Menu
PL EN

Ruszył projekt OPEN ! Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dorosłych

2018-02-15 10:02:00wróć do listy

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych), ani też na refinansowanie poniesionych dotychczas kosztów kształcenia.

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej. Pomoc zwrotna udzielona w postaci pożyczek na kształcenie jest nieoprocentowana i Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw).

Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem kompetencji.

Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.

Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

W pierwszym naborze pula środków przeznaczona na sfinansowanie wybranych przez Uczestników projektu form kształcenia wynosi około 2 270 000 zł – wsparcie będzie mogło uzyskać ponad 220 osób.

O pożyczkę w ramach Projektu Fundusz „OPEN” będzie można aplikować za pomocą internetowego narzędzia umieszczonego na stronie www.open.frp.pl.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ