Menu
PL EN

Patronat SOOIPP nad Programem „TOP CDR – Digitally Responsible Company”

2019-03-25 12:17:00wróć do listy

Geneza programu

Według prognoz opublikowanych przez Instytut McKinseya, w wyniku automatyzacji do roku 2030 około 70 milionów ludzi może stracić pracę. Według danych OECD 14% zawodów w zaawansowanych gospodarkach może zostać zastąpionych przez roboty, a kolejne 32% może zostać istotnie zmienione w wyniku automatyzacji. Program „TOP CDR – Digital Responsible Company” jako pierwszy w Polsce zakłada promocję zrównoważonej cyfrowej polityki w firmach i instytucjach. Warto nadmienić, że podobne inicjatywy funkcjonują już w Unii Europejskiej.

Program jest inicjatywą Rady Ekspertów, złożonej z przedstawicieli najlepszych polskich uczelni. W składy Rady Ekspertów weszli: prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Mechaniczno – Technologiczny, Politechnika Śląska, dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.

Cele programu

Cele programu nie koncentrują się wokół przeciwstawienia się procesowi cyfryzacji, ale zakładają umiejętne dostosowanie rynku pracy do zmian wywołanych automatyzacją, efektywne wykorzystanie technologii, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz podniesienie kwalifikacji pracowników, szczególnie w zakresie ich kompetencji cyfrowych. Celem programu jest nie tylko edukacja pracowników, których postęp technologiczny zmusi do zmiany pracy, ale także edukacja tych, którzy obecnie wykorzystują w swojej pracy najnowsze technologie – systemy sterowania i komputerowe rozwijają się bardzo szybko.

Za główne cele programu uznano:

Opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania opinii publicznej.

Opracowanie badań i raportów, dotyczących obaw Polaków przed automatyzacją i szerokim wdrożeniem sztucznej inteligencji, wypracowanie obszarów, w których obecnie CDR powinno być wdrażane w Polsce, jak również prowadzenie dialogu z pracodawcami w celu wpisania zasad CDR w polityki korporacyjne. Celem programu jest działanie na rzecz wypracowania dokumentu Dobrych Praktyk CDR (Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu) z pomocą ekspertów z wielu środowisk odpowiedzialnych za rozwój technologii w Polsce.

Nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR.

Promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu i przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie wyróżniających się na tym polu.

Komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny być objęte regulacjami CDR.

Promocja idei CDR skierowanej do instytucji i firm w celu budowania świadomości zagrożeń, płynących z rozwoju technologii dla przyszłego rynku pracy.

Rezultaty programu

Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników.

Zwiększenie rozpoznawalności marki pracodawcy i zaangażowania pracowników.

Określenie standardów branżowych, dotyczących cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Kontakt

Chcesz zgłosić swoją firmę do programu? Skontaktuj się z biurem prasowym programu TOP CDR.

Iwona Kubicz Procontent Communication – koordynator biura prasowego programu TOP CDR, 

e-mail: iwonakubicz@procontent.pl, tel. 501 162 317

 

 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ