewska-Prezes Zarządu ; Anna Tórz - Wiceprezes Zarządu; dr Dariusz Trzmielak - Wiceprezes Zarządu ; Barbara Kostyra- Skarbnik Zarządu; Łukasz Sztern- Sekretarz Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Małgorzata Snarska- Świderska -Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ; Aleksander Bąkowski - członek Komisji Rewizyjnej oraz Jerzy Koszałka- członek Komisji Rewizyjnej.

Więcej

XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami

2017-06-04 09:04:00

W tym roku w Olsztynie w dniach 22-24 Maja odbyła się XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP organizowana we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Tematem przewodnim konferencji były aspekty efektywnego wdrażania innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych. W trakcie konferencji dyskutowano problemy związane z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabrakło również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W konferencji wzięli udział przedstawicielstw handlowych ambasady Republiki Włoch i Austrii oraz przedstawiciele z 15 Instytucji rządowych i samorządowych z całej Polski. Podczas Konferencji miało również miejsce ogłoszenie obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspominkową kolację, której atmosfera była równie koleżeńska jak za pierwszych lat działania SOOIPP, co organizatorów ogromnie ucieszyło.

Więcej

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju w ramach realizacji projektu Ministerstwa Rozwoju RP pomocy rozwojowej dla Ukrainy

2017-05-08 14:52:00

Projekt "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów" w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od marca br. SOOIPP jest zaangażowany w realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącego wsparcia Ukrainy w kształtowaniu, realizacji i monitorowaniu rozwoju regionalnego. Zespół ekspertów z zakresu polityki regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji oraz monitoringu i ewaluacji pracuje nad opracowaniem rekomendacji i wytycznych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, konstrukcji Krajowego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego oraz wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji tych zadań. W zadanie włączona jest organizacja misji eksperckich na Ukrainie i warsztatów dla uczestników ukraińskich w zakresie planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i regionalnym.

Więcej

SOOIPP patronem Investate Poland 2017, 21 - 22 kwietnia 2017 Nadarzyn k/Warszawy

2017-05-08 14:50:00

Targi INVESTATE POLAND 2017 to jedyna w kraju tego typu prestiżowa impreza o ogromnym znaczeniu dla branży inwestycyjnej. Targi skierowane są do inwestorów nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Z inicjatywy Stowarzyszenia w targach na wspólnym z SOOIPP stoisku miały okazję wziąć udział parki zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, ale też obserwowaniem jak przygotowuje się oferty inwestycyjne i prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. W organizacji i obsłudze stoiska wzięły udział Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny, Elbląski park Technologiczny i Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Podczas targów prezentowali zarówno strefowe lub miejskie tereny inwestycyjne, jak również ofertę usługową swoich laboratoriów.

Więcej

Spotkanie parków i inkubatorów technologicznych

2017-01-19 18:24:00

Wczoraj odbyło się spotkanie 30 przedstawicieli parków i inkubatorów technologicznych oraz instytucji zainteresowanych współpracą ze środowiskiem OI. Główne tematy dotyczyły podsumowania prowadzonych wspólnie w 2016 roku inicjatyw i działań na rzecz środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Agencji promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Ambasady Republiki Włoskiej p. Antonio Mafodda i p. Izabela Laskowska oraz p. Arkadiusz Lewicki z KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Więcej

SOOIPP patronem kolejnej konkursu Innovators Under 35 Poland edycji 2017

2016-11-20 11:00:00

Stowarzyszenie kontynuuje współpracę z organizatorami europejskiego konkursu dla młodych innowatorów. Tak jak w tym roku będziemy upowszechniać informacje o konkursie i aktywnie współdziałać w jego realizacji. Zakończenie tegorocznej edycji będzie miało miejsce podczas Summit Europe of Innovators under 35 - europejskiego spotkania społeczności Innovators under 35 gromadzące finalistów wszystkich 6 edycji konkursu oraz międzynarodowych partnerów. Całodniowa konferencja, połączona z warsztatami i networkingiem odbędzie się 24 Listopada br. w Barcelonie.

Więcej

Aktywność Punktów Informacyjnych o Funduszu PO IG prowadzonym przez BGK

2016-09-17 20:36:00

Ulokowane w 16 parkach technologicznych w całej Polsce PI podjęły aktywną współpracę z bankami i przedsiębiorcami mającą na celu przybliżenie firmom zasad korzystania z instrumentów zwrotnych przy udziale bezpłatnych gwarancji. Wiedza o tego rodzaju instrumentach wśród firm jest stosunkowo mała, co powoduje że nie przejawiają one zainteresowania z tej oferty. Od 9 września PI ruszyły z realizacją spotkań informacyjnych mających przybliżyć funkcjonowanie Funduszu Gwarancyjnego i zasady korzystania z gwarancji. Pierwsze spotkania odbyły się w Rzeszowie - Park Aeropolis oraz we Wrocławiu we Wrocławskim Parku Technologicznym, w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy kontakty do PI i zachęcamy do nawiązania współpracy lub upowszechnienia wiedzy o możliwości skorzystania z konsultacji wśród firm z sektora MSP. Oferta Funduszu ważna jest do końca roku więc warto się nią zainteresować.

Więcej

Patronat Związku Banków Polskich nad ogłoszonym przez BGK konkursem dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG i działaniami wspierajacymi realizowanych przez SOOIPP

2016-07-29 16:58:00

Miło nam poinformować, że ZBP objął patronatem konkurs BGK dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG. Związek Banków Polskich wspiera działania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypromowania oferty Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Oferta ułatwia przedsiębiorcy z sektora MŚP dostęp do finansowania w formie kredytów objętych bezpłatną gwarancją wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi jakie Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dzięki sformalizowanej współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).

Więcej

SOOIPP opracowuje system akredytacji IOB dla regionu Mazowsza

2016-07-17 19:59:00

Oferta Stowarzyszenia została wybrana do realizacji przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Grupa ekspertów SOOIPP w ciągu najbliższych tygodni będzie pracować nad rozbudowanym systemem akredytacji i monitoringu działań mazowieckich IOB. zadanie odpowiedzialne i wcale nie łatwe do wykonania, mamy nadzieję że będzie uwieńczone sukcesem w postaci sprawnie działającego narzędzia.

Więcej

Efektywny instrument wsparcia innowacyjnej aktywności firm z sektora MŚP. Gwarancja BGK udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2016-07-17 18:35:00

SOOIPP w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i siecią 16 regionalnych Ośrodków Innowacji uruchamia działania w obszarze upowszechniania wśród przedsiębiorców i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości wiedzy o gwarancjach bankowych i zwrotnych instrumentach finansowych. Działania mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom wiedzy na temat zwrotnych instrumentów finansowych ze środków europejskich jakie są obecnie i będą w najbliższym czasie do ich dyspozycji.

Więcej

SOOIPP patronem „Investing in Poland” 2016

2016-07-12 22:07:00

„Investing in Poland” to anglojęzyczny przewodnik po Polsce dla Inwestorów z kraju i zagranicy. Wydawcą publikacji jest Valkea Media SA, który wydaje również Warsaw Business Journal. Rocznik ma na celu prezentację oraz popularyzację potencjału gospodarczego Polski wśród polskich i zagranicznych inwestorów oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy gospodarczej.Zawiera m.in.: - najważniejsze informacje na temat Polski oraz jej potencjału inwestycyjnego, - sekcję prawniczą wraz z ekspertyzami prawnych aspektów inwestowania w Polsce, - zbiór najistotniejszych – z punktu widzenia inwestora – danych makroekonomicznych, - informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych w Polsce. Premiera magazynu zaplanowana jest na październik 2016r.

Więcej

Uczestnictwo przedstawicieli SOOIPP w spotkaniu przedstawicieli regionów i Ministarstwa Rozwoju na temat realizacji RPO

2016-07-04 19:15:00

W dniach 29 czerwca - 1 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Rozwoju dotyczące wdrażania działań RPO w nowej perspektywie finansowej. Do udziału spotkaniu Departament Regionalnych Programów Operacyjnych zaprosił pp. Marzenę Mażewską i Annę Tórz powierzając im zadanie zaprezentowania propozycji ujednoliconych definicji IOB i standardów jakości działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkanie było prowadzone w formie seminaryjnej, dyskutowano podejścia do zaangażowania IOB w realizację działań RPO w poszczególnych regionach. Uczestnicy wskazywali na potrzebę wypracowania ujednoliconego podejścia definicyjnego do IOB, usług pro rozwojowych oaz standardów ich świadczenia.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innovators Under 35 Poland wyróżnionych przez MIT Technology Review

2016-06-27 07:35:00

Miło nam poinformować o wynikach konkursu Innovators Under 35 Poland, którego SOOIPP był aktywnym partnerem. Trwający kilka tygodni nabór kandydatów zaowocował wyborem 10 najlepszych zdaniem ekspertów konkursu młodych innowatorów w Polsce. Są wśród nich rezydenci polskich parków technologicznych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Szczegółowe informacje w załączniku.

Więcej

Wnioski z XXVII Dorocznej Konferencji SOOIPP

2016-06-16 17:45:00

Jak każdego roku konferencyjne prezentacje i dyskusje były przyczynkiem do sformułowania wniosków i propozycji środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w odniesieniu do środowiska gospodarczego i administracji publicznej. Dokument taki w imieniu uczestników Konferencji Zarząd SOOIPP przekazał na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przesłane zostaną również do Sejmu i Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałków polskich województw. W załączniku treść pisma przesłanego do Pana Premiera.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016

2016-05-16 10:24:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 05.05.2016r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - IC Solution, Poznański Park Naukowo-Technologiczny II miejsce - Centrum Konsultingowo - Usługowe Mobitech Marcin Sokół, Gdański Park Naukowo Technologiczny; III miejsce - International Institute Of Visual Art sp. z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Spotkanie z podsekretarzem stanu MNiSW dr Piotrem Dardzińskim

2016-05-03 20:38:00

W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie min. Piotra Dardzińskiego z prezes Marzeną Mażewską. Spotkanie było poświęcone prezentacji środowiska ośrodków innowacji i określenia obszarów współpracy. SOOIPP od wielu lat współpracuje z MNiSW wspierając inicjatywy ministerstwa w środowisku ośrodków. Bierze też udział w konsultowaniu dokumentów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo. Pan Minister przyjął zaproszenie do uczestnictwa w konferencji SOOIPP w dniu 17 maja. Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami ośrodków przy okrągłym stole będzie dobrą okazją do bliższego ich poznania.

Więcej

O akredytacji OI i działaniu 2.3.1. na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR, w ramach Komitetu Minitorującego

2016-04-15 18:31:00

W dniu 14 kwietnia przedstawiciele SOOIPP , Marzena Mażewska i Jerzy Bagiński zaprezentowali uwagi i rekomendacje dotyczące tych dwóch elementów realizacji PO IR na posiedzeniu grupy roboczej. Materiały sporządzono we współpracy z kilkunastoma ośrodkami, które zechciały podzielić się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami w tym zakresie. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Załączamy obie prezentacje. O skuteczności naszego wystąpienia dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Ministerstwo Rozwoju przygotuje samodzielnie i przedstawi swoją propozycję systemu akredytacji w połowie maja. Co do kształtu działania 2.3.1. dowiedzieliśmy się, że zapewne zostanie w niezmienionym kształcie.

Więcej

Kolejne certyfikaty SOOIPP dla ośrodków innowacji

2016-04-02 22:00:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu SOOIPP z dnia 29 marca na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty spełniania środowiskowych standardów działania w grupie parków technologicznych. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Elbląski Park Technologiczny oraz jeden z najstarszych parków w Polsce Wrocławski Park Technologiczny. Mamy nadzieję, że współpraca z audytorami przyczyni się do zwiększenia efektywności działania ośrodków. Zapraszamy inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Partnerstwo SOOIPP z MIT Technology Review

2016-02-13 18:15:00

Stowarzyszenie podpisało umowę o partnerstwie z MIT Technology Review organizatorem europejskiego konkursu Innovators Under 35. Celem projektu Innovators Under 35 Europe 2016 jest odnajdywanie młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. SOOIPP włączy się w promowanie tej inicjatywy wśród osrodków innowacji i ich klientów będzie też miało możliwość zgłoszenia kandydata w tym konkursie.

Więcej

SOOIPP uczestnikiem posiedzeń sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

2016-02-13 18:03:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP uzyskał akceptację Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniach Komisji. W poprzedniej kadencji również aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Innowacyjności i Transferu Technologii. Możliwość uczestnictwa w tych posiedzeniach zwieksza naszą wiedzę co do kierunkó planowanych działań w polityce gospodarczej.

Więcej

Certyfikaty spełniania środowiskowych standardów jakości działania ośrodków

2016-02-04 09:32:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu z dnia 25 stycznia na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty w kategorii ośrodków będących w fazie rozwoju. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny w kategorii Parków Technologicznych oraz Park Naukowo - Technologiczny w Ełku w kategorii Inkubator Technologiczny. Wyróznionym gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju, a inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Zaangażowanie SOOIPP w projekt akceleracji start-upów na licencji Massachustes Institute of Technology

2016-01-25 18:30:00

Na początku stycznia br. doszło do odpisania umowy między Fundacją MIT Forum Poland realizatorem programu akceleracyjnego dla startupów opartego na licencjii słynnej amerykańskiej uczelni - Massachustes Institute of Technology. program jest skierowany do młodych ludzi mających pomysł na innowacyjne przedsiewzięcie. W ramach działań projektowych realizowane będzie wsparcie merytoryczne, działania sieciujące i warsztaty przygotowujące do ubiegania się o środki finansowe na projekt. Pierwsza edycja programu akceleracji będzie również służyła ocenie możliwości adaptowania takich rozwiązań w Polsce.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli SOOIPP w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 21:19:00

W dniu 16 grudnia przedstawiciele Zarządu SOOIPP spotkali się z Panią Jadwigą Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialną miedzy innymi za innowacje. Przedstawiliśmy naszą organizację i zadeklarowaliśmy gotowość wsparcia działań ministerstwa w zakresie wykorzystania infrastruktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W rozmowa w trakcie spotkania dotyczyła między innymi wykorzystania potencjału ośrodków innowacji w realizacji Programó Operacyjnych.

Więcej

Eksperci SOOIPP uczestniczyli w uruchomieniu inkubatora biotechnologii w Zagrzebiu, Chorwacja.

2015-11-22 22:10:00

W dniu 28.09.2015 r. uroczyście otwarte zostało centrum komercjalizacji technologii inkubacji firm biotechnologicznych: „BIOCentar” w Zagrzebiu. W otwarciu uczestniczył Premier Republiki Chorwacji Zoran Milanović. BIOCentrum dysponuje wyspecjalizowaną powierzchnią laboratoryjną oraz biurową, z której mogą korzystać firmy start-up, oraz MŚP. Ponadto centrum oferuje firmom usługi laboratorium procesów bio-technologicznych spełniające wymogi GLP.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-11-06 13:36:00

Trwa proces uzgadniania kryteriów akredytacji OI do realizacji działania 2.3.1. PO IR. Zarząd SOOIPP aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych zarówno biorąc udział w spotkaniach konsultacyjnych jak i bezpośrednio zgłaszając do Ministerstwa Gospodarki propozycje rozwiązań. Dotyczy to aspektów, które w opinii środowiska Ośrodków Innowacji są istotne dla osiągnięcia zamierzonego celu w postaci świadczeniadobrej jakości usług.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-10-31 17:07:00

Od 26 października trwają konsultacje propozycji ststemu akredytacji OI w Ministerstwie Gospodarki, na stronie ministerstwa http://www.mg.gov.pl/node/25291 zamieszczono dokument do konsultacji. W trybie konsultacji bezpośrednich SOOIPP przesłał do MG pismo w imieniu osrodków zawierajace nasze uwagi i postulaty. Członkowie SOOIPP będą angażowali sie w dalsze prace nad przygotowaniem tego systemu. Zachęcamy do zgłaszaniu uwag i sugestii również do biura SOOIPP e-mail: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym - Wrocław

2015-10-31 16:01:00

W dniu 30 października we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie regionalne organizowane wspólnie przez Bank Światowy i SOOIPP dotyczące zaangażowania osrodków innowacji w proces Przedsiebiorczego Odkrywania (PPO) oraz akredytacji OI do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym

2015-09-06 12:16:00

W dniu 7 września w Gliwicach odbędzie się seminarium poświęcone aktywnemu włączeniu Ośrodków innowacji w proces monitorowania realizacji Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Targi INNO – Tech Expo 2015

2015-09-06 12:06:00

Już po raz trzeci SOOIPP wspiera inicjatywę Świętokrzyskiego Centrum Transferu Techologii, które w dniach 15 – 16 października na terenie Targów Kielce odbędą się targi INNO – Tech Expo 2015. Tradycyjnie już targi to impreza łącząca świat biznesu z osiągnięciami nauki. Wystawę, na której ofertę prezentować będzie ponad 100 firm warto polecić przedsiębiorcom, wynalazcom, inwestorom i młodym naukowcom. Więcej szczegółów na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm.

Więcej

Wizyta Studyjna przedstawicieli Fundacji Open Society Institute z Tadżykistanu w Polsce

2015-09-06 11:50:00

W dniach 23 – 29 sierpnia SOOIPP gościł w Polsce przedstawicieli Branch Office of International Organization Open Society Institute- Assistance Foundation In Tajikistan. Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli Fundacji z doświadczeniami w działaniu polskich IOB, a szczególnie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W trakcie wizyty uczestnicy brali udział w dwudniowym seminarium wprowadzającym, które prowadzili przedstawiciele SOOIPP i Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Współrealizatorami Study Tour były: Toruński Park Technologicznych, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, oraz Lubelska Fundacja Rozwoju. Wszystkim organizacjom, które zechciały przyjąć naszych gości i podzielić się doświadczeniem serdecznie dziękujemy.

Więcej

Wnioski z XXVI konferencji SOOIPP

2015-06-25 21:45:00

Prezentujemy Państwu wnioski końcowe z naszej Konferencji, opracowane na podstawie zebranych wśród jej uczestników opinii i postulatów. Tak jak w poprzednich latach przesłaliśmy je do instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki społeczno - gospodarczej, w tym miedzy innymi do parlamentarzystów, ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Nauki i szkolnictwa Wyższego, Agencji Rządowych (NCBR i PARP) oraz administracji samorządowej szczebla reginalnego. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony naszych partnerów w budowie efektywnego ecosystemu innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej

Prezentacja osiagnięć ośrodków innowacji na spotkaniu w SGGW

2015-06-03 22:33:00

W dniu 28 maja 2015 odbyła się konferencja w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez CTT Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez ośrodki innowacji w Polsce. W konferencji wzieło udział ponad 100 osób ze srodowiska naukowców i przedsiebiorców. Przedstawione rezultaty działania ośrodków spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach.

Więcej

Prezentacja osiągnięć komercjalizacyjnych parków technologicznych na konferencji w Elbląskim Parku Technologicznym

2015-03-30 21:27:00

W dniu 30 marca 2015 odbyła się konferencja zamykająca projekt „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez parki technologiczne w Polsce. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach w tym zakresie.

Więcej

SOOIPP objął patronat branżowy nad II edycją IT Future Expo 2015

2015-03-23 13:24:00

Już po raz kolejny SOOIPP patronuje imprezie targowej skierowanej do firm IT, a organizowanej na Stadionie narodowym w Warszawie. Inicjatywa zapoczątkowana w zeszłym roku wyraźnie nabiera rozpędu, nasze dobre doświadczenia z organizatorem skłoniły nas do ponownego promowania imprezy wśród OIiP, co może być z korzyścią dla lokatorów i klientów ośrodków.

Więcej

Uczestnictwo przedstawiciela SOOIPP w pracach Komitetu Monitorującego PO IR

2015-03-11 16:41:00

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorujęcego PO IR, do udziału w którym w charakterze obserwatora został zaproszony przedstawiciel SOOIPP. Prezes Marzena Mażewska uczestniczyła w obradach Komitetu zapoznając się z planowanymi działaniami i sposobem ich realizacji w najbliższych miesiącach, w szczególności w obszarze aktywności NCBR.

Więcej

Raport SOOIPP 2015 - ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

2015-03-11 16:24:00

Miło mi poinformować, że zespół ekspertów SOOIPP zakończył prace nad kolejnym raportem dotyczącym stanu i problemów funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Opracowanie zawiera pogłębione analizy dotyczące 11 rodzajów ośrodków oraz przekrojową analizę stanowiącą rozdział wprowadzający. Publikacja uzyskała pozytywną recenzję prof. Piotra Niedzielskiego z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, który napisał: wysoko oceniam zaprezentowane wyniki badania. Wnikliwa analiza ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, wzbogacona o dane pochodzące z poprzednich raportów (cykliczność badań) oraz ewolucja klasyfikacji IOB odzwierciedlająca bieżącą specyfikę infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości, to mocne strony recenzowanego opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem dotyczącym prawie 700 ośrodków działających w Polsce. Link do Raportu w lewym dolnym rogu strony.

Więcej

Przedstawiciel SOOIPP członkiem Kapituły Konkursu na Przemysłową Inwestycję Roku 2014

2015-01-10 22:33:00

Prezes Zarządu SOOIPP Marzena Mażewska została zaproszona do udziału w pracach Kapituły Konkursu redakcji Serwisu Tereny Inwestycyjne Info, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych 2014 roku. Szczegółowe informacje o przebiegu i rezultatach konkursu można znaleźć na stronie: http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/konferencje-i-targi/konferencje-terenow-inwestycyjnych-info/item/7498-konkurs-przemyslowa-inwestycja-roku

Więcej

Wywiad w sprawie ośrodków innowacji dla Gazety Wyborczej

2014-12-19 20:53:00

Na portalu Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z prezes Marzeną Mażewską dotyczący działania ośrodków innowacji w kontekście publikacji PARP: Ośrodki innowacji (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) - Raport 2014. Treść wywiadu dostępna jest pod linkiem: http://innpoland.pl/114351,osrodki-innowacji-te-aktywne-maja-efekty-inne-ledwo-daja-rade-dlaczego-nikt-nie-dba-o-rozwoj-merytoryczny-instytucji

Więcej

Zespół Doradczy ds. Opracowania Strategii Otwartego Dostępu Do Treści Naukowych w MNiSW

2014-10-10 22:42:00

Stowarzyszenie angażuje się w inicjatywy istotne dla środowiska OIiP oraz ich klientów. Wiceprezes Zarządu SOOIPP Krzysztof Gulda został zaproszony do udziału w pracach zespołu roboczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa wyższego pracującego nad sformułowaniem zasad otwartego dostepu do treści naukowych. Zagadnienia te są ważnym aspektem funkcjonowania zarówno OIiP jak i osób, podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ