Menu
PL EN

Działalnosć B+R w Parkach Technologicznych - wywiad z dr Wojciechem Chwiałkowskim, Kierownikiem Działu Badań i Rozwoju, Elbląskiego Parku Technologicznego

2020-12-30 11:14:00wróć do listy

Wyniki badań przeprowadzanych w ramach działalności B+R pozwalają firmie odpowiedzieć na pytania, czy opracowywany produkt bądź technologia spełniają oczekiwania firmy, która ją opracowuje. W większości przypadków przedsiębiorca nie do końca wie jak zabrać się do wdrażania innowacji, nie wie jakie badania
będą mu potrzebne, jak się przygotowuje próbki, jakie wnioski można wyciągnąć z wyników badań itp. Przedsiębiorca wie tylko, w którą stronę zmierza, co chce opracować, co będzie opracowywaną innowacją. Dotyczy to zwykle firm z sektora małych i średnich firm, gdy firma nie posiada jeszcze odpowiednich
środków finansowych oraz kompetencji badawczych, aby utworzyć i prowadzić własny dział badawczo- rozwojowy. W takich przypadkach firma powinna mieć możliwość skorzystania z różnego rodzaju usług Instytucji Otoczenia Biznesu (Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Parki Naukowo-
Technologiczne), które pozwolą mu na opracowywanie własnych innowacji przy użyciu usług z zewnątrz. Większe, bardziej doświadczone firmy mające już swoje działy badawczo-rozwojowe samodzielnie realizują taką działalność, korzystając z jedynie usług specjalistycznych laboratoriów badawczych.
Wielokrotnie firmy poszukują wykonawcy niestandardowych usług laboratoryjnych. Ich niestandardowość wynika z faktu, że próbki są niejednorodne, ich ilość jest mała, niejednokrotnie, są one niepowtarzalne i w większości przypadków nie wiadomo jakich wyników się spodziewać. W takim przypadku należy podejść do
usługi w sposób elastyczny, stworzyć ofertę pod kątem konkretnego Klienta (oferta uszyta na miarę).
Działalność B+R Instytucji Otoczenia Biznesu powinna opierać się o tzw. brokering badań – czyli usługę, która polega na wykonaniu usługi badawczo-rozwojowej dla firm w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz infrastrukturę badawczą oraz wykorzystując zasoby innych specjalistycznych laboratoriów badawczych w
innych podmiotach – Jednostkach Naukowych - Centrach Transferu Technologii, Centrach Badawczo- Rozwojowych, Parkach Naukowo-Technologicznych/Technologicznych. Powinna być to usługa świadczona w systemie one stop shop. Broker badań – jako IOB powinien być podmiotem działającym w imieniu Klienta, zadbać o jego interesy w zakresie wykonywanych prac badawczych na całym etapie procesu tworzenia innowacji. Niejednokrotnie jest tak, że Firma chce dostać wyniki badań od jednego podmiotu wraz z komentarzem do uzyskanych wyników.

Czego potrzeba aby efektywnie świadczyć usługi w zakresie B+R?

Przede wszystkim należy mieć zespół o szerokich kompetencjach zarówno w zakresie badań laboratoryjnych jak i technologii wytwarzania różnego rodzaju produktów. Kadra powinna cechować się elastycznością, otwartością oraz chęcią do realizacji wyzwań jak również myśleniem abstrakcyjnym umożliwiającym wyjście poza standardowe schematy działania. Poza kadrą IOB powinien posiadać niezbędną infrastrukturę badawczą dobraną do profilu działalności Ośrodka.

Czy Ośrodek Innowacji powinien posiadać akredytacje na badania (ISO)?

Badania w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) nie są niezbędne aby prowadzić działalność B+R ale posiadanie akredytacji PCA zapewnia, że badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami/normami, zarówno w zakresie potwierdzania ważności wyników (spójność
pomiarowa, utrzymywanie jakości badań, walidacja metod badawczych) jak również w zakresie obsługi Klienta, zakupów, pracą z odpowiednimi materiałami itp. Posiadanie akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium w zakresie wykonywanej działalności badawczej (kadra, infrastruktura badawcza, metody
badawcze). 
W akredytowanym laboratorium badawczym nie wszystkie badania wykonywane są jako akredytowane ale wszystkie badania powinny być wykonywane w taki sposób aby spełnić wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Norma ISO 17025 jest „odpowiednikiem” normy ISO 9000 dla działalności laboratoryjnej. W przypadku posiadania przez laboratorium badawcze akredytacji PCA Klient/ Firma ma pewność, że badania są wykonywane zgodnie z najlepszymi praktykami wykonywania badań laboratoryjnych tj. przez kompetentny
zespół, na odpowiedniego rodzaju sprzęcie, z zastosowanie odpowiednich norm, odczynników, wzorców czy materiałów odniesienia.

Proszę o podanie przykładu prowadzenia działalności B+R przez Ośrodki Innowacji. 

Jako przykład mogę podać Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego, którego pracami kieruję. Laboratorium posiada akredytację na zgodność z normą ISO 17025 oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji. Od kilku lat świadczymy usługi brokeringu badań
dla naszych Klientów. Z roku na rok powiększamy bazę zadowolonych z naszych usług Klientów. Prowadzimy badania zarówno w zakresie standardowych analiz laboratoryjnych (badania akredytowane) jak i tych niestandardowych (badania poza zakresem akredytacji). Mamy bardzo szeroki wachlarz rodzajów
próbek, które badamy. Począwszy od suplementów diety, głównie na bazie produktów pochodzących z konopi włóknistych, przez produkty kosmetyczne ze śluzem ślimaka, wodę, produkty przemysłowe, tworzywa sztuczne, ścieki, glebę, odpady komunalne, kończąc na produktach pirolizy RDF (Refuse Derived
Fuel) czy produktach pirolizy odpadów meblarskich. W większości wymienionych matryc laboratorium nie posiada akredytacji na wykonywane badania ale pracując w Systemie Zarządzania ISO 17025 zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług. 
Drugim przykładem może być Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, który od niedawna świadczy usługi B+R, przede wszystkim w zakresie badań mikrobiologicznych. Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku również posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wytycznymi PCA. Obydwa wymienione laboratoria są obsługiwane przez kadrę zatrudnianą bezpośrednio przez dany Ośrodek Innowacji (Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku) i świadczą usługi na sprzęcie będącym własnością ośrodków. 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ