Menu
PL EN

Jak to się zaczęło? Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości liczy już blisko 30 lat. Powstało w roku 1992, kiedy to powstawały w Polsce pierwsze inkubatory innowacji i prz

2020-11-03 18:35:00wróć do listy

Warto zaznaczyć, że były to inicjatywy lokalne wspierane przez władze uczelni, instytuty naukowe, włodarzy miast i województw. Duże znaczenie w tym czasie miało wsparcie ze strony Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości MPiH dr inż. Jerzy Sękiewicz oraz Barbara Listkiewicz - Charuba od samego początku byli gorącymi zwolennikami inkubatorów i parków naukowo - technologicznych. Wspierali je merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Przyczynili się dzięki temu do powołania w 1991 r. Rady Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Ministrze Przemysłu i Handlu, a dwa lata później Grupy Zadaniowej ds. Komercjalizacji Technologii przy Ministrze ds. Promocji Przedsiębiorczości. Od strony naukowej wsparcia udzielali prof. Bohdan Gruchman i prof. Bogdan Marciniec z Poznania, prof. Sylwester Porowski z Warszawy oraz ich współpracownicy.

Stopniowo dojrzewała koncepcja powołania stowarzyszenia jako platformy gromadzenia i wymiany doświadczeń. Na trzeciej dorocznej konferencji „Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw” w Zajączkowie koło Poznania, w dniu 24 października 1992 r. grupa 32 przedstawicieli inkubatorów przedsiębiorczości, nauki, instytucji rządowych i samorządowych powołało Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Przyjęto formułę stowarzyszenia osób fizycznych. Ze względu na zbyt małą liczbę inkubatorów mających osobowość prawną tylko taka forma dawała możliwość działania na obszarze całego kraju i za granicą. 

Pierwsze po rejestracji Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Warszawie w kwietniu 1993 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej na zaproszenie Jacka Jettmara, kierującego Komitetem Małych i Średnich Przedsiębiorstw KIG. Za kierunkowy program Stowarzyszenia uznano „Program działania w zakresie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji i przedsiębiorczości, parków technologicznych i naukowych w Polsce w latach 1991-1995” przyjęty na II dorocznej konferencji w Czerniejewie w 1991 r. 

Władze stowarzyszenia tworzyli: Zarząd – Krzysztof Zasiadły (Prezes), Zbigniew Pluta i dr inż. Jerzy Sękiewicz (Wiceprezesi), Barbara Listkiewicz - Charuba (Sekretarz), Krzysztof Matusiak (Skarbnik). Komisja Rewizyjna: Prof., Maria Fic (Przewodnicząca), dr inż. Karol Lityński, dr inż. Jan Mertl, Szymon Różański, Andrzej Koschmider. 

W następnych latach w skład władz wchodzili również: Jerzy Bajorek, Jacek Kosiec, Jacek Jettmar. Barbara Bąkowska, Piotr Sadowski, Maria Stefaniak, Krzysztof Kwatera, Krzysztof Gulda, Aleksander Bąkowski, Marzena Mażewska, Grzegorz Gromada, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak, Barbara Kostyra, Marek Winkowski. 

Prezesami byli kolejno: Krzysztof Zasiadły 1993-1999; prof. Jacek Guliński 1999-2005, dr Krzysztof B. Matusiak, 2005. Obecnie funkcję sprawuje Marzena Mażewska.

Główne cele działania SOOIPP to doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, niezmiennie od blisko 30 lat.


Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ