Menu
PL EN

Technology Transfer Centers

 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A, pok. 14b, 16b
  Białystok 15-351
  85/746 70 09
  m.bielawska@pb.edu.pl
  www.citt.pb.edu.pl
 • Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji
  Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia
  ul. Andersa 5/303
  Białystok 15-124
  85/ 575 00 95, 728 958 050
  ipw@ipw.org.pl
  www.bestofeast.mwci.eu
 • Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
  Uniwersytet w Białymstoku
  ul. Skłodowskiej-Curie 14
  Białystok 15-097
  85/745 77 83
  mariusz.buzun@uwb.edu.pl
  wott.uwb.edu.pl
 • Regionalne Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  ul. Ks. Kordeckiego 20
  Bydgoszcz 85-255
  52/374-94-29
  ctt@utp.edu.pl
  www.upt.edu.pl
 • Centrum Transferu Technologii
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1
  Elbląg 82-300
  55/629 05 55
  j.niedojadlo@pwsz.elblag.pl
  www.pwsz.elblag.pl/332.html
 • Samodzielne Stanowisko ds. Innowacji - BUSINESS POINT
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Słodowskiej-Curie 3A
  Gdańsk 80-210
  58/349-10-09
  ikowalczyk@gumed.edu.pl
  www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
 • Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
  Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12
  Gdańsk 80-233
  58/347 16 77, 58/348 63 20
  damian@pg.gda.pl
  www.cwip.pg.gda.pl
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Politechnika Śląska
  ul. Stefana Banacha 7
  Gliwice 44-100
  32/4003400, 32/4003401
  citt1@polsl.pl
  www.citt.polsl.pl
 • Biuro Współpracy z Gospodarką (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju)
  Uniwersytet Śląski
  ul. Bankowa 12 pok. 60a
  Katowice 40-007
  32/ 359 22 71
  transfer@us.edu.pl ; sekretariat.fundacja@gmail.com
  www.us.edu.pl
 • Centrum Transferu Wiedzy
  Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej
  ul. Racławicka 15-17
  Koszalin 75-620
  94/3478 419
  parknt@tu.koszalin.pl
  www.pnt.tu.koszalin.pl
 • Centrum Transferu Technologii
  Politechnika Krakowska
  ul. Skarżyńskiego 9/801
  Kraków 31-155
  12/628 28 45
  sekretariat@transfer.edu.pl
  www.transfer.edu.pl
 • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu CITTRU
  Uniwersytet Jagielloński
  ul. Czapskich 4
  Kraków 31-110
  12/663 38 30
  cittru@uj.edu.pl,
  www.cittru.uj.edu.pl
 • Centrum Transferu Technologii AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  al. Mickiewicza 30
  Kraków 30-059
  12/617 32 85
  ctt@agh.edu.pl;
  www.ctt.agh.edu.pl
 • Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  Kraków 31-120
  22/662 44 25
  bpe@ur.krakow.pl,
  www.ctt.ur.krakow.pl
 • Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej CTE/UR w Krakowie
  Centrum Transferu Ekotechnologii sp. z o.o.
  al. Mickiewicza 21
  Kraków 31-120
  698 920 671
  kontakt@ctet.pl
  www.centrumtransferu.pl
 • Lubelskie Centrum Transferu Technologii
  Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 44
  Lublin 20-618
  81/ 538 42 70
  lctt@pollub.pl
  www.lctt.pollub.pl
 • Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  pl. M.C. Skłodowskiej 5
  Lublin 20-031
  81 537 55 40, 81 537 55 41
  centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl
  http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=6512
 • Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  ul. Mełgiewskiej 7/9
  Lublin 20-209
  81/749-32-42
  aip@wsei.lublin.pl
  www.aip.wsei.lublin.pl
 • Lubelska Fundacja Rozwoju
  Lubelska Fundacja Rozwoju
  ul. Rynek 7
  Lublin 20-111
  81 528 53 00; 815285306
  lfr@lfr.lublin.pl
  www.lfr.lublin.pl/
 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
  Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
  ul. Ks. Skorupki 6/8
  Łódź 90-924
  42/ 631 28 40
  ctt@info.p.lodz.pl, centrum.transferu.technologii@gmail.com
  www.ctt.p.lodz.pl
 • Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
  Politechnika Łódzka
  ul. Ks.I.Skorupki 6/8
  Łódź 90-924
  42/631 21 41, 42/631 20 41
  monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl
  www.p.lodz.pl/dtt
 • Centrum Transferu Technologii
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 16/18
  Łódź 90-232
  42/635 49 87
  ctt@uni.lodz.pl
  www.ctt.uni.lodz.pl
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  pl.gen. J.Hallera 1 pok.15
  Łódź 90-647
  42/272 52 04
  ciitt@umed.lodz.pl
  www.umed.pl/ciitt
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPTT)
  Uniwersytet Zielonogórski
  ul. Syrkiewicza 6
  Nowy Kisielin 66-002
  504070281
  sekretariat@cptt.uz.zgora.pl; cptt@uz.zgora.pl
  www.cptt.uz.zgora.pl
 • Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie
  ul.Obrońców Tobruku 5
  48-300 Nysa
  77 409 16 82 24
  rctwiti@pwsz.nysa.pl
  www.rctwiti.pwsz.nysa.pl
 • Ośrodek Jakości i Innowacji
  Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  ul. Heweliusza 10
  Olsztyn 10-724
  89/523 47 27
  barski@uwm.edu.pl
  www.uwm.edu.pl/wnt/
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Prawocheńskiego 4
  Olsztyn 10-719
  89/523 39 00
  ciitt@uwm.edu.pl
  www.uwm.edu.pl/ciitt
 • Dział Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej
  Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  Opole 45-758
  77/ 449 81 68,
  a.czabak@po.opole.pl
  www.dntt.po.opole.pl
 • Certyfikat SOOIPPDział Transferu Technologii Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  ul. Rubież 46
  Poznań 61-612
  61/ 827 97 49
  justyna.ciegotura@ppnt.poznan.pl
  www.dtt.ppnt.poznan.pl
 • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116
  Poznań 60-813
  61 /829 24 22 61 / 829 24 50
  ucitt@amu.edu.pl
  www.ucitt.pl
 • Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
  Politechnika Poznańska
  ul. Kórnicka 5
  Poznań 61-138
  61/ 647 58 47
  ciritt@put.poznan.pl
  www.ciritt.put.poznan.pl
 • Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
  Radomskie Centrum Innowacji i Technologii
  ul. Kozienicka 97
  Radom 26-613
  662173707
  biuro@rcit.pl
  http://rcit.pl/
 • Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
  Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16C
  Rzeszów 35-959
  17/851 8587, 17/872 11 86, 17/872 11 91
  uctt@univ.rzeszow.pl
  www.uctt.rzeszow.pl
 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 20-21
  Szczecin 70-363
  91/ 449 43 54
  innowacje@zut.edu.pl
  www.Innowacje.zut.edu.pl
 • Centrum Transferu Technologii Morskich
  Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1-2
  Szczecin 70-500
  91/480 94 80
  d.idziaszczyk@am.szczecin.pl
  www.cttm.am.szczecin.pl
 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 9
  Toruń 87-100
  56/611 48 30
  icnt@umk.pl
  www.icnt.umk.pl
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o. o.
  (Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości)
  Politechnika Warszawska
  ul. Koszykowa 80
  Warszawa 02-008
  Sekretariat IBS, Tel. 22 234 7052 (22/234 71 66)
  biuro@ibs.pw.edu.pl; sekretariat@ctt.pw.edu.pl
  www.ctt.pw.edu.pl
 • Bio&Technology Innovations Platform
  Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  ul. Trojenda 4
  Warszawa 02-109
  22 597-07-16
  office@biotech-ip.pl
  www.biotech-ip.pl
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  ul. Nowoursynowska 166
  Warszawa 02-787
  22 59 317 20; 022 59 356 97
  ciitt@sggw.pl
  http://ciitt.sggw.pl/
 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Żwirki i Wigury 93
  Warszawa 02-089
  (22) 55 40 730
  kancelaria@uott.uw.edu.pl
  http://www.uott.uw.edu.pl/
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. Chałubińskiego 6
  Wrocław 50-368
  71/784 11 48
  citt@umed.wroc.pl
  www.citt.am.wroc.pl
 • Centrum Transferu Technologii
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Podgórna 22/Rybacka 1
  Szczecin 70-204
  91-48-00-858
  cttpum@pum.edu.pl
  www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ