Menu
PL EN

Aktualności

Aktywność na rzecz ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

2018-10-28 14:14:00

Październik był równie owocny w działania ukierunkowane na wsparcie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości jak wrzesień. Członkowie Zarządu uczestniczyli w spotkaniach w Ministerstwach Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego środowiska IOB.

Więcej

Nowi członkowie wspierający w SOOIPP

2018-10-18 18:11:00

Grono członków wspierających naszego Stowarzyszenia zasiliły w październiku Park Naukowo - Technologiczny w Opolu oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Cieszymy się z tego, że aktywność SOOIPP jest dostrzegana przez Ośrodki i możemy liczyć na ich zaangażowanie. Witamy zatem w naszym gronie i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w realizacji wspólnych działań.

Więcej

Seminarium dla działów B+R w Parkach Technologicznych Opole, 28 - 29 września 2018

2018-10-01 19:54:00

Park Naukowo Technologiczny w Opolu był współgospodarzem pierwszego spotkania tematycznego dla przedstawicieli działów B+R w parkach i inkubatorach technologicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 ośrodków. Celem spotkania było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między działami B+R w różnych ośrodkach, prezentacja ich potencjałów i zdiagnozowanie najtrudniejszych obszarów w świadczeniu usług dla sektora MSP.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2018-09-21 19:50:00

W dniu 20 września 2018 r. na zaproszenie Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków dla przedyskutowania następujących zagadnień: 1. Oceny skuteczności i prawidłowości działania obecnie stosowanych instrumentów wsparcia sektora MSP oraz wskazanie aktualnych potrzeb przedsiębiorców i sposobów ich zaspokojenia. 2. IOB-y jako "narzędzia" do realizacji celów regionalnej polityki, jak efektywnie zorganizować ich wykorzystanie. 3. Wskazanie pożądanych działań dla wzmocnienia ośrodków we wspieraniu sektora MSP.

Więcej

Spotkanie członków wspierających SOOIPP w Toruńskim Parku Technologicznym

2018-09-16 19:16:00

Na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia w dniach 10/11 września w Toruńskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie członków wspierających SOOIPP. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedstawicieli członków - głównie reprezentujących parki i inkubatory technologiczne. Celem spotkania było wyznaczenie dalszych kierunków działania Stowarzyszenia oraz przedstawienie propozycji podejmowania wspólnych działań przez członków w obszarach istotnych dla środowiska IOB. W imieniu Zarządu, prezes Marzena Mażewska zaprezentowała dotychczasowe działania oraz dokonała krótkiej prezentacji wyników badania nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości przeprowadzonego przez zespół ekspertów SOOIPP w 2017 roku.

Więcej

XII LETNIA SZKOŁA INNOWACJI 2018 „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – współpraca w zakresie B+R”

2018-09-16 18:04:00

Dwunasta edycja Szkoły Leniej Innowacji organizowana przez SOOIPP we współpracy ze środowiskiem naukowym już za nami. Świetne trzy dni ciekawych prezentacji i jeszcze ciekawszych dyskusji nad nimi w gronie naukowców od wielu lat zajmujących się innowacjami i rozwojem regionalnym. Zgodnie z tradycją SLI spośród przedstawionych prezentacji grono profesorskie wybrało najciekawsze honorując je wyróżnieniem. Wśrod wyróżnionych znaleźli się: dr Anna Spoz za prezentację „Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw a sharing economy”, Joanna Krzymianowska-Kozłowska za prezentację i koncepcję pracy doktorskiej „Modele komercjalizacji wynalazków włókienniczych i know- how oparte na wytwarzaniu nowych wyrobów dla wybranych sektorów” oraz Filip Tuźnik za analizę wyników badań-naukowych i prezentację „Czynniki wpływające na stan współpracy małych i średnich firm z jednostkami naukowo-badawczymi”. Serdecznie gratulujemy!

Więcej

Szkoła Letnia Innowacji w Toruniu już 9-11 września 2018

2018-08-10 09:40:00

Wszystkich naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami innowacji i przedsiębiorczości zapraszamy wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego do Torunia na XII edycję Letniej Szkoły Innowacji SOOIPP. Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Więcej

Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 w Katowicach

2018-08-08 13:34:00

W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe: • Innowacyjna medycyna • Przemysł 4.0, • Od odpadów do zasobów • Przyszłość transportu Więcej o Forum: http://euroforum.iztech.pl/

Więcej

zadbaj o rozwój osobisty! Zajrzyj w po-po-jutrze i wybierz innowację dla siebie

2018-07-30 15:18:00

Prace nad innowacjami społecznymi w projekcie Po-po-jutrze, współtworzonym przez PPNT oraz Sense consulting właśnie dobiegły końca. Teraz przyszedł czas na korzystanie z rozwiązań wypracowanych dla osób dorosłych z ograniczonym dostępem do edukacji, menedżerów, trenerów i dla wszystkich tych, którzy chcieliby zadbać o rozwój osobisty.

Więcej

XXIX Doroczna Konferencja SOOIPP za nami

2018-05-28 18:30:00

W dniach 23-25 maja br. w Puławach i Kazimierzu Dolnym odbyła się XXIX Doroczna Konferencja SOOIPP pt. ROZWÓJ FIRM SEKTORA MSP. Współorganizatorem konferencji był Puławski Park Naukowo - Technologiczny a partnerem merytorycznym Urząd Patentowy RP. Honorowego patronatu udzieliły nam Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W załączniku wnioski z debat i dyskusji konferencyjnych.

Więcej

Raport SOOIPP 2018

2018-05-28 18:09:00

Wszystkich zainteresowanych rezultatami z badania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przeprowadzonego przez nas pod koniec 2017 zapraszamy do zapoznania się z Raportem opracowanym przez zespół ekspercki w składzie: Aleksander Bakowski, Marzena Mażewska, Joanna Rudawska, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak.

Więcej

Konkurs Innofirma Parkowe Orły 2018 rozstrzygnięty

2018-05-28 17:48:00

Zgodnie z tradycją podczas XXIX Dorocznej Konferencji SOOIPP odbyło się wręczenie statuetki parkowych "Orłów 2018". W tym roku Kapituła wybrała tylko jednego laureata spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Napiferyn Biotech - rezydenta łódzkiego Bionanoparku.

Więcej

Publikacje SOOIPP

2018-05-23 18:20:00

Miło nam zaprezentować publikację SOOIPP związane ze Szkoła Letnią Innowacji, zawierającą artykuły opracowane przez profesorów, doktorów i doktorantów uczestniczących w kolejnej edycji Szkoły. Niebawem zaprosimy Państwa na kolejną edycję SLI 2018, tymczasem życzymy ciekawej lektury.

Więcej

Rusza konkurs Innofirma-Parkowe Orły 2018

2018-03-15 14:48:00

Po rocznej przerwie wznawiamy konkurs dla firm w parkach, inkubatorach technologicznych i akademickich. Kolejna edycja konkursu jest ukierunkowana na wyszukanie przedsiębiorstw najszybciej rozwijających się o dużym technologicznym potencjale. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały rozesłane do parków i inkubatorów. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Ośrodkami których dotyczy ich rezydencja. Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegóły w regulaminie konkursu.

Więcej

Ruszył projekt OPEN ! Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dorosłych

2018-02-15 10:02:00

Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia, trwające nie dłużej niż 24 miesiące) w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związanego z obecną aktywnością zawodową.

Więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju na temat Inicjatywy KE Catching-up regions Inititative

2017-12-11 12:29:00

w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Instytucji Zarządzających RPO związane z inicjatywą KE Catching-up regions Inititative, realizowaną w ramach I edycji w województwie podkarpackim oraz świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Tematyka spotkania dotyczyła również problemów/barier we wdrażaniu RPO w obszarze usług dla MŚP. W trakcie spotkania prezes Marzena Mażewska wystapiła z prezentacją na temat głównych barier w działaniu i rozwoju OI w Polsce, sytuacji sektora IOB w świetle ostatniego badania nad Ośrodkami Innowacji (OI) przeprowadzonego jesienią br. oraz zainteresowanie klientów OI korzystaniem z europejskich środków finansowych w rozwoju firm technologicznych z sektora MSP. Spotkanie dotyczyło rekomendacji CuRI wypracowanych w obszarze usług dla przedsiębiorców. Jednym z celów spotkania było omówienie możliwości wdrożenia rekomendacji w innych regionach w tym obszarze.

Więcej

„Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” 21 listopada 2017 Warszawa

2017-12-06 08:51:00

W dniu 21 listopada 2017 przy współudziale SOOIPP w salach Business Link Stadion Narodowy, odbyło się seminarium i spotkania biznesowe firm włoskich z polskimi startupami, firmami MSP oraz funduszami venture capitals. Celem wydarzenia zatytułowanego „Włochy-Polska: możliwości współpracy Startupów” było zainicjowanie współpracy włoskich startupów z firmami z Polski oraz analiza możliwości kooperacji w kontekście działania i współpracy instytucji otoczenia biznesu z obu krajów. W trakcie eventu miało miejsce spotkanie prezesa włoskiego Stowarzyszenia Parków Naukowo-Technologicznych APSTI z przedstawicielami 5 polskich parków naukowo-technologicznych: Poznańskim Parkiem Naukowo-Technicznym, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis, Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz stowarzyszeniem SOOiPP.

Więcej

Certyfikaty SOOIPP

2017-10-27 17:53:00

Miło nam poinformować, ze do grona ośrodków, które przeszły audyt w zakresie spełniania środowiskowych standardów działania dołączył w październiku Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Również Białostocki Park Naukowo- Technologiczny przystąpił po 2 latach korzystania z certyfikatu dla ośrodków rozwijających się do audytu dla ośrodków w fazie dojrzałości uzyskując pozytywną ocenę eksperta SOOIPP. Koleżankom i kolegom z obu ośrodków serdecznie gratulujemy !

Więcej

POLSKA - WŁOCHY: Focus na Startup i parki technologiczne

2017-10-27 17:29:00

Warszawskie biuro Italian Trade Agency we współpracy z Ambasadą Włoch oraz polskim i włoskim Ministerstwami Rozwoju, Fundacją Start-Up Poland, Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, włoskim Stowarzyszeniem Parków Naukowych i Technologicznych oraz Krajową Izbą Gospodarczą organizuje w dniu 21 listopada 2017 r. w centrum konferencyjnym stadionu PGE Narodowy w Warszawie spotkanie mające na celu poznanie i zbadanie możliwości współpracy i interakcji między włoskimi i polskimi start-upami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej

Konferencja „Masters and Robots” organizowana przez Fundację Digital University już 26-28 października 2017

2017-10-13 18:11:00

Konkurs dla członków wspierających rozstrzygnięty - nagroda w postaci 2 karnetów wstępu na konferencję obejmujących zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat powędrowały do Parku Naukowo Technologicznego w Ełku. Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wrażeń z konferencji. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje na stronie www.digitaluniversity.pl/blog/konferencja-masters-and-robots/

Więcej

Patronat SOOIPP nad Konferencją „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University

2017-09-23 22:34:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP objął patronatem konferencję „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University. Uważamy, że przedsięwzięcie to może zainteresować Waszych klientów. Przedsięwzięcie jest zakrojone na szeroką – międzynarodową skalę stwarzającą pole do zdobycia nowej wiedzy i kontaktów. Więcej informacji znajdziecie Państwo w liście organizatorów zapraszającym do udziału i na stronie internetowej Konferencji. Dla członków wspierających SOOIPP (którzy opłacili składki) przygotowaliśmy wraz z organizatorami konkurs, w którym nagrodą będą 2 karnety wstępu na konferencję obejmujące zarówno główną imprezę jak i wybrany warsztat O WARTOŚCI blisko 8 tys. złotych

Więcej

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r. za nami

2017-09-18 12:20:00

W dniach od 5 do 7 września 2017 roku odbyła się w Zielonej Górze XI Letnia Szkoła Innowacji. W tym roku współorganizatorem konferencji był Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, Pani Elżbiety Anny Polak oraz Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana dr hab. Piotra Kułyka prof. UZ. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była: współpraca nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji.

Więcej

Współpraca SOOIPP z projektem CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe

2017-08-31 08:55:00

Zespół ekspercki SOOIPP we współpracy z Urzedem marszałkowskim woj. lubelskiego podjął prace w zakresie moderowania procesu tworzenia i wypracowania Planu Implementacyjnego na potrzeby projektu CLUSTERS3 – Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg Europe. Działania w obszarze klastrów sa spójne z kierunkiem działania SOOIPP i jego członków. Zadanie polegające na realizacji warsztatów oraz opracowaniu planu wdrażania polityki klastrowej w regionie lubelskim zakończone zostanie w marcu 2018 roku.

Więcej

XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r.

2017-08-31 08:12:00

Tegoroczna SLI organizowana we współpracy z Zakładem Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczyć będzie tematyki współpracy nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji. Patronatu honorowego temu wydarzeniu udzielili Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Piotr Kułyka, prof. UZ. Partnerami merytorycznymi są również Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie

2017-07-13 20:11:00

Miło nam poinformować, ze Stowarzyszenie sformalizowało prowadzoną od dłuższego czasu współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie poprzez zawarcie umowy o współpracy i wzajemnej reprezentacji interesów w Polsce i na Ukrainie. Nasz partner nie raz wspierał SOOIPP w naszych działaniach na Ukrainie, mamy nadzieję że umowa przyczyni się do intensyfikacji wspólnych działań.

Więcej

SOOIPP Patronem V Targów IT Future Expo

2017-07-13 12:29:00

Miło nam poinformować iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce objęło patronatem wydarzenie V Targi IT Future Expo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach. Już po raz piąty spotkamy się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, gdzie odbędą się informatyczne targi - IT Future Expo. Wydarzenie z sukcesem wpisało się w coroczny kalendarz najważniejszych imprez branży IT. To jedyne targi informatyczne o charakterze B2B w Polsce. Dzięki tej formie wydarzenie stało się przestrzenią networkingową, jak również idealną platformą nawiązywania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń. Informacja o wydarzeniu na stronie: http://itfuture.pl/

Więcej

XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP

2017-06-04 09:11:00

W dniu 22.05.2017 odbyło się XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP., podczas którego zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SOOIPP za 2016 rok. Walne miało charakter wyborczy, zostały wybrane nowe władze Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020. W skład nowo wybranego Zarządu weszły następujące osoby : Marzena Mażewska-Prezes Zarządu ; Anna Tórz - Wiceprezes Zarządu; dr Dariusz Trzmielak - Wiceprezes Zarządu ; Barbara Kostyra- Skarbnik Zarządu; Łukasz Sztern- Sekretarz Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Małgorzata Snarska- Świderska -Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ; Aleksander Bąkowski - członek Komisji Rewizyjnej oraz Jerzy Koszałka- członek Komisji Rewizyjnej.

Więcej

XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami

2017-06-04 09:04:00

W tym roku w Olsztynie w dniach 22-24 Maja odbyła się XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP organizowana we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Tematem przewodnim konferencji były aspekty efektywnego wdrażania innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych. W trakcie konferencji dyskutowano problemy związane z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabrakło również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W konferencji wzięli udział przedstawicielstw handlowych ambasady Republiki Włoch i Austrii oraz przedstawiciele z 15 Instytucji rządowych i samorządowych z całej Polski. Podczas Konferencji miało również miejsce ogłoszenie obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspominkową kolację, której atmosfera była równie koleżeńska jak za pierwszych lat działania SOOIPP, co organizatorów ogromnie ucieszyło.

Więcej

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju w ramach realizacji projektu Ministerstwa Rozwoju RP pomocy rozwojowej dla Ukrainy

2017-05-08 14:52:00

Projekt "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów" w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od marca br. SOOIPP jest zaangażowany w realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącego wsparcia Ukrainy w kształtowaniu, realizacji i monitorowaniu rozwoju regionalnego. Zespół ekspertów z zakresu polityki regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji oraz monitoringu i ewaluacji pracuje nad opracowaniem rekomendacji i wytycznych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, konstrukcji Krajowego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego oraz wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji tych zadań. W zadanie włączona jest organizacja misji eksperckich na Ukrainie i warsztatów dla uczestników ukraińskich w zakresie planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i regionalnym.

Więcej

SOOIPP patronem Investate Poland 2017, 21 - 22 kwietnia 2017 Nadarzyn k/Warszawy

2017-05-08 14:50:00

Targi INVESTATE POLAND 2017 to jedyna w kraju tego typu prestiżowa impreza o ogromnym znaczeniu dla branży inwestycyjnej. Targi skierowane są do inwestorów nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Z inicjatywy Stowarzyszenia w targach na wspólnym z SOOIPP stoisku miały okazję wziąć udział parki zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, ale też obserwowaniem jak przygotowuje się oferty inwestycyjne i prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. W organizacji i obsłudze stoiska wzięły udział Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny, Elbląski park Technologiczny i Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Podczas targów prezentowali zarówno strefowe lub miejskie tereny inwestycyjne, jak również ofertę usługową swoich laboratoriów.

Więcej

Spotkanie parków i inkubatorów technologicznych

2017-01-19 18:24:00

Wczoraj odbyło się spotkanie 30 przedstawicieli parków i inkubatorów technologicznych oraz instytucji zainteresowanych współpracą ze środowiskiem OI. Główne tematy dotyczyły podsumowania prowadzonych wspólnie w 2016 roku inicjatyw i działań na rzecz środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Agencji promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Ambasady Republiki Włoskiej p. Antonio Mafodda i p. Izabela Laskowska oraz p. Arkadiusz Lewicki z KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Więcej

Upowszechnienie efektynych komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

2016-11-28 00:19:00

21 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja "Efektywna Komercjalizacja Innowacyjnych Rozwiązań Technologicznych" poświęcona czynnikom sukcesu i barierom w efektywnej komercjalizacji wiedzy i technologii, wykorzystująca nowe technologie poprzez utworzenie telemostów z sześcioma parkami technologicznymi w Polsce: Elbląskim i Kieleckim Parkiem Technologicznym, Puławskim, Olsztyńskim i Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz Technoparkiem Gliwice. Nowa formuła realizacji tego typu spotkań miała na celu zainspirowanie ośrodków innowacji do wykorzystywania nowych technologii w świadczeniu usług dla biznesu. W konferencji uczestniczyło łącznie ok 120 uczestników reprezentujących zarówno środowiska naukowe i studenckie, jak i ośrodki innowacji. Prelegenci Centrów Transferu Technologii i uczelnianych spółek celowych podzielili się doświadczeniami z realizacji procesów komercjalizacyjnych uwieńczonych sukcesem. Na stronie http://www.sooipp.org.pl/n/128 można zapoznać się z relacją z części spotkania, pobrać prezentacje i publikację pt. Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jej realizacja była możliwa dzięki finansowaniu zadania publicznego finansowanego przez MNiSW. link do relacji z Konferencji: https://youtu.be/3tuXWpDbOD0

Więcej

SOOIPP patronem kolejnej konkursu Innovators Under 35 Poland edycji 2017

2016-11-20 11:00:00

Stowarzyszenie kontynuuje współpracę z organizatorami europejskiego konkursu dla młodych innowatorów. Tak jak w tym roku będziemy upowszechniać informacje o konkursie i aktywnie współdziałać w jego realizacji. Zakończenie tegorocznej edycji będzie miało miejsce podczas Summit Europe of Innovators under 35 - europejskiego spotkania społeczności Innovators under 35 gromadzące finalistów wszystkich 6 edycji konkursu oraz międzynarodowych partnerów. Całodniowa konferencja, połączona z warsztatami i networkingiem odbędzie się 24 Listopada br. w Barcelonie.

Więcej

Aktywność Punktów Informacyjnych o Funduszu PO IG prowadzonym przez BGK

2016-09-17 20:36:00

Ulokowane w 16 parkach technologicznych w całej Polsce PI podjęły aktywną współpracę z bankami i przedsiębiorcami mającą na celu przybliżenie firmom zasad korzystania z instrumentów zwrotnych przy udziale bezpłatnych gwarancji. Wiedza o tego rodzaju instrumentach wśród firm jest stosunkowo mała, co powoduje że nie przejawiają one zainteresowania z tej oferty. Od 9 września PI ruszyły z realizacją spotkań informacyjnych mających przybliżyć funkcjonowanie Funduszu Gwarancyjnego i zasady korzystania z gwarancji. Pierwsze spotkania odbyły się w Rzeszowie - Park Aeropolis oraz we Wrocławiu we Wrocławskim Parku Technologicznym, w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy kontakty do PI i zachęcamy do nawiązania współpracy lub upowszechnienia wiedzy o możliwości skorzystania z konsultacji wśród firm z sektora MSP. Oferta Funduszu ważna jest do końca roku więc warto się nią zainteresować.

Więcej

Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji

2016-09-14 22:07:00

od sierpnia 2016 SOOIPP realizuje zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegające na zebraniu, opracowaniu i upowszechnieniu osiągnięć komercjalizacyjnych ośrodków innowacji, szczególnie CTT i uczelnianych S.C. W zadaniu wzięły udział zarówno Centra Transferu Technologii, uczelniane Spółki Celowe jak i parki technologiczne. Zebraliśmy 15 ciekawych opisów dobrych praktyk z większości regionów. Zostaną one upowszechnione w wersji elektronicznej i drukowanej. W połowie listopada w Warszawie odbędzie się konferencja prezentująca DB wśród instytucji naukowych i ośrodków innowacji. Planujemy realizację jej części w formie transmisji on-line do wybranych regionalnych ośrodków innowacji. Zapraszamy do współpracy zainteresowane tego typu transmisją ośrodki. Kontakt z biurem SOOIPP: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Ułatwienia w korzystaniu z instrumentu FG BGK

2016-08-28 20:46:00

BGK z przyjemnością informuje, że od miesiąca sierpnia br. banki kredytujące stopniowo wprowadzają do swojej oferty możliwość obejmowania gwarancjami FG POIG także nowych kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku. Nadal pozostaje też możliwość skorzystania z tych gwarancji na kredyty udzielane w ramach nowych umów: o kredyty obrotowe, udzielane na okres do 27 miesięcy i inwestycyjne, do 99 miesięcy.

Więcej

Patronat Związku Banków Polskich nad ogłoszonym przez BGK konkursem dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG i działaniami wspierajacymi realizowanych przez SOOIPP

2016-07-29 16:58:00

Miło nam poinformować, że ZBP objął patronatem konkurs BGK dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG. Związek Banków Polskich wspiera działania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypromowania oferty Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Oferta ułatwia przedsiębiorcy z sektora MŚP dostęp do finansowania w formie kredytów objętych bezpłatną gwarancją wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi jakie Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dzięki sformalizowanej współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).

Więcej

SOOIPP opracowuje system akredytacji IOB dla regionu Mazowsza

2016-07-17 19:59:00

Oferta Stowarzyszenia została wybrana do realizacji przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Grupa ekspertów SOOIPP w ciągu najbliższych tygodni będzie pracować nad rozbudowanym systemem akredytacji i monitoringu działań mazowieckich IOB. zadanie odpowiedzialne i wcale nie łatwe do wykonania, mamy nadzieję że będzie uwieńczone sukcesem w postaci sprawnie działającego narzędzia.

Więcej

Efektywny instrument wsparcia innowacyjnej aktywności firm z sektora MŚP. Gwarancja BGK udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2016-07-17 18:35:00

SOOIPP w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i siecią 16 regionalnych Ośrodków Innowacji uruchamia działania w obszarze upowszechniania wśród przedsiębiorców i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości wiedzy o gwarancjach bankowych i zwrotnych instrumentach finansowych. Działania mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom wiedzy na temat zwrotnych instrumentów finansowych ze środków europejskich jakie są obecnie i będą w najbliższym czasie do ich dyspozycji.

Więcej

SOOIPP patronem „Investing in Poland” 2016

2016-07-12 22:07:00

„Investing in Poland” to anglojęzyczny przewodnik po Polsce dla Inwestorów z kraju i zagranicy. Wydawcą publikacji jest Valkea Media SA, który wydaje również Warsaw Business Journal. Rocznik ma na celu prezentację oraz popularyzację potencjału gospodarczego Polski wśród polskich i zagranicznych inwestorów oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy gospodarczej.Zawiera m.in.: - najważniejsze informacje na temat Polski oraz jej potencjału inwestycyjnego, - sekcję prawniczą wraz z ekspertyzami prawnych aspektów inwestowania w Polsce, - zbiór najistotniejszych – z punktu widzenia inwestora – danych makroekonomicznych, - informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych w Polsce. Premiera magazynu zaplanowana jest na październik 2016r.

Więcej

Uczestnictwo przedstawicieli SOOIPP w spotkaniu przedstawicieli regionów i Ministarstwa Rozwoju na temat realizacji RPO

2016-07-04 19:15:00

W dniach 29 czerwca - 1 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Rozwoju dotyczące wdrażania działań RPO w nowej perspektywie finansowej. Do udziału spotkaniu Departament Regionalnych Programów Operacyjnych zaprosił pp. Marzenę Mażewską i Annę Tórz powierzając im zadanie zaprezentowania propozycji ujednoliconych definicji IOB i standardów jakości działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkanie było prowadzone w formie seminaryjnej, dyskutowano podejścia do zaangażowania IOB w realizację działań RPO w poszczególnych regionach. Uczestnicy wskazywali na potrzebę wypracowania ujednoliconego podejścia definicyjnego do IOB, usług pro rozwojowych oaz standardów ich świadczenia.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innovators Under 35 Poland wyróżnionych przez MIT Technology Review

2016-06-27 07:35:00

Miło nam poinformować o wynikach konkursu Innovators Under 35 Poland, którego SOOIPP był aktywnym partnerem. Trwający kilka tygodni nabór kandydatów zaowocował wyborem 10 najlepszych zdaniem ekspertów konkursu młodych innowatorów w Polsce. Są wśród nich rezydenci polskich parków technologicznych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Szczegółowe informacje w załączniku.

Więcej

Wnioski z XXVII Dorocznej Konferencji SOOIPP

2016-06-16 17:45:00

Jak każdego roku konferencyjne prezentacje i dyskusje były przyczynkiem do sformułowania wniosków i propozycji środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w odniesieniu do środowiska gospodarczego i administracji publicznej. Dokument taki w imieniu uczestników Konferencji Zarząd SOOIPP przekazał na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przesłane zostaną również do Sejmu i Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałków polskich województw. W załączniku treść pisma przesłanego do Pana Premiera.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016

2016-05-16 10:24:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 05.05.2016r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - IC Solution, Poznański Park Naukowo-Technologiczny II miejsce - Centrum Konsultingowo - Usługowe Mobitech Marcin Sokół, Gdański Park Naukowo Technologiczny; III miejsce - International Institute Of Visual Art sp. z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Spotkanie z podsekretarzem stanu MNiSW dr Piotrem Dardzińskim

2016-05-03 20:38:00

W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie min. Piotra Dardzińskiego z prezes Marzeną Mażewską. Spotkanie było poświęcone prezentacji środowiska ośrodków innowacji i określenia obszarów współpracy. SOOIPP od wielu lat współpracuje z MNiSW wspierając inicjatywy ministerstwa w środowisku ośrodków. Bierze też udział w konsultowaniu dokumentów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo. Pan Minister przyjął zaproszenie do uczestnictwa w konferencji SOOIPP w dniu 17 maja. Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami ośrodków przy okrągłym stole będzie dobrą okazją do bliższego ich poznania.

Więcej

O akredytacji OI i działaniu 2.3.1. na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR, w ramach Komitetu Minitorującego

2016-04-15 18:31:00

W dniu 14 kwietnia przedstawiciele SOOIPP , Marzena Mażewska i Jerzy Bagiński zaprezentowali uwagi i rekomendacje dotyczące tych dwóch elementów realizacji PO IR na posiedzeniu grupy roboczej. Materiały sporządzono we współpracy z kilkunastoma ośrodkami, które zechciały podzielić się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami w tym zakresie. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Załączamy obie prezentacje. O skuteczności naszego wystąpienia dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Ministerstwo Rozwoju przygotuje samodzielnie i przedstawi swoją propozycję systemu akredytacji w połowie maja. Co do kształtu działania 2.3.1. dowiedzieliśmy się, że zapewne zostanie w niezmienionym kształcie.

Więcej

Kolejne certyfikaty SOOIPP dla ośrodków innowacji

2016-04-02 22:00:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu SOOIPP z dnia 29 marca na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty spełniania środowiskowych standardów działania w grupie parków technologicznych. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Elbląski Park Technologiczny oraz jeden z najstarszych parków w Polsce Wrocławski Park Technologiczny. Mamy nadzieję, że współpraca z audytorami przyczyni się do zwiększenia efektywności działania ośrodków. Zapraszamy inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Największa impreza B2B branży informatycznej w Polsce, już 8 Września 2016 na Stadionie PGE Narodowy!

2016-03-15 10:12:00

IV Targi IT Future Expo - poznaj nowinki i technologie IT. Rozwijaj firmę i wyprzedź konkurencję! __________________________________________________________________________________________________________ Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na największe targi informatyczne w Polsce. Będą Państwo mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami, trendami oraz innowacjami informatycznymi na rynku Polskim, jak również zaczerpnąć informacji i opinii o prezentowanych produktach przez ponad 100 firm. IT Future Expo koncentruje przedstawicieli i wystawców z szeroko pojętej branży informatyczno-technologicznej, dzięki czemu na targach można spotkać kontrahentów nie tylko z naszego kraju, lecz również z za granicy. Impreza ma charakter branżowy. Targi kierujemy zatem do wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Więcej

Druga edycja konkursu Lider Fotoniki

2016-02-25 12:48:00

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki”. „Lider Fotoniki” to innowacyjny w swojej formule konkurs przeznaczony dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni , prowadzących badania z zakresu fotoniki. W konkursie udział może wziąć każdy, kto w okresie od 1 października 2014 roku, do 30 września 2015 roku obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Więcej

Partnerstwo SOOIPP z MIT Technology Review

2016-02-13 18:15:00

Stowarzyszenie podpisało umowę o partnerstwie z MIT Technology Review organizatorem europejskiego konkursu Innovators Under 35. Celem projektu Innovators Under 35 Europe 2016 jest odnajdywanie młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. SOOIPP włączy się w promowanie tej inicjatywy wśród osrodków innowacji i ich klientów będzie też miało możliwość zgłoszenia kandydata w tym konkursie.

Więcej

SOOIPP uczestnikiem posiedzeń sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

2016-02-13 18:03:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP uzyskał akceptację Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniach Komisji. W poprzedniej kadencji również aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Innowacyjności i Transferu Technologii. Możliwość uczestnictwa w tych posiedzeniach zwieksza naszą wiedzę co do kierunkó planowanych działań w polityce gospodarczej.

Więcej

Konkurs InnoFirma - Parkowe Orły 2016, zapraszamy serdecznie do udziału !

2016-02-10 12:37:00

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości ogłasza konkurs INNOFIRMA Parkowe Orły 2016 r. To już VI edycja konkursu, w tym roku pozyskaliśmy do współpracy takie instytucje jak: Polsko Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council), Fundacja MIT Forum Poland oraz International Development Ireland. Aplikacje za pośrednictwem ośrodków innowacji mozna składać do 14 marca 2016. Dokumenty konkursowe w załącznikach.

Więcej

Certyfikaty spełniania środowiskowych standardów jakości działania ośrodków

2016-02-04 09:32:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu z dnia 25 stycznia na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty w kategorii ośrodków będących w fazie rozwoju. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny w kategorii Parków Technologicznych oraz Park Naukowo - Technologiczny w Ełku w kategorii Inkubator Technologiczny. Wyróznionym gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju, a inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Zaangażowanie SOOIPP w projekt akceleracji start-upów na licencji Massachustes Institute of Technology

2016-01-25 18:30:00

Na początku stycznia br. doszło do odpisania umowy między Fundacją MIT Forum Poland realizatorem programu akceleracyjnego dla startupów opartego na licencjii słynnej amerykańskiej uczelni - Massachustes Institute of Technology. program jest skierowany do młodych ludzi mających pomysł na innowacyjne przedsiewzięcie. W ramach działań projektowych realizowane będzie wsparcie merytoryczne, działania sieciujące i warsztaty przygotowujące do ubiegania się o środki finansowe na projekt. Pierwsza edycja programu akceleracji będzie również służyła ocenie możliwości adaptowania takich rozwiązań w Polsce.

Więcej

SOOIPP partnerem MIT ENTERPiSE Forum Poland

2016-01-15 11:05:00

MIT Enterprise Forum Poland prowadzony przez Fundację o tej samej nazwie to program akceleracji, który pomoże start-upom sprostać wyzwaniom związanym z komercjalizacją technologii. MIT Enterprise Forum powstała w 1978r. i jest jedyną globalną, nienastawioną na zysk organizacją nakierowaną na wspieranie przedsiębiorczości technologicznej, która jest afiliowana przy Massachusetts Institute of Technology (MIT). Polski Oddział Forum rozpoczął działalność na początku 2016 roku uruchamiając program akceleracyjny pomagający przedsiębiorcom technologicznym na wczesnym etapie rozwoju swoich pomysłów osiągnąć sukces oferując im wsparcie trenerów, mentorów i ekspertów dziedzinowych.

Więcej

Zapisz w Kalendarzu!

2015-12-19 21:52:00

XXVII Doroczna Konferencja SOOIPP odbędzie się w dniach 17-19 maja 2016 w Warszawie. Więcej szczegółów w styczniowym newsletterze i na stronie SOOIPP.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli SOOIPP w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 21:19:00

W dniu 16 grudnia przedstawiciele Zarządu SOOIPP spotkali się z Panią Jadwigą Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialną miedzy innymi za innowacje. Przedstawiliśmy naszą organizację i zadeklarowaliśmy gotowość wsparcia działań ministerstwa w zakresie wykorzystania infrastruktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W rozmowa w trakcie spotkania dotyczyła między innymi wykorzystania potencjału ośrodków innowacji w realizacji Programó Operacyjnych.

Więcej

Audyty SOOIPP w ośrodkach

2015-12-19 21:01:00

Od początku 2015 r. SOOIPP udostepnia ośrodkom innowacji i przedsiębiorczości mozliwość dokonania oceny ich działalności w oparciu o przyjęte przez środowisko instytucji wsparcia standardy działania. Jak dotąd ocenie poddano pięć parków technologicznych, trzy inkubatory technologiczne, jeden inkubator przedsiębiorczości i jeden dział CTT. Eksperci SOOIPP oprócz dokonania oceny działania ośrodków służą zarządom ośrodków radą i informacją, dzielą się doświadczeniem. Spotkania takie są również okazją do nawiązania bliższej współpracy z innymi ośrodkami. W tym roku certyfikaty spełniania standardów uzyskały następujace ośrodki: Poznański Park Naukowo - Technologiczny, Białostocki Park Naukowo - Technologiczny, Inqbator PPNT oraz dział PPNT - centrum Transferu Technologii.

Więcej

Akredytacja ośrodków innowacji w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 20:53:00

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne. System akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. Więcej informacji pod linkiem: http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-akredytacje-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne

Więcej

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r.

2015-12-02 12:02:00

Za Ministerstwem infrastruktury i rozwoju informujemy, że dn. 27 listopada br. został zatwierdzony Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych naborów. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Programu pod poniższym adresem: http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Więcej

Eksperci SOOIPP uczestniczyli w uruchomieniu inkubatora biotechnologii w Zagrzebiu, Chorwacja.

2015-11-22 22:10:00

W dniu 28.09.2015 r. uroczyście otwarte zostało centrum komercjalizacji technologii inkubacji firm biotechnologicznych: „BIOCentar” w Zagrzebiu. W otwarciu uczestniczył Premier Republiki Chorwacji Zoran Milanović. BIOCentrum dysponuje wyspecjalizowaną powierzchnią laboratoryjną oraz biurową, z której mogą korzystać firmy start-up, oraz MŚP. Ponadto centrum oferuje firmom usługi laboratorium procesów bio-technologicznych spełniające wymogi GLP.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-11-06 13:36:00

Trwa proces uzgadniania kryteriów akredytacji OI do realizacji działania 2.3.1. PO IR. Zarząd SOOIPP aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych zarówno biorąc udział w spotkaniach konsultacyjnych jak i bezpośrednio zgłaszając do Ministerstwa Gospodarki propozycje rozwiązań. Dotyczy to aspektów, które w opinii środowiska Ośrodków Innowacji są istotne dla osiągnięcia zamierzonego celu w postaci świadczeniadobrej jakości usług.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-10-31 17:07:00

Od 26 października trwają konsultacje propozycji ststemu akredytacji OI w Ministerstwie Gospodarki, na stronie ministerstwa http://www.mg.gov.pl/node/25291 zamieszczono dokument do konsultacji. W trybie konsultacji bezpośrednich SOOIPP przesłał do MG pismo w imieniu osrodków zawierajace nasze uwagi i postulaty. Członkowie SOOIPP będą angażowali sie w dalsze prace nad przygotowaniem tego systemu. Zachęcamy do zgłaszaniu uwag i sugestii również do biura SOOIPP e-mail: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym - Wrocław

2015-10-31 16:01:00

W dniu 30 października we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie regionalne organizowane wspólnie przez Bank Światowy i SOOIPP dotyczące zaangażowania osrodków innowacji w proces Przedsiebiorczego Odkrywania (PPO) oraz akredytacji OI do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR.

Więcej

BPN-T z certyfikatem SOOIPP

2015-10-20 15:55:00

BPN-T pierwszym techno-parkiem w Polsce Wschodniej, który otrzymał certyfikat potwierdzający spełnianie standardów określonych dla ośrodków innowacji.

Więcej

IX LETNIA SZKOŁA INNOWACJI

2015-09-20 20:35:00

W dniach 14-16 września 2015 r.w Pobierowie odbyła się kolejna IX już edycja SLI. Przedmiotem dyskusji naukowców i przedsiebiorców w niej uczestniczących były Inteligentne specjalizacje.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym

2015-09-06 12:16:00

W dniu 7 września w Gliwicach odbędzie się seminarium poświęcone aktywnemu włączeniu Ośrodków innowacji w proces monitorowania realizacji Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Targi INNO – Tech Expo 2015

2015-09-06 12:06:00

Już po raz trzeci SOOIPP wspiera inicjatywę Świętokrzyskiego Centrum Transferu Techologii, które w dniach 15 – 16 października na terenie Targów Kielce odbędą się targi INNO – Tech Expo 2015. Tradycyjnie już targi to impreza łącząca świat biznesu z osiągnięciami nauki. Wystawę, na której ofertę prezentować będzie ponad 100 firm warto polecić przedsiębiorcom, wynalazcom, inwestorom i młodym naukowcom. Więcej szczegółów na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm.

Więcej

Otwarcie Inkubatora Przedsiebiorczości w gliwickim Technoparku

2015-09-06 12:04:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP udzielił medialnego patronatu ważnemu wydarzeniu w jednym z najaktywniejszych ośrodków w regionie śląskim. 23 września 2015 r. odbędzie się uroczyste otwarcie nowego budynku Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. Nowy budynek Technoparku Gliwice to 1000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w sercu Gliwic -przy ul. Wincentego Pola. Z powierzchni biurowych korzystają firmy głównie z branży IT i ICT.

Więcej

Wizyta Studyjna przedstawicieli Fundacji Open Society Institute z Tadżykistanu w Polsce

2015-09-06 11:50:00

W dniach 23 – 29 sierpnia SOOIPP gościł w Polsce przedstawicieli Branch Office of International Organization Open Society Institute- Assistance Foundation In Tajikistan. Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli Fundacji z doświadczeniami w działaniu polskich IOB, a szczególnie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W trakcie wizyty uczestnicy brali udział w dwudniowym seminarium wprowadzającym, które prowadzili przedstawiciele SOOIPP i Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Współrealizatorami Study Tour były: Toruński Park Technologicznych, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, oraz Lubelska Fundacja Rozwoju. Wszystkim organizacjom, które zechciały przyjąć naszych gości i podzielić się doświadczeniem serdecznie dziękujemy.

Więcej

DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uzyskało certyfikaty ISO 20000 oraz ISO 27001.

2015-09-06 09:00:00

ISO 20000 i 27001 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym - DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uzyskało certyfikaty ISO 20000 oraz ISO 27001. Certyfikaty te świadczą o wysokim poziomie usług, bezpieczeństwie informacji oraz jakości zarządzania usługami IT. Eksperci DataCenter opracowali i wdrożyli Zintegrowany System Zarządzania Usługami IT oraz Bezpieczeństwa Informacji. Należy podkreślić, że Certyfikat ISO 20000 posiadają obecnie zaledwie cztery serwerownie w Polsce.

Więcej

Szkoła letnia Innowacji 2015

2015-07-08 14:25:00

Zapraszamy naukowców, doktorantów i inne osoby zaangażowane w działalność badawczą o obszarze innowacji do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej SLI w Pobierowie w dniach 12 - 14 września.

Więcej

Nowa edycja Book of List 2015

2015-06-25 21:46:00

Miło nam poinformować, że ukazała się już nowa edycja corocznej publikacji Book of List 2015 zawierająca między innymi dane dotyczące największych powierzchniowo parków technologicznych. Wydaie zawiera też informacje o parkowych firmach, które w ostatnich 3 latach uzyskały laury w konkursach krajowych i zagranicznych. SOOIPP od kilku lat współpracuje z wydawcą Warsaw Business Journal, który tą anglojęzyczną publikację dystrybuuje w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy do odbiorców na całym świecie. Są to głównie izby gospodarcze za granicą, polskie ambasady i przedstawicielstwa handlowe oraz stowarzyszenia przedsiębiorców.

Więcej

Wnioski z XXVI konferencji SOOIPP

2015-06-25 21:45:00

Prezentujemy Państwu wnioski końcowe z naszej Konferencji, opracowane na podstawie zebranych wśród jej uczestników opinii i postulatów. Tak jak w poprzednich latach przesłaliśmy je do instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki społeczno - gospodarczej, w tym miedzy innymi do parlamentarzystów, ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Nauki i szkolnictwa Wyższego, Agencji Rządowych (NCBR i PARP) oraz administracji samorządowej szczebla reginalnego. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony naszych partnerów w budowie efektywnego ecosystemu innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej

Badanie firm w Parkach i inkubatorach technlogicznych

2015-06-25 21:35:00

Po krótkiej przerwie wznawiamy badanie firm w parkach i inkubatorach, zapraszamy do współpracy wszystkie ośrodki. NIe trzeba chyba nikogo przekonywać, że upowszechnianie rezultatów działania ośrodków jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na atmosferę wokół zagadnień związanych z ich działaniem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ośrodków w tym roku poza stałą bazą danych o profilach działania przedsiębiorstw będziemy pytac firmy o ich potrzeby w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego. Przypominamy, że ośrodki, które wezmą udział w badaniu będą mogły korzystać z dostępu do danych o swoich firmach i dokonywać porównań do średniej parkowej. Zapraszamy do współpracy

Więcej

Prezentacja osiagnięć ośrodków innowacji na spotkaniu w SGGW

2015-06-03 22:33:00

W dniu 28 maja 2015 odbyła się konferencja w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez CTT Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez ośrodki innowacji w Polsce. W konferencji wzieło udział ponad 100 osób ze srodowiska naukowców i przedsiebiorców. Przedstawione rezultaty działania ośrodków spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach.

Więcej

Pierwszy certyfikat spełniania standardów działania OI

2015-05-27 15:02:00

Tegoroczna konferencja SOOIPP była również okazją dla wręczenia Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu certyfikatu potwierdzającego spełnianie środowiskowych standardów działania ośrodkó innowacji. Przyznanie certyfikatu zostało potwierdzone uchwała zarządu SOOIPP w oparciu o ocenę ekspercką audytora. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej

XXVI Doroczna Konferencja SOOIPP

2015-05-27 12:22:00

XXVI Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami. W tym roku również jubileuszowa dla naszego Partnera Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, który obchodzi 20 – lecie działania. W spotkaniu wzięło udział prawie 170 osób z krajowych i zagranicznych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, świata nauki, biznesu i administracji publicznej. Spotkanie obfitowało w ciekawe prezentacje i dyskusje, a także służyło twórczemu wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia uczestników. Bardzo dużą frekwencją cieszyły się warsztaty PwC i Deloitta poruszające tematy ważne dla ośrodków innowacji.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innofirma - Parkowe Orły 2015

2015-05-27 12:20:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2015, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.04.2015r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - FancyFon S.A., Gdański Park Naukowo Technologiczny; II miejsce - FP Instruments Sp. z o.o., Technopark – Gliwice; III miejsce - Svanvid Sp z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Kapituła przyznała również cztery wyróżnienia: Gremitech Grzegorz Piec, Kielecki Park Technologiczny; IC Solutions, Poznański Park Naukowo-Technologiczny; Monster&Devices Home Sp. z o.o., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Zielonej Górze; Vermiculite Poland, Park Naukowo Technologiczny w Ełku. Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Seria „Alerty Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego”.

2015-04-04 21:23:00

Akademia Leona Koźmińskiego wydaje serię publikacji dotyczących aspektów przedsiębiorczości w postaci krótkich tematycznych artykułów. Witryna Centrum Przedsiębiorczości ALK www.cp.kozminski.edu.pl, zawiera więcej publikacji poświęconych polskiej i międzynarodowej przedsiębiorczości.Publikacja w załaczniku, ciekawej lektury.

Więcej

Prezentacja osiągnięć komercjalizacyjnych parków technologicznych na konferencji w Elbląskim Parku Technologicznym

2015-03-30 21:27:00

W dniu 30 marca 2015 odbyła się konferencja zamykająca projekt „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez parki technologiczne w Polsce. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach w tym zakresie.

Więcej

Newsletter SOOIPP

2015-03-25 22:34:00

Koleżanki i Koledzy, zapraszamy do zapisywania się do naszego newslettera. Ale też do przesyłania do nas informacji o Waszych osiagnięciach, planach oraz organizowanych przez Was inicjatywach. Planujemy wydawanie informatora w cyklu miesięcznym a w nagłych wypadkach częściej. Dociera do nas wiele ciekawych informacji, jak dotąd rozsyłaliśmy je drogą mailową mamy nadzieję, że nowy sposób komunikacji okaże się bardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy i do lektury

Więcej

SOOIPP objął patronat branżowy nad II edycją IT Future Expo 2015

2015-03-23 13:24:00

Już po raz kolejny SOOIPP patronuje imprezie targowej skierowanej do firm IT, a organizowanej na Stadionie narodowym w Warszawie. Inicjatywa zapoczątkowana w zeszłym roku wyraźnie nabiera rozpędu, nasze dobre doświadczenia z organizatorem skłoniły nas do ponownego promowania imprezy wśród OIiP, co może być z korzyścią dla lokatorów i klientów ośrodków.

Więcej

II edycja IT Future Expo 2015! Największa impreza targowa branży informatycznej w Polsce, już 10 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie

2015-03-23 13:15:00

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na największe targi informatyczne w Polsce. Targom towarzyszyć będzie wielka Gala - IT FUTURE AWARDS, podczas której wyłonimy Laureatów Konkursu - LIDERZY IT 2015. W czasie trwania targów odbędzie się również konferencja - IT FUTURE CONGRESS, podzielona na dwie sesje tematyczne. W tym roku po raz pierwszy i równolegle do IT Future Expo, zostaną zorganizowane targi - IT CAREER SUMMIT, w specjalnie wydzielonej strefie, na promenadzie Stadionu Narodowego. Strefa Kariery IT będzie doskonałą możliwością dla specjalistów branży informatycznej, którzy poszukują nowych wyzwań na ścieżce swojej kariery zawodowej.

Więcej

Uczestnictwo przedstawiciela SOOIPP w pracach Komitetu Monitorującego PO IR

2015-03-11 16:41:00

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorujęcego PO IR, do udziału w którym w charakterze obserwatora został zaproszony przedstawiciel SOOIPP. Prezes Marzena Mażewska uczestniczyła w obradach Komitetu zapoznając się z planowanymi działaniami i sposobem ich realizacji w najbliższych miesiącach, w szczególności w obszarze aktywności NCBR.

Więcej

Raport SOOIPP 2015 - ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

2015-03-11 16:24:00

Miło mi poinformować, że zespół ekspertów SOOIPP zakończył prace nad kolejnym raportem dotyczącym stanu i problemów funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Opracowanie zawiera pogłębione analizy dotyczące 11 rodzajów ośrodków oraz przekrojową analizę stanowiącą rozdział wprowadzający. Publikacja uzyskała pozytywną recenzję prof. Piotra Niedzielskiego z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, który napisał: wysoko oceniam zaprezentowane wyniki badania. Wnikliwa analiza ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, wzbogacona o dane pochodzące z poprzednich raportów (cykliczność badań) oraz ewolucja klasyfikacji IOB odzwierciedlająca bieżącą specyfikę infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości, to mocne strony recenzowanego opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem dotyczącym prawie 700 ośrodków działających w Polsce. Link do Raportu w lewym dolnym rogu strony.

Więcej

I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

2015-02-16 14:04:00

już w kwietniu 15 kwietnia 2015 roku serwis Tereny Inwestycyjne Info zaprasza na I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych, wydarzenie któremu honorowego patronatu udzielił SOOIPP. W trakcie spotkania odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”.

Więcej

Innofirma - Parkowe Orły 2015

2015-02-16 13:47:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP przy wsparciu pozyskanych patronów w postaci PwC, Warsaw Business Journal i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego kontynuuje organizację konkursu dla innowacyjnych firm lokatorów polskich parków i inkubatorów. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, dokumentacja konkursowa została rozesłana do wszystkich znanych nam parków i inkubatorów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w konkursie. Lista laureatów naszego konkursu zostanie zamieszona w publikacji Book of list http://www.bookoflists.pl/, podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Więcej

Przedstawiciel SOOIPP członkiem Kapituły Konkursu na Przemysłową Inwestycję Roku 2014

2015-01-10 22:33:00

Prezes Zarządu SOOIPP Marzena Mażewska została zaproszona do udziału w pracach Kapituły Konkursu redakcji Serwisu Tereny Inwestycyjne Info, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych 2014 roku. Szczegółowe informacje o przebiegu i rezultatach konkursu można znaleźć na stronie: http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/konferencje-i-targi/konferencje-terenow-inwestycyjnych-info/item/7498-konkurs-przemyslowa-inwestycja-roku

Więcej

Wirtualna biblioteka OIiP

2015-01-05 17:23:00

Koleżanki i koledzy serdecznie zapraszamy do współtworzenia wirtualnej biblioteki Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wiele ośrodków przygotowało i wdrożyło ciekawe rozwiązania, zarówno w zarządzaniu organizacjami, jak i w kształtowaniu usług dla klientów. Warto aby z wiedzy tej mogli korzystać wszyscy, którzy chcą rozwijać swoje działania i lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zachcecie Państwo przekazać nam informacje o Waszych osiągnięciach.

Więcej

Konkurs InnoFirma - Parkowe Orły

2015-01-02 10:13:00

Od 2010 roku SOOIPP był organizatorem konkursu InnoFirma - Parkowe Orły” skierowanego do młodych innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, działających na terenie parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Konkurs ten uzyskał dwukrotnie wsparcie finansowe ze środków europejskich. Ostatnia edycja projektu pt. InnoFirma-Parkowe Orły 2013 z lat 2013 – 2014 jest współfinansowana ze środków Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Laureatami konkursu było w sumie 35 przedsiębiorstw działających w polskich parkach i inkubatorach technologicznych.

Więcej

MASTER

2015-01-01 10:15:00

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) jest członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu MASTER, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci –Transfer of Innovation – Lifelong Learning Programme.

Więcej

Wywiad w sprawie ośrodków innowacji dla Gazety Wyborczej

2014-12-19 20:53:00

Na portalu Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z prezes Marzeną Mażewską dotyczący działania ośrodków innowacji w kontekście publikacji PARP: Ośrodki innowacji (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) - Raport 2014. Treść wywiadu dostępna jest pod linkiem: http://innpoland.pl/114351,osrodki-innowacji-te-aktywne-maja-efekty-inne-ledwo-daja-rade-dlaczego-nikt-nie-dba-o-rozwoj-merytoryczny-instytucji

Więcej

Raport o firmach w parkach i inkubatorach technologicznych w 2014 roku

2014-12-11 17:17:00

Zachecamy do zapoznania się z Raportem o firmach w parkach i inkubatorach technologicznych. Tegoroczne badanie poza stałymi obszarami badania obejmowało współpracę firm ze środowiskiem naukowym, korzystanie z funduszy europejskich i wsparcia osrodków innowacji. Będziemy wdzięczni za uwagi i sugestie dotyczące tej publikacji ale również wskazanie kierunków badania firm w 2015 roku

Więcej

Zespół Doradczy ds. Opracowania Strategii Otwartego Dostępu Do Treści Naukowych w MNiSW

2014-10-10 22:42:00

Stowarzyszenie angażuje się w inicjatywy istotne dla środowiska OIiP oraz ich klientów. Wiceprezes Zarządu SOOIPP Krzysztof Gulda został zaproszony do udziału w pracach zespołu roboczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa wyższego pracującego nad sformułowaniem zasad otwartego dostepu do treści naukowych. Zagadnienia te są ważnym aspektem funkcjonowania zarówno OIiP jak i osób, podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej

Parki w informatorach Warsaw Business Journal Group

2013-06-22 10:27:00

Miło nam zawiadomić, że w tegorocznej edycji informatorów Warsaw Business Journal Group, Przewodniku po polskim biznesie i gospodarce "Book of lists" oraz "Investing in Poland 2013" dzięki współpracy SOOIPP z wydawcą publikacji znalazły się listy adresowe i krótkie charakterystyki polskich parków technologicznych. Od tego roku uruchomiono również elektroniczną bazę danych dostępną pod adresem: http://www.bookoflists.pl. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z bazą jak i publikacjami.

Więcej

Monografia o Krzysztofie B. Matusiaku

2013-05-30 13:25:00

Koleżanki i Koledzy, staraniem i nakładem środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości SOOIPP wydał monografię poświęconą działalności wieloletniego prezesa SOOIPP Krzysztofa B. Matusiaka. Monografia Krzysztof B. Matusiak, idee i pasje została wydana przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce w porozumieniu z przedstawicielami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, którzy współpracowali z K. B. Matusiakiem, i którzy po dziś dzień nie mogą się pogodzić z jego przedwczesnym odejściem. Publikacja jest próbą przybliżenia tym, którzy go nie znali sylwetki K. B. Matusiaka nie tylko jako naukowca i społecznika, ale również mentora i przyjaciela. Z kolei ci, którzy mieli okazję bliżej go poznać, chcieli, by monografia ta wyrażała ich szacunek dla działań przez niego podejmowanych oraz stanowiła świadectwo jego osiągnięć.

Więcej

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ