Menu
PL EN

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r.

2017-08-31 08:12:00wróć do listy

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede wszystkim:

 • wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych,
 • integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji,
 • rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych,
 • promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze regionalnym,
 • współpracę między środowiskami mającymi wpływ na rozwój innowacyjności, takimi jak: ośrodki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji publicznej.

  Wiodącym elementem tegorocznej Szkoły Letniej jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do doktorantów, osób zarządzających projektami i młodych doktorów, pozwalająca zaprezentować programy badawcze i wyniki zrealizowanych badań w temacie wiodącym: “Współpraca nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji”.

  Wymiernym rezultatem seminarium będzie publikacja, przygotowana na bazie materiałów i wyników dyskusji, wydana w wydawnictwie naukowym (powyżej 10 pkt. wg listy publikacji naukowych MNiSW). Zagadnienia, jakie chcemy poruszyć w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji 2017:

  • Współpraca nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji”:
  • Przedsiębiorczość oparta na wiedzy – przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna.
  • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej i współpracy nauki, biznesu i instytucji otoczenia biznesu.
  • Współpraca z administracja publiczną w planowaniu i rozwoju polityki innowacyjnej.
  • Współpraca przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych.
  • Rola instytucji otoczenia biznesu w modelu Triple Helix.
  • Kreowanie otoczenia przedsiębiorczości.
  • Zarządzanie procesami biznesowymi i innowacyjnymi.
  • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w uczelni wyższej i przedsiębiorstwie.
  • Zarządzanie wiedzą w ośrodkach naukowo-badawczych.
  • Rola inteligentnych specjalizacji w kreowaniu współpracy w regionie.

   Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce zaprasza Państwa do udziału w XI edycji Letniej Szkoły Innowacji.

    

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ